17
01 2020
207

Garanțiile financiare oferite prin FGC a Programului PARE 1+1 sunt excluse din ajutorul de stat

Măsura de sprijin ce constă în emiterea garanțiilor financiare prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor (FGC), în baza Programului de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1” nu mai este aplicabilă și nu constituie ajutor de stat, potrivit Deciziei nr. ASER-94 din 12.12.2019. Măsura de sprijin a fost raportată de către ODIMM, valorarea acesteia pentru anul 2014 a fost de 2250 mii lei.

Programul de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” este destinat lucrătorilor migranți sau rudelor de gradul I ale acestora, care doresc să investească mijloacele bănești obținute peste hotarele Republicii Moldova în inițierea sau extinderea unei afaceri.
Detalii
22
11 2019
467

Moldova și Spania negociază acordul în domeniul securității sociale

În perioada 19-21 noiembrie 2019 la Madrid, Regatul Spaniei, a avut loc prima rundă de negocieri pe marginea proiectului Acordului în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Regatul Spaniei, scopul acestuia fiind asigurarea unui cadru de garanţii în domeniul asigurărilor sociale pentru lucrătorii migranţi din ambele state care desfăşoară sau au desfăşurat o activitate legală de muncă şi în prezent domiciliază pe teritoriul unuia din statele contractante.

Acordul garantează cetăţenilor Republicii Moldova şi cetăţenilor Regatului Spaniei dreptul la o pensie pentru limită de vârstă, pensie de urmaş, pensie de dizabilitate cauzată de afecţiuni generale, pensie şi indemnizaţie de dizabilitate determinată de accidente de muncă şi boli profesionale din partea statului pe teritoriul căruia au lucrat legal.
Detalii
25
07 2018
1285

Fidejusiunea - mijloc eficient de garantare a stingerii obligațiilor fiscale

În conformitate cu prevederile statuate de art. 8 alin. (2) lit. e) al Codului fiscal (CF), contribuabilul este obligat să achite la buget, la timp şi integral sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, iar în cazul în care contribuabilul nu respectă obligațiile menționate, în corelare cu prevederile imperative ale art.229 alin. (2) al CF, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) este în drept de a emite dispoziții privind suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale contribuabilului.
Detalii
27
02 2017
746

Organizaţiile străine care implementează în Moldova proiecte de dezvoltare nu vor achita taxa de stat

Organizaţiile şi cetăţenii străini, care implementează proiecte de dezvoltare sau asistenţă tehnică externă în baza unui tratat internaţional, vor fi scutiţi, în condiţiile şi în limitele stabilite de tratatul internaţional, de plata taxei de stat pentru serviciile prestate de autorităţile publice.
Detalii
18
05 2016
1283

Împrumuturile primite de la nerezidenți de până la 50.000 de euro nu vor fi înregistrate la BNM

Prin votarea amendamentelor Legea cu privire la reglementarea valutară în lectură finală, deputații au votat și faptul ca împrumuturile și garanțiile primite de la nerezidenți, cu o valoare de până la 50 de mii de euro să nu fie înregistrate la Banca Națională a Moldovei. Acestea nu vor fi supuse regimului de notificare a BNM.
Detalii