03
05 2022
233

CNPF prezintă Ghidul practic privind emisiunea și tranzacționarea obligațiunilor corporative

Comisia Naţională a Pieţei Financiare a aprobat Ghidul practic privind emisiunea și tranzacționarea obligațiunilor corporative, hotărârea respectivă a autorității fiind publicată în MO din 29 aprilie 2022.
 
Potrivit autorilor, documentul este elaborate în vederea educării şi promovării încrederii în serviciile şi instrumentele financiare specifice pieței de capital, precum și sporirii accesului agenților economici la finanțare prin instrumente alternative (emitere de obligațiuni).
 


Detalii

25
03 2022
914

Ghidul contribuabilului începător, actualizat

Orice contribuabil trebuie să-și cunoască atât drepturile și obligaţiile, cât și consecinţele cu care ar putea să se confrunte în caz de nerespectare a legislaţiei în vigoare. Respectiv, politica de asistenţă a Serviciului Fiscal de Stat se referă la acţiuni de promovare şi sporire a gradului de conformare fiscală și de popularizare a legislaţiei fiscale în rândurile contribuabililor, în cadrul activităţii funcţionarului fiscal în sectorul de administrare fiscală.
 
În acest sens, autoritatea fiscală a publicat Ghidul contribuabilului începător, ce oferă o prezentare generală privind aspectele fiscale în desfășurarea activităţii de întreprinzător, precum și oferă cunoștințe de bază în domeniul fiscal, oferind un suport important pentru inițierea unei afaceri.


Detalii

20
01 2022
789

ANI a actualizat Ghidul pentru depunerea declarațiilor de avere și interese personale

Autoritatea Națională de Integritate anunță că a început perioada de depunere a declarațiilor de avere și interese personale anuale pentru anul 2021, data-limită de prezentare fiind 31 martie 2022.
 
În scopul oferii subiecților declarării a suportului în procesul de completare și depunere a declarațiilor (începând cu etapa autentificării pe Portalul Declarațiilor și până la ultima acțiune, care presupune semnarea declarației de avere și interese personale în formă electronica), autoritatea a elaborat un nou Ghid pentru depunerea declarațiile de avere și interese personale în formă electronică, actualizat în baza noilor modificări legislative din 2021.


Detalii

18
10 2021
748

Ghidul utilizatorului SI „e-Factura” v.2.0

Serviciul Fiscal de Stat a publicat astăzi, 18 octombrie, Ghidul utilizatorului SI „e-Factura” v.2.0. Potrivit documentului, Sistemul Informațional „e-Factura” este menit să asigure păstrarea înregistrărilor privind operațiunile economice cu facturi fiscale, fiind elaborat pentru a fi utilizat exclusiv de către agenții economici din Republica Moldova.
 
Printre funcțiile tehnice ale sistemului pot fi enumerate următoarele:
 • Autentificarea utilizatorilor
 • Divizarea utilizatorilor în bază de roluri în cadrul sistemului
 • Acordarea unui spațiu personal de lucru al utilizatorului în cadrul sistemului, în bază de rolul obținut

 • Detalii
13
10 2021
580

Ghid video: Cum descărcăm Certificatul COVID-19

Ministerul Sănătății a publicat un ghid video, care vine în sprijinul persoanelor ce intenționează să descarce Certificatul digital COVID-19.

 

Amintim, acesta facilitează libera circulație la nivel național și internațional, în condiții de siguranță pe perioada pandemiei COVID-19, reprezentând o dovadă oficială că persoana a fost vaccinată împotriva COVID-19, s-a testat și are un rezultat negativ sau a avut COVID-19 și s-a vindecat. La prezentarea Certificatului COVID-19, cetățenii vor trebui să prezinte și un act de identitate, o copie sau o fotocopie în format digital a acestuia.
05
10 2021
1514

Ghidul privind regimul fiscal al ONG

Organizația necomercială care efectuează pe parcursul anului fiscal plăți în folosul
persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, precum și plăți în folosul angajaților săi prezintă, în termenele stabilite, organului fiscal teritorial dări de seamă fiscale prevăzute în art.92 din Codul fiscal:

- Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC);
Detalii
09
09 2021
404

Consultant online permanent în domeniul afacerilor

Astăzi, 9 septembrie, a fost lansată pagina https://ghidulafacerii.ebrd.md/ ce va oferi suport juridic și va ghida întreprinderile aflate într-un climat economic dificil. Pagina web conține șase ghiduri cu recomandări și instrumente pentru a ajuta întreprinderile să-și îmbunătățească reziliența în perioade dificile și anume:
 • Restructurează afacerea;
 • Gestionează eficient finanțele;
 • Digitalizează afacerea;
 • Gestionează eficient afacerea;
 • Gestionează cu succes personalul
 • Dezvoltă strategia de business.

 • Detalii
21
05 2021
604

(Video) Autentificarea, restabilirea și modificarea parolei pe pagina https://monitorul.fisc.md/

Ghidul video a fost elaborat de către P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” cu scopul de a oferi utilizatorilor ediției electronice claritate și suport în procesul de autentificare pe pagina web www.monitorul.fisc.md

 

În condițiile în care utilizatorul a uitat parola de acces sau dorește modificarea acesteia din motive de securitate, există posibilitatea de restabilire/ modificare prin efectuarea unor pași simpli.


Detalii

25
03 2021
921

Ghidul investitorului în VMS, actualizat

În sprijinul derulării în săptămâna curentă a Campaniei naționale de educație financiară „Bugetul public este bugetul tău” în cadrul Global Money Week 2021 în Republica Moldova, pe pagina web oficială a Ministerul Finanțelor a fost publicată versiunea actualizată a Ghidului investitorului în valori mobiliare de stat (VMS), elaborat de către specialiști din cadrul Ministerului. 
 

Ghidul este destinat persoanelor interesate de a investi în VMS ale Republicii Moldova și doresc să cunoască mai mult despre caracteristicile esențiale ale acestor instrumente financiare. Documentul conține informații relevante despre VMS, precum: ce sunt VMS, de ce și cum să investim în VMS, cum pot fi cumpărate sau vândute VMS pe piața secundară, dar și alte informații utile.


Detalii

28
12 2020
2630

Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare, publicat

În Monitorul Oficial din 25 decembrie 2020 Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 154 din 9 decembrie 2020 cu privire la aprobarea Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare.

 

 

Ghidul este elaborat în baza Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017, Standardelor Naționale de Contabilitate și altor reglementări contabile și are caracter de recomandare. Obiectivul documentului este prezentarea modului de întocmire a situațiilor financiare în baza unui studiu de caz convențional.


Detalii