07
03 2022
190

Ministerul Finanțelor asigură gestionarea eficientă a finanțelor publice

În lunile ianuarie-februarie ale anului 2022 în bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 11,8 mld. lei, în creștere cu 1,7 mld. lei față de perioada similară a anului precedent, comunică Ministerul Finanțelor. În aceeași perioadă cheltuielile au constituit 13,1 mld. lei, care comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 sunt mai mari cu 2,1 mld. lei. Executarea BPN s-a încheiat cu un deficit în sumă de 1,3 mld. lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale BPN au constituit 10,2 mld. lei.
 
Totodată, veniturile bugetului de stat în primele două luni ale anului 2022 au constituit 7,3 mld. lei, majorându-se cu 1,2 mld. lei. 
 


Detalii

30
09 2021
1335

Numerarul: reguli de gestionare și eliberare, limite impuse

Deși „monitorul fiscal FISC.md” a oferit în sprijinul cititorilor mai multe articole ce țin de gestionarea numerarului de către agenții economici, în ultima perioadă contribuabilii au adresat publicației noastre întrebări de precizare a unor aspecte importante pentru ei.
 
Astfel, în ediția din octombrie a revistei „monitorul fiscal FISC.md” găsiți articolul „Numerarul întreprinderii: reguli de gestionare și eliberare, limite impuse”, semnat de Victoria Belous. Autorul analizează și comentează prevederile normelor legale în vigoare pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională, reiterând că toate întreprinderile
Detalii
27
07 2021
1778

Evidența combustibilului: aspecte contabile și fiscale

Modul de reflectare în contabilitate:
  • a operațiunilor de procurare a combustibilului;
  • a reducerilor de preț aferente combustibilului procurat;
  • de ținere a evidenței cardurilor valorice;
  • de transmitere în gestiune a combustibilului șoferilor;
  • de stabilire a normelor de consum de combustibil (inclusiv conform datelor calculatoarelor de bord, dispozitivelor specializate) etc.
sunt doar unele aspecte reflectate în articolul „Evidența combustibilului: aspecte contabile și fiscale”, elaborat cu știință de cauză de către autorul nostru, Marina Brihuneț, publicat în ediția din august a revistei „monitorul fiscal. FISC.md”.


Detalii

14
06 2021
2159

Gestionarea bateriilor, acumulatorilor și deșeurilor lor: aspecte fiscale și contabile

Regulamentul privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.586/2020 (Regulament), reglementează categoriile de deșeuri de baterii și acumulatori, în scopul prevenirii sau al reducerii impactului asupra mediului înconjurător și a sănătății populației, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a societății și la punerea în aplicare a prevederilor art. 12 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile.
 
Acesta stabilește condițiile de protecție a sănătății tuturor celor implicați în ciclul de viață al bateriilor și acumulatorilor (BA), precum sunt producătorii, importatorii, distribuitorii, consumatorii și agenții economici direct implicați
Detalii
11
03 2019
826

Delimitarea competențelor în domeniul gestionării deșeurilor

În competența autorităților administrației publice locale vor rămâne doar atribuțiile de colectare, de asigurare etapizată a condițiilor pentru colectare separată și de transportare a deșeurilor la nivel local, iar la nivel național în domeniul gestionării deșeurilor Guvernul va exercita competențe extinse.

În ședința Executivului din 7 martie a fost aprobat proiectul hotărârii privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative.
Detalii
09
01 2019
964

Băncile vor transmite BNM informații cu privire la rezultatele simulărilor de criză

În Monitorul Oficial din 4 ianuarie 2019 a fost publicat Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncilor, care se aplică băncilor din Republica Moldova şi sucursalelor băncilor străine deschise pe teritoriul RM şi stabilește cadrul de administrare a activității acestora pentru asigurarea unei gestiuni efective și prudente a riscurilor.

Regulamentul elaborat de Banca Națională a Moldovei prevede că banca își va stabili mărimea şi componența organului său de conducere și mecanismul de guvernanță, considerând natura, amploarea și complexitatea riscurilor inerente, conform modelului de afaceri şi activităţilor desfășurate de bancă.
Detalii
17
12 2018
767

Administrarea proprietății publice: noi atribuții pentru MEI

Ministerul Economiei și Infrastructurii administrează terenurile aferente bunurilor imobile proprietate publică a statului, inclusiv darea acestora în locaţiune/arendă sau superficie. În Monitorul Oficial din 12 noiembrie curent a fost publicată legea ce conține modificări și completări la o serie de acte legislative, inclusiv Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.

Astfel, art. 7 al acesteia care prevede atribuțiile organului abilitat cu administrarea şi procesul deetatizării proprietăţii publice se completează cu noi funcții. Conform acestuia,ministerul se va ocupa de administrarea terenurilor proprietate publică a statului atribuite domeniului public, modul fiind stabilit de către Guvern.
Detalii
05
03 2018
1050

SFS asigură păstrarea temporară a corpurilor delicte şi bunurilor puse sub sechestru

Instrucţiunea privind modul de preluare, evidență și păstrare temporară de către Direcţia generală administrare fiscală mun. Chişinău a unor categorii de bunuri recunoscute drept corpuri delicte şi/sau de bunuri puse sub sechestru şi de restituire a acestora a fost aprobată prin Ordinul nr.496 din 8 decembrie 2017 al Serviciului Fiscal de Stat şi publicată în MO din 2 martie 2018. Concomitent, a fost abrogat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.632 din 30 decembrie 2010.

Instrucţiunea stabileşte procedura de preluare la păstrare temporară de la autorităţile competente, evidență și restituire de către Direcţia generală
Detalii
04
12 2017
1393

Curtea de Conturi: bani duşi pe apa sâmbetei

Tarifele pentru serviciile livrate nu corespund cheltuielilor real suportate, situație cauzată și de lipsa unei evidențe contabile conforme a cheltuielilor și veniturilor pe fiecare tip de serviciu prestat. Este una din concluziile Curții de Conturi, ca urmare a efectuării auditului performanței. Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populației, publicat în Monitorul Oficial din 1 decembrie 2017.
Detalii