15
10 2021
174

„Energocom” are obligația achiziționării de gaze naturale de pe piețele din regiune

În cadrul ședinței Comisiei pentru Situaţii Excepţionale (CSE), prezidate de prim-ministrul Natalia Gavrilița, a fost anunţată starea de alertă în ceea ce priveşte sectorul energetic al țării, astfel încât instituțiile statului să ia măsuri concrete pentru a preveni o eventuală declanșare a unei situații de urgență și pentru a asigura aprovizionarea țării cu gaze naturale.
 
După încheierea ședinței CSE, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a comunicat cele mai importante decizii ale CSE și a precizat  că starea de alertă este o etapă necesară pentru a preveni declanșarea unei situații de urgență și pentru a fi pregătiți de orice scenariu.


Detalii

26
05 2021
198

ANRE: excluderea devierilor din tarifele la gazele naturale

Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor și prețurilor reglementate la gazele naturale, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 678/2014, a expirat, fiind prelungit termenul de aplicare a acesteia până la aprobarea unei noi metodologii. În acest context, Agenția a elaborat proiectul noii metodologii ce reglementează modul de calcul, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizorii de serviciu public. Analiza impactului de reglementare a proiectului a fost inclusă pe agenda Grupului de lucru  al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.
 
Documentul prevede reglementarea următoarelor prețuri:
  • prețul gazelor naturale furnizate la punctele de intrare în rețelele de transport al gazelor naturale;
  • prețul gazelor naturale furnizate la punctele de ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale;

  • Detalii
25
02 2020
651

Regulile pieței gazelor naturale, aprobate

Consiliul administrativ al Agenției Naționale pentru Reglementarea în Energetică (ANRE) a aprobat și a publicat în „Monitorul oficial” din 21 februarie curent Regulile pieței gazelor naturale (Reguli), care vor fi puse în aplicare din data de 12 decembrie 2020.

Documentul a fost elaborat în temeiul art.7 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale și are drept scop stabilirea cadrului legal pentru efectuarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a acestora și a produselor conexe pe piața angro și cu amănuntul, precum și pentru prestarea serviciilor de sistem, bazate pe principiul transparenței, obiectivității, competitivității şi nediscriminării.
Detalii
05
09 2019
607

Asigurarea securității energetice a Moldovei

Obținerea unui credit de urgență pentru achiziționarea și stocarea de gaze în lunile ianuarie și februarie 2020, căile de întărire a securității energetice, planurile de dezvoltare energetică pe termen scurt și mediu, investițiile în eficientizarea consumului de energie sunt subiectele discutate de ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brînzan, și directorul general adjunct pentru Politica Europeană de Vecinătate şi Negocieri pentru Extindere, Katarina Mathernová. Întrevederea a avut loc în contextul vizitei delegației Republicii Moldova la Bruxelles, Belgia.

De asemenea, a fost discutată ideea creării unui depozit de stocare a aproximativ 400 mil. m3 de gaze naturale în Republica Moldova, care ar putea fi procurate și stocate direct de pe piețele competitive, asigurând astfel securitatea energetică a țării.
Detalii
15
08 2019
624

ANRE propune spre consultare Metodologia de calcul a tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune spre consultare publică proiectul Metodologiei de calculare, de aprobare si de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor natural. Documentul are ca scop stabilirea metodelor unice la aceste servicii prestat de către operatorii sistemelor de transport (OST).

Prevederile Metodologiei sunt obligatorii pentru operatorii sistemelor de transport care dețin licență pentru activitatea de transport a gazelor naturale, eliberată de ANRE.
Detalii
05
06 2019
613

Furnizorul și consumatorul pot negocia prețul la gazele naturale

În Monitorul Oficial din 31 mai curent Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat Hotărârea nr. 113/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale.

Documentul are ca scop reglementarea raporturilor juridice dintre consumatorul final, furnizor și operatorul de sistem cu privire la furnizarea gazelor naturale, contractarea și facturarea acestora, calitatea serviciului de furnizare, precum și examinarea reclamațiilor și soluționarea neînțelegerilor.
Detalii
17
05 2019
572

Mai multe vehicule și mai puține țesături

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în ianuarie-martie 2019, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2018, au sporit importurile de gaze naturale și produse industriale obținute din acestea, vehicule rutiere, produse medicinale și farmaceutice, mașini și aparate industriale cu aplicații generale, energie electrică, îngrășăminte naturale, carne și preparate din carne, cărbune, cocs și brichete, materiale plastice prelucrate, produse chimice anorganice etc.
Detalii
29
06 2018
823

Regulile de dezvoltare a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, aprobate

În Monitorul Oficial de vineri, 29 iunie curent, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat Regulamentul privind dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale.

Documentul are drept scop stabilirea modului de elaborare, evaluare și aprobare a planurilor de dezvoltare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale, etapelor și procedurii aferente, precum și a responsabilităților părților implicate în procesul de dezvoltare a reţelelor.
Detalii