11
03 2019
549

Delimitarea competențelor în domeniul gestionării deșeurilor

În competența autorităților administrației publice locale vor rămâne doar atribuțiile de colectare, de asigurare etapizată a condițiilor pentru colectare separată și de transportare a deșeurilor la nivel local, iar la nivel național în domeniul gestionării deșeurilor Guvernul va exercita competențe extinse.

În ședința Executivului din 7 martie a fost aprobat proiectul hotărârii privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative.
Detalii
09
01 2019
730

Băncile vor transmite BNM informații cu privire la rezultatele simulărilor de criză

În Monitorul Oficial din 4 ianuarie 2019 a fost publicat Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncilor, care se aplică băncilor din Republica Moldova şi sucursalelor băncilor străine deschise pe teritoriul RM şi stabilește cadrul de administrare a activității acestora pentru asigurarea unei gestiuni efective și prudente a riscurilor.

Regulamentul elaborat de Banca Națională a Moldovei prevede că banca își va stabili mărimea şi componența organului său de conducere și mecanismul de guvernanță, considerând natura, amploarea și complexitatea riscurilor inerente, conform modelului de afaceri şi activităţilor desfășurate de bancă.
Detalii
17
12 2018
548

Administrarea proprietății publice: noi atribuții pentru MEI

Ministerul Economiei și Infrastructurii administrează terenurile aferente bunurilor imobile proprietate publică a statului, inclusiv darea acestora în locaţiune/arendă sau superficie. În Monitorul Oficial din 12 noiembrie curent a fost publicată legea ce conține modificări și completări la o serie de acte legislative, inclusiv Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.

Astfel, art. 7 al acesteia care prevede atribuțiile organului abilitat cu administrarea şi procesul deetatizării proprietăţii publice se completează cu noi funcții. Conform acestuia,ministerul se va ocupa de administrarea terenurilor proprietate publică a statului atribuite domeniului public, modul fiind stabilit de către Guvern.
Detalii
05
03 2018
830

SFS asigură păstrarea temporară a corpurilor delicte şi bunurilor puse sub sechestru

Instrucţiunea privind modul de preluare, evidență și păstrare temporară de către Direcţia generală administrare fiscală mun. Chişinău a unor categorii de bunuri recunoscute drept corpuri delicte şi/sau de bunuri puse sub sechestru şi de restituire a acestora a fost aprobată prin Ordinul nr.496 din 8 decembrie 2017 al Serviciului Fiscal de Stat şi publicată în MO din 2 martie 2018. Concomitent, a fost abrogat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.632 din 30 decembrie 2010.

Instrucţiunea stabileşte procedura de preluare la păstrare temporară de la autorităţile competente, evidență și restituire de către Direcţia generală
Detalii
04
12 2017
1193

Curtea de Conturi: bani duşi pe apa sâmbetei

Tarifele pentru serviciile livrate nu corespund cheltuielilor real suportate, situație cauzată și de lipsa unei evidențe contabile conforme a cheltuielilor și veniturilor pe fiecare tip de serviciu prestat. Este una din concluziile Curții de Conturi, ca urmare a efectuării auditului performanței. Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populației, publicat în Monitorul Oficial din 1 decembrie 2017.
Detalii
21
09 2017
732

Cultura de valorificare a deșeurilor

În Republica Moldova, aproximativ 60-70% din deșeuri sunt reciclabile, iar valorificarea acestora prin incinerare sau coincinerare ar aduce venituri suplimentare și plus valoare în economia țării. Afirmația a fost făcută în cadrul unei ședințe tehnice a Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova.
Detalii
18
08 2017
721

FAOM: mai eficient, mai protejat

Conceptul Sistemului Informaţional Integrat Asigurare Obligatorie de Asistenţă Medicală (SII AOAM)este propus spre consultare. Prin crearea acestuia se urmăreşte asigurarea unui management eficient al fondului de asigurări obligatorii de asistenţă medicală.
Detalii