25
07 2018
1221

Fidejusiunea - mijloc eficient de garantare a stingerii obligațiilor fiscale

În conformitate cu prevederile statuate de art. 8 alin. (2) lit. e) al Codului fiscal (CF), contribuabilul este obligat să achite la buget, la timp şi integral sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, iar în cazul în care contribuabilul nu respectă obligațiile menționate, în corelare cu prevederile imperative ale art.229 alin. (2) al CF, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) este în drept de a emite dispoziții privind suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale contribuabilului.
Detalii
27
02 2017
671

Organizaţiile străine care implementează în Moldova proiecte de dezvoltare nu vor achita taxa de stat

Organizaţiile şi cetăţenii străini, care implementează proiecte de dezvoltare sau asistenţă tehnică externă în baza unui tratat internaţional, vor fi scutiţi, în condiţiile şi în limitele stabilite de tratatul internaţional, de plata taxei de stat pentru serviciile prestate de autorităţile publice.
Detalii
18
05 2016
1106

Împrumuturile primite de la nerezidenți de până la 50.000 de euro nu vor fi înregistrate la BNM

Prin votarea amendamentelor Legea cu privire la reglementarea valutară în lectură finală, deputații au votat și faptul ca împrumuturile și garanțiile primite de la nerezidenți, cu o valoare de până la 50 de mii de euro să nu fie înregistrate la Banca Națională a Moldovei. Acestea nu vor fi supuse regimului de notificare a BNM.
Detalii