15
08 2020
1317

Hotărârea nr. 25 din 15 august 2020 a CNESP : redeschiderea grădinițelor private

Instituțiile de educație timpurie private își vor relua activitatea din data de 17 august 2020, cu respectarea  unor condiții. Decizia a fost luată de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică astăzi, 15 august.

Redeschiderea grădinițelor va fi strict coordonată cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în conformitate cu Raportul de autoevaluare privind pregătirea instituțiilor în perioada pandemică.

17
08 2018
8254

Alimentația elevilor, conform unei instrucțiuni noi

La recepționarea produselor alimentare în instituțiile de învățământ se va verifica starea intactă a fiecărui ambalaj, corespunderea denumirii produsului de pe ambalaj cu produsul livrat, termenul de valabilitate, cantitatea, calitatea conform indicatorilor organoleptici și corespunderea lor cu actele de însoțire, precum și certificatele de inofensivitate, de calitate, de conformitate şi sanitar-veterinare, facturile fiscale cu ștampilă umedă.
Detalii
24
08 2016
1646

A fost lansată o campanie de promovare a produselor alimentare autohtone

O campanie ce are drept scop susținerea producătorilor și produselor autohtone, dar și promovarea unui mod sănătos de viață în rândul copiilor a fost lansată la Chișinău. Campania socială cu genericul „Produse autohtone pentru copiii Moldovei” a fost iniţiată de către Ministerul Agriculturii în comun cu asociațiile producătorilor agricoli din țară, direcțiile de profil din cadrul primăriei oraşului Chișinău.
Detalii
01
08 2016
2200

Despre utilizarea MCC cu memorie fiscală de către o grădiniță de copii

În urma controlului fiscal efectuat la Primăria comunei Z prin metoda verificării operative şi reflectat în actul de control, la subdiviziunea „grădiniţa de copii” a acesteia, s-a stabilit că contrar prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi a Regulamentului cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar, încasările băneşti
Detalii
25
06 2016
1962

Va fi elaborată o nouă formulă de finanțare a grădinițelor din Moldova

La Ministerul Educației, în cadrul ședinței de lucru cu şefii organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, au fost prezentate rezultatele studiului ”Evaluarea sistemului de învățământ preșcolar și definirea metodologiei de determinare a costului pentru serviciile educaționale și de îngrijire a copilului în Republica Moldova”. Datele raportului vor fi utilizate pentru elaborarea unei noi formule de finanțare a instituțiilor de educație timpurie.
Detalii
17
07 2015
25098

Cum sa achiti gradinita online cu orice card bancar

În serviciul MPay a fost integrată achitarea taxei pentru grădinițele aflate în subordinea Primăriei mun. Chișinău, începând cu 1 iunie 2015.

La integrarea acestui serviciu, a fost urmată o altă abordare de integrare (decât cea obișnuită în MPay), și anume integrarea directă în portalul MPay a opțiunii de achitare.
Detalii