23
09 2022
1405

ANRE a aprobat noile prețuri la gazele naturale

În cadrul ședinței de astăzi, 23 septembrie, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noile tarife reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz”.

 

Astfel, începând cu 1 octombrie 2022, prețul stabilit pentru furnizarea gazelor naturale în punctele de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de presiune joasă constituie 27,1 lei (fără TVA) pentru 1 m3, acesta fiind achitat de consumatorii casnici. Reamintim, conform art. 96 din Codul fiscal, cota TVA la gazele naturale constituie 8%, respectiv, prețul de livrare a 1 m3 de gaze va constitui 29,27 lei.


Detalii

13
09 2022
289

ANRE a aprobat modificări în metodologia de calculare a prețurilor la gazele naturale

În cazul ajustării prețurilor reglementate în decursul anului de gestiune, componenta de corectare formată de la începutul anului de gestiune până la momentul ajustării prețurilor reglementate va fi inclusă în calculul prețurilor ajustate astfel ca să asigure cel puţin recuperarea integrală a costurilor justificate ce vor fi suportate de furnizor din momentul ajustării prețului reglementat până la sfârșitul anului de gestiune.
 
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) comunică că Consiliul de Administrație  a aprobat, în ședință publică, modificările la Metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale.
Detalii
06
09 2022
100

Stocurile de securitate: desemnarea entității responsabile

Societatea pe Acțiuni „Energocom”, care deține licență de furnizare a gazelor naturale, va fi desemnată în calitate de entitate pentru crearea și menținerea stocurilor de securitate. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la crearea și menținerea stocurilor de securitate.
 
Potrivit proiectului, „Energocom” va achiziționa gaze naturale în volumul stabilit în conformitate cu art. 1081 din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale și le va stoca în depozitele subterane din țările vecine, din țările părți contractante ale Comunității Energetice sau din statele membre ale Uniunii Europene.


Detalii

30
08 2022
183

Consumă responsabil energia

Începând cu 1 septembrie 2022, în contextul crizei energetice și în scopul informării populației despre necesitatea utilizării resurselor energetice în mod responsabil, furnizorii de servicii media din Republica Moldova vor difuza, în mod obligatoriu și gratuit, pe durata stării de urență, spotul informațional „Consumă responsabil energia”. Spotul va fi difuzat de cel puțin patru ori pe zi, în orele de maximă audiență, pentru serviciile de televiziune (între orele 07.00-09.00 și 18.00 -22.00), iar pentru serviciile de radiodifuziune va fi difuzat de ce puțin șase ori (între orele 07.00-09.00, 12.00-14.00 și 18.00-22.00).


Detalii

24
08 2022
297

Guvernul a aprobat proiectul ce se referă la măsurile de prevenire a impactului crizei energetice

Cabinetul de miniștri a votat în ședința de astăzi, 24 august, proiectul hotărârii de Guvern privire la aprobarea unor măsuri de prevenire și atenuare a impactului crizei energetice în caz de limitare a furnizării gazelor naturale și pregătire pentru perioada sezonului de încălzire 2022-2023.

După cum a explicat viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, documentul conține 33 de măsuri necesare a fi întreprinse în vederea prevenirii impactului crizei energetice, ce vizează buna organizare a gestionării consumului de energie termică și electrică, cum ar fi:


Detalii

12
08 2022
3981

Noile tarife la gazele naturale, în vigoare

În Monitorul Oficial din 12 august a fost publicată Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 635 din 4 august 2022 privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către SA „Moldovagaz” în contextul obligației de serviciu public. Hotărârea a intrat în vigoare astăzi, 12 august. 


Detalii

04
08 2022
865

ANRE a ajustat prețurile reglementate la gazele naturale

La data de 4 august 2022, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședință publică, noile prețuri reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz”, în contextul obligației de serviciu public.

 

Prețurile au fost stabilite aplicându-se prețul mediu ponderat anual de achiziție al gazelor naturale în mărime de 899,08 dolari SUA /1000 m3, conform solicitării S.A. „Moldovagaz .

 

Este de menționat faptul că, în ultimele 2 luni, perioadă de la ultima ajustare a prețurilor reglementate,  cotațiile gazelor naturale la bursele internaționale au urmat un trend accelerat de creștere, ca rezultat al reducerii fluxurilor de gaze din Federația Rusă spre continentul European, influențând în mod direct prețul prognozat de achiziție al S.A. „Moldovagaz” pentru perioada urmatoare.


Detalii

04
08 2022
264

Măsurile de atenuare a impactului crizei energetice

Reducerea temperaturii agentului termic livrat în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică cu 10%; reconectarea cazanelor pe biomasă în cadrul instituțiilor publice; trecerea „Termoelectrica” (CET sursa 1) la combustibil alternativ (păcură) – sunt unele dintre măsurile ce ar putea fi aplicate în caz de limitare a furnizării gazelor naturale în Republica Moldova.


Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea unor măsuri de prevenire și atenuare a impactului crizei energetice și pregătirea pentru perioada sezonului de încălzire 2022-2023, elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, este propus pentru consultări
Detalii

20
07 2022
284

Soluții pentru depășirea vulnerabilității energetice

Consumatorul casnic, familia sau persoana singură, care, din motive de venituri insuficiente, componența familiei, mărimea acesteia sau alte criterii, necesită măsuri de protecție socială pentru a-și asigura nevoile energetice casnice va fi considerat consumator vulnerabil de energie.
 
Proiectul de lege privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice elaborat de Guvern este înregistrat în Parlament și, ținând cont de intenția de punere în aplicare a prevederilor legii din 1 septembrie 2022, deja a obținut avizele necesare de la unele autorități, la document fiind anexată și Sinteza propunerilor/ recomandărilor asupra prevederilor incluse în acesta. De asemenea, proiectul a obținut și avizele unor comisii parlamentare.


Detalii

31
05 2022
2146

Din 1 iunie vom avea prețuri noi la gazele naturale

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat în ședință publică desfășurată astăzi, 31 mai, noile prețuri reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz”, în contextul obligației de serviciu public.

Decizia ANRE vine să realizeze pct. 1 al Dispoziției nr. 24 din 31 mai 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și să ajusteze prețurile în conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, aprobată prin Hotărârea ANRE nr.355/2021, cu aplicarea acestora începând cu 1 iunie 2022.


Detalii