20
03 2019
923

Prima casă: verificarea dosarului în regim online

Acum solicitanții Programului de stat „Prima Casă” pot verifica starea dosarului în regim online. În acest sens, Organizația pentru Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM) a lansat o nouă aplicație tehnică care facilitează accesul la informații printr-un singur click.

Pentru a verifica statutul dosarului, persoanele vor introduce codul personal (IDNP). Dacă la introducerea IDNP-ului nu este afișat tabelul cu date, atunci se va verifica corectitudinea ID-ului sau statutul dosarului la sucursala băncii comerciale la care a fost depusă cererea de credit.
Detalii
15
02 2019
474

“Prima casă”, în cifre

În anul 2018 a fost lansat Programul de stat “Prima casă”. Implementarea acestuia este realizată prin intermediulOrganizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), delegată să emită garanții în numele și pe contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice pentru procurarea unei locuințe în cadrul Programului.

La moment, în cadrul Programului participă 5 bănci comerciale: BC ”Moldova-Agroindbank” S.A., BC ”Moldindconbank” S.A., BC ”Victoriabank” S.A., BC ”Mobiasbancă- Groupe Societe Generale” S.A. și BC ”Eximbank” S.A.
Detalii
03
10 2018
441

Programul “Prima Casă: garanţii de stat de circa 116 mil. lei

În cadrul programului „Prima Casă” 500 de beneficiari deja au obținut credite. Alte 27 de cereri privind acordarea împrumuturilor au fost acceptate, iar încă 33 sunt în proces de examinare.

Per total, prin intermediul celor cinci bănci participante la program, au fost oferite credite în sumă de peste 230 mil. lei, iar suma garanțiilor de stat oferite este de aproape 116 mil. lei.
Detalii
03
09 2018
360

Garanţii de stat pentru IMM-uri

Guvernul a aprobat un nou regulament de activitate a Fondului de Garantare a Creditelor, prin care statul va acorda IMM-urilor garanții în mărime de 80% din valoarea creditelor contractate de la bănci pentru dezvoltarea afacerilor.

Executivul a comunicat că anterior peste 300 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM), care nu dispuneau de gajul necesat pentru a obținerea creditelor de la bănci, au fost susținute de stat prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor (FGC), gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).
Detalii
25
06 2018
423

Fondul de Garantare a Creditelor, online

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a implementat un soft pentru emiterea, monitorizarea și executarea garanțiilor financiare de stat. Acesta permite interacțiunea online cu băncile partenere și solicitanții de garanții financiare din rândul întreprinderilor mici și mijlocii. Digitalizarea procesului de emitere a garanțiilor de stat prin Fondul de garantare a Creditelor (FGC) se înscrie în trendul aplicării tehnologiilor informaționale moderne și este implementat cu suportul Băncii Mondiale.
Detalii
25
06 2018
1108

Funcţionarii publici pot solicita compensaţii în cadrul Programului “Prima casă”

Din 22 iunie curent angajații din sectorul publicpot solicita compensații în cadrul Programului „Prima casă”. Regulamentul privind modul de acordare a acestora a fost publicat în Monitorul Oficial şi prevede că statul va compensa funcţionarilor publici până la 50% din creditul ipotecar obţinut pentru procurarea unei locuințe cu condiţia că costul spaţiului locativ nu va depăşi de 600 mii lei, iar beneficiarul activează de cel puţin un an în sectorul public și care nu au primit sancțiuni disciplinare la locul de muncă. Totodată, pot fi procurate prin intermediul programului doar locuințe date în exploatare și înregistrate în Registrul bunurilor imobile.
Detalii
06
06 2018
1120

Programul „Prima Casă”. Lista beneficiarilor va fi extinsă

Inițiativa legislativă ce prevede extinderea categoriei de beneficiari ai Programului de Stat „Prima Casă” a fost susținută de Guvern în cadrul şedinţei din 5 iunie 2018.

Reamintim că autorii propun ca persoanele care nu dețin în proprietate exclusivă sau cu alți membri ai familiei o locuință cu o suprafață locuibilă de peste 6 m2 pentru fiecare persoană să fie eligibili Programului. La moment Legea prevede că este eligibilă persoana care nu a deținut împreună cu soțul sau soția o altă locuință în decurs de 12 luni până la solicitarea creditului.
Detalii
18
04 2018
1003

”Prima Casă”: cereri de garanție de peste 3, 97 mil. lei

Ministerul Finanţelor comunică că în favoarea băncilor participante la Programul guvernamental ”Prima Casă” au fost emise 8 garanții de stat. Acestea vor asigura finanțarea ulterioară a beneficiarilor de credite în cadrul programului.

ODIMM, organizația care implementează programul, a recepționat în perioada 26 martie-18 aprilie 14 cereri de emitere a garanțiilor de stat din partea băncilor comerciale partenere. În rezultatul analizei efectuate, au fost emise, prin semnare de contract și acordate 8 garanții de stat. Alte 2 cereri de acordare a garanției sunt acceptate, iar 4 dosare sunt în proces de analiză, după care vor fi luate deciziile corespunzătoare. Suma totală a cererilor de garanție se ridică la 3,97 mil. lei pentru credite ipotecare în valoare de 7,95 mil. lei.
Detalii
23
02 2018
1382

Ultimul act normativ pentru punerea în aplicare a Programului „Prima Casă”, aprobat

Executivul a aprobat ieri Regulamentul de implementare a Programului de stat „Prima Casă”, ce reglementează criteriile de admitere a băncilor în cadrul Programului, condițiile de acordare a creditului de către bancă, cele de acordare și executare a garanției de stat, precum și cele de valorificare a locuinței ipotecate.

De asemenea, proiectul dat stabilește marja maximă a dobânzii, care poate fi aplicată de către bănci la acordarea creditelor în cadrul Programului pe parcursul anului 2018 — în mărime de până la 3% anual.
Detalii
09
02 2018
654

Banii utilizați contrar destinației vor fi remiși la buget

Transferurile cu destinație specială, utilizate contrar destinației, vor fi virate în mărimea sumei respective, până la finele anului bugetar, la bugetul de la care au fost primite.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de lege ce are drept scop îmbunătățirea disciplinei fiscale și a managementului riscurilor bugetar-fiscale, precum și alinierea la practica bancară internațională.
Detalii