28
12 2020
1329

Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare, publicat

În Monitorul Oficial din 25 decembrie 2020 Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 154 din 9 decembrie 2020 cu privire la aprobarea Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare.

 

 

Ghidul este elaborat în baza Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017, Standardelor Naționale de Contabilitate și altor reglementări contabile și are caracter de recomandare. Obiectivul documentului este prezentarea modului de întocmire a situațiilor financiare în baza unui studiu de caz convențional.


Detalii
03
12 2020
637

Ghid privind amortizarea mijloacelor fixe: determinarea și deducerea cheltuielilor pentru reparații

În ediția revistei „monitorul fiscal. FISC. md” din decembrie 2020 este publicată continuarea articolului „Ghidul privind amortizarea mijloacelor fixe: aspecte contabile și fiscale”, în care sunt analizate aspectele determinării și deducerii cheltuielilor pentru reparații. Autorul Ghidului, Marina Brihuneț, reamintește modul de atribuire a cheltuielilor/costurilor ulterioare aferente reparației sau dezvoltării la cheltuieli curente ori la costuri ulterioare care urmează a fi capitalizate în conformitate cu SNC sau IFRS.
 

Detalii
17
11 2020
235

Modelul Costului Standard: reducerea costurilor administrative

Ministerul Economiei și Infrastructurii prezintă autorităților publice pentru utilizare Ghidul de aplicare al Modelului Costului Standard (MCS) în Republica Moldova. Acesta a fost elaborat în parteneriat cu Programul USAID Reforme Structurale în Moldova.
 
Mei comunică că, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 307/2016   cu privire la aprobarea Metodologiei de estimare a costurilor administrative prin aplicarea MCS, ministerele, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și autoritățile administrative autonome față de Guvern cu atribuții în domeniul reglementării activității de întreprinzător urmează să efectueze anual evaluări ale principalelor domenii de reglementare, prin aplicarea MCS,
Detalii
06
10 2020
1203

Ghidul amortizării mijloacelor fixe

În următorul număr al revistei „monitorul fiscal FISC.md” (nr. 7(62)) ce va ieși în curând de sub tipar în zilele următoare, am pregătit pentru cititorii noștri, tradițional, articole utile și extrem de actuale.
 
Astfel, în acest număr este publicat Ghidul privind amortizarea mijloacelor fixe: aspecte contabile și fiscale, autorul acestuia fiind Marina Brihuneț. Articolul va fi disponibil în rubrica Practica fiscală. Tot în această rubrică veți găsi detalii cu privire la aspectele fiscale și de raportare aferente contractului de împrumut, descrise de Victoria Belous.

Detalii
29
09 2020
319

ATIC lansează „Ghidul cu Întrebări și Răspunsuri: Semnătura Electronică”

Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC anunță despre lansarea publicației „Ghid cu Întrebări și Răspunsuri: Semnătura Electronică” elaborată cu suportul și expertiza Serviciului de Informații și Securitate, Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică și Agenției de Guvernare Electronică. Documentul oferă o informație exhaustivă a procesului de utilizare a documentelor şi semnăturilor electronice în Republica Moldova.


Detalii
29
06 2020
1088

Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate

Ministerul Finanțelor a elaborat și a înaintat spre consultare publică proiectul  Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate. Documentul propune modul de întocmire a bilanțului consolidat al grupului (entitatea-mamă, entitatea-fiică și entitatea-asociată); a situației de profit și pierdere; a situației modificărilor capitalului propriu; a situației fluxurilor de numerar.

 

Acesta reprezintă un studiu de caz privind modul de întocmire a situațiilor financiare consolidate în condițiile Legii nr. 287  contabilității și raportării financiare și al SMC ,,Prezentarea situațiilor financiare consolidate” aprobat prin Ordinul nr.93/2019  al ministrului Finanțelor.

 


Detalii
22
06 2020
973

Ghid video SIA „e-Factura” – Suport pentru contribuabili

Serviciul Fiscal de Stat vine cu un suport pentru agenții economici care, începând cu data de 1 iulie 2020, vor participa la operațiunile de achiziții publice prin utilizarea obligatorie a SIA „e-Factura”.
 
Sistemul „e-Factura” reprezintă o soluție informațională modernă, care înlocuiește mecanismul tradițional de eliberare și evidență a facturilor fiscale. Totodată, sistemul oferă posibilitatea de validare a facturilor fiscale electronice, a datelor utilizatorilor, precum și efectuează automat calculele. Aceste funcționalități contribuie la minimizarea riscurilor aferente documentării tranzacțiilor.

Detalii
05
05 2020
352

A fost elaborat un Ghid practic privind crearea și funcționarea grupurilor de producători

În vederea stimulării constituirii și funcționării grupurilor de producători agricoli, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu susținerea Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P, a elaborat Ghidul practic ”De la primii pași la profitabilitate și creștere”.

Ghidul constituie un suport pentru producătorii agricoli în procesul de constituire și funcționare a grupului de producători, în vederea obținerii performanțelor în afaceri și sporirea veniturilor din vânzări.
Detalii
02
12 2019
5263

Ghid cu privire la calcularea salariului mediu. Partea II

Partea I

Modul de calculare a salariului pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare conform art. 111 CM al RM

Potrivit art. 111 alin. (1)1 din Codul muncii salariaților remunerați în acord sau pe unitate de timp (oră sau zi), pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare enumerate la alin. (1), în cazul în care zilele de sărbătoare nelucrătoare nu coincid cu zilele de repaus săptămânal, li se plătește  salariul mediu. În cazul în care zilele de sărbătoare nelucrătoare coincid cu zilele de repaus săptămânal, salariul mediu pentru aceste zile nu se plătește. Întru respectarea prevederilor art. 111 alin. (1)1 din Codul muncii angajatorul este obligat să calculeze salariul mediu pentru o zi lucrătoare reieșind din perioada de decontare de 3 luni.
Detalii
02
12 2019
8905

Ghid cu privire la calcularea salariului mediu. Partea I

Prezentul ghid a fost elaborat conform cerințelor Codului muncii al RM nr. 154-XV/2003 (în continuare Codul muncii), Legii salarizării nr. 847-XV/2002, Regulamentului cu privire la acordarea unor garanții și compensații salariaților care îmbină munca cu studiile aprobat prin HG nr. 435/2007, Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din RM aprobat prin HG nr. 10/2012, Legii nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale și alte acte normative în baza prevederilor HG nr. 426/2004 privind modul de calcul al salariului mediu.
Detalii