10
06 2022
185

Interdicții lovite de nulitate la livrarea produselor agricole și alimentare

Clauze contractuale prin care părțile își stabilesc interdicții, directe sau indirecte, de a cumpăra sau de a vinde produse/servicii de la sau către un terț; solicitarea și oferirea de reduceri comerciale pentru produsele social importante de primă necesitate conform listei aprobate de Guvern; condiționarea impusă furnizorului să nu vândă produsul altor comercianți la un preț mai mic decât cel la care i-l vinde lui; condiționarea impusă comerciantului privind păstrarea unui anumit preț de raft se propune a fi definite ca lovite de nulitate.
 
Aceste prevederi sunt incluse în proiectul modificărilor la Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior (Legea nr. 231/2010) elaborat de către Ministerul Economiei și examinat în cadrul ședinței grupul de lucru al Comisiei de Stat
Detalii
06
05 2022
230

Precizarea noțiunii de practici comerciale neloiale

Autoritățile propun ajustarea cadrului normativ național la prevederile Directivei UE privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar. Astfel, pe agenda ultimei ședințe a Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător a fost inclus proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (legea practicilor comerciale neloiale).
 
Ministerul Economiei propune completarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior cu un capitol ce va reglementa relațiile contractuale dintre furnizor și cumpărător la livrarea de produse agricole și alimentare, care se vor stabili prin contracte încheiate în scris, inclusiv în formă electronică, prin mijloace electronice sau la distanță, negociate în prealabil de către părți.
Detalii
30
07 2021
1611

e-Factura: în ce situații aceasta poate fi eliberată pe suport de hârtie

În anumite situații1 stabilite prin Ordinul nr. 645/2018 SFS „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de determinare și aprobare a listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronica (e-Factura) (în continuare – Lista), în scopul evitării (sau minimizării) riscurilor de neconformare fiscală, contribuabilii înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, pot fi incluși în lista privind utilizarea obligatorie a e-Facturii în cazul efectuării livrărilor impozabile pe teritoriul ţării. Lista acestora poate fi vizualizată pe pagina web al SFS la accesarea subcompartimentului Utilizatori SIA ,,e-Factura”.
 


Detalii

29
06 2021
2508

Cauza nereflectării la Cumpărător a facturii fiscale create de Furnizor în sistemul „e-Factura”

În cadrul sistemului „e-Factura” sunt situații în care Furnizorii emit facturi fiscale electronice și acestea nu parvin prin ciclul lung către Cumpărători. La indicarea codului fiscal al Cumpărătorului se afișează mesajul precum că contribuabilul nu utilizează sistemul „e-Factura”, deși acesta emite și recepționează facturi fiscale prin intermediul sistemului și facturile fiscale nu se afișează la Cumpărător în statutul „Finisate”, chiar dacă au fost remise de Furnizor prin ciclul scurt. În continuare explicăm cauza și pașii parcurși eronat de către utilizatorii sistemului „e-Factura”, fapt ce generează problema enunțată.
 


Detalii

09
12 2020
2375

Contabilitatea creanțelor și datoriilor cu clienții și furnizorii în cadrul entităților bugetare

Autoritățile și instituțiile bugetare desfășoară activități comerciale conform actelor normative în vigoare, având la bază contracte de vânzare-cumpărare a mărfurilor, serviciilor sau de executare a lucrărilor cu diferite persoane juridice sau fizice ca rezultat al cărora apar creanțe ale clienților și datorii cu furnizorii. Acest sector al contabilității bugetare este aplicabil la toate entitățile bugetare și necesită o atenție deosebită.


Detalii
08
07 2020
1375

1. (28.21.66) Întreprindere agricolă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile a fost nevoită să reînsemințeze suprafețele însămânțate anterior, survine necesitatea excluderii de la deduceri suma TVA, pentru procurările aferente însămînțării inițiale?

Potrivit art.102 alin.(1) din CF, în cazul achitării T.V.A. la buget, subiecților impozabili, înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A., li se permite deducerea sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai T.V.A., pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.


Detalii
08
02 2020
2137

4. (28.15.83) Urmează să fie înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale, factura fiscală eliberată la finele lunii decembrie 2019 de către furnizor, subiect al impunerii cu TVA, termenul de înregistrare a căreia survine în luna ianuarie 2020?

Începînd cu 1 ianuarie 2020, prin Legea nr.171 din 19 decembrie 2019 cu privire la modificarea unor acte legislative (în vigoare din 01.01.2020), a fost abrogat articolul 1181 din Codul fiscal, ce conținea prevederi referitor la înregistrarea obligatorie în Registrul general electronic al facturilor fiscale, a facturii fiscale eliberate de către furnizor subiect al impunerii cu TVA.
Detalii
04
02 2020
1355

Ce drepturi avem în cazul livrării de mărfuri „fără contract”?

Studiu de caz. Andrei este fondatorul și administratorul la SRL „V”, genul de activitate al entității fiind livrarea vinului îmbuteliat în raza mun. Chișinău.
La 10 ianuarie 2020, clientul SA „C” a plasat prin telefon comanda de 50 sticle, în sumă de 1500 lei. Andrei a livrat sticlele la 14 ianuarie 2020. Factura fiscală de recepție a sticlelor a fost semnată de Andrei în calitate de administrator al SRL „V” și administratorul SRL „C”.

Nici până astăzi Andrei nu și-a primit banii. Care sunt procedurile legale pentru obținerea plății?

Detalii