09
11 2021
217

Finanțarea nerambursabilă a ONC. Proiectul noului regulament

Organizațiile necomerciale vor beneficia de sprijin financiar prin finanțare nerambursabilă a proiectelor de interes public din orice domeniu de dezvoltare, în limitele alocațiilor aprobate anual în acest scop în bugetul de stat şi în bugetele unităților administrativ-teritoriale.
 
Proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale elaborat de Cancelaria de Stat este propus pentru consultări publice.


Detalii

20
09 2021
174

Reabilitare energetică a fondului imobiliar

Guvernul va iniția negocierile asupra semnării contractului de finanțare dintre RM şi Banca Europeană de Investiții (BEI) în vederea realizării proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova”, care are drept scop contractarea unui împrumut în valoare de 30 mil. euro în vederea realizării proiectului menționat. Proiectului hotărârii de Guvern cu privire la inițierea negocierilor asupra Contractului de finanțare a fost înaintat pentru consultări publice de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
 
Documentul este orientat spre implementarea unui program național de reabilitare energetică a fondului imobiliar al RM ce cuprinde clădiri publice deținute/administrate
Detalii
02
08 2021
246

Program de grant destinat gestionării specifice a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova

Începând de astăzi, 2 august și până la 20 august curent, persoanele juridice care activează pe teritoriul țării și au o experiență de cel puțin 3 ani de activitate în domeniul colectării, reciclării, reutilizării și eliminării deșeurilor, pot depune dosarele de participare la Programul de grant destinat gestionării specifice a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova: uleiuri uzate, anvelope uzate și vehicule scoase din uz.


Detalii

28
06 2021
264

Ecologizarea ÎMM: instruirile din luna iulie

Programul de Ecologizare a ÎMM este unul de susținere a dezvoltării mediul de afaceri și reprezintă un complex de activități cu o abordare integrată de suport în introducerea practicilor de ecologizare în procesele de producere și prestare a serviciilor, reamintește  Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).
 
Implementarea acțiunilor de ecologizare permite sporirea potențialului companiei de a se extinde pe piețe de desfacere, aplicarea modelelor de producție și consum durabile; introducerea eco-inovațiilor în procesele tehnologice; prevenirea poluării, reducerea și gestionarea deșeurilor, etc.


Detalii

16
06 2021
256

Grant pentru digitalizarea ÎMM-urilor

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a lansat, prin intermediul Instrumentului de susținere privind digitalizarea ÎMM, un Apel de granturi dedicat în exclusivitate femeilor și migranților şi/sau rudelor de gradul întâi care dețin o afacere în mediul rural și doresc să o digitalizeze. Termenul limită pentru aplicare este 30 iunie.
 
Valoarea suportului financiar constituie până la 90% din suma proiectului investițional, dar nu mai mult de 200 mii lei/per beneficiar, iar întreprinderea beneficiară vine cu o contribuție financiară proprie de minimum 10% din suma proiectului investițional.
 


Detalii

10
03 2021
578

ÎMM: tratamentul fiscal al mijloacelor bănești obținute sub formă de grant

Art.54 alin.(3) din Codul fiscal prevede că, în conformitate cu tratatele internaţionale privind asistenţa tehnică şi investiţională, la care Republica Moldova este parte, nu se impozitează venitul organizaţiilor statelor străine, al organizaţiilor internaţionale, precum şi venitul obţinut de către personalul străin (consultanţii) care activează în cadrul tratatelor internaţionale menţionate. Venitul angajaţilor rezidenţi, precum şi cel al agenţilor economici rezidenţi care activează în cadrul tratatelor internaţionale menţionate se impozitează în modul general stabilit, dacă tratatul internaţional nu prevede altfel. Lista tratatelor internaţionale privind asistenţa tehnică şi investiţională, la care RM este parte, precum şi proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională se aprobă de Guvern (Hotărârea Guvernului nr.246/2010).

Detalii
01
03 2021
388

Digitalizarea afacerii: 99 de antreprenori vor primi finanțare în sumă de 8,4 mil. lei

Digitalizarea, modernizarea dar și dezvoltarea IMM-urilor sunt printre principalele priorități de pe agenda Ministerului Economiei și Infrastructurii. Pentru realizarea acestor obiective, 99 de companii din Republica Moldova vor primi finanțare în suma totală de circa 8,4 milioane lei pentru îmbunătățirea sau transformarea procesului de afaceri prin utilizarea tehnologiilor digitale.Banii vor fi alocați prin „Instrumentul de susținere privind digitalizarea IMM”, finanțat din bugetul de stat și suplinit din fondurile partenerilor de dezvoltare (Uniunea Europeană și GIZ Moldova).

Detalii
22
01 2021
263

Grant în valoare de 10 mil. euro pentru extinderea serviciilor de alimentare cu apă în zonele rurale

Ministerul Finanțelor și Banca de Dezvoltare a Germaniei au semnat Acordul suplimentar de finanțare și Acordul de grant pentru finanțarea proiectului „Sistemul de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare, Moldova Centru, faza 2”, în valoare totală de 10 mil. euro.

Scopul proiectului constă în îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației prin minimizarea riscurilor pentru sănătate și utilizarea eficientă a resurselor naturale prin dezvoltarea și extinderea serviciilor de alimentare cu apă în zonele rurale, în cazul dat fiind vorba de conectarea a 5 localități rurale la apeductul Chișinău-Strășeni-Călărași.


Detalii
19
10 2020
532

Granturi pentru startup-urile rezidenților „Moldova IT park”

Startup-urile tehnologice sunt întreprindere rezidente ale parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT park” înregistrate în RM, care solicită finanțare nerambursabilă sub formă de granturi pentru cel puțin un produs sau serviciu digital în limita de 80% din costurile legate de dezvoltarea și promovarea produselor și serviciilor digitale, dar nu mai mult de 500 mii lei.
 
Ministerul Economiei și Infrastructurii propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului Fondului de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice (Fond).

Detalii
30
09 2020
909

Eliberarea facturii fiscale în cadrul realizării proiectelor prevăzute în HG nr.246/2010

Ce cotă a TVA se va aplica la livrarea efectuată în cadrul proiectului la livrarea mărfurilor, serviciilor în cadrul realizării unui proiect de asistență tehnică sau investițional (grant) ce derulează pe teritoriul Republicii Moldova, parțial finanțat din contul împrumutului (grantului), iar parțial – din alte mijloace financiare? Va fi eliberată factura fiscală beneficiarilor, dacă serviciile prestate sunt scutite de TVA?
 
Conform prevederilor art.104 lit.c1) din Codul fiscal (CF), se scutesc de TVA cu drept de deducere importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor, serviciilor destinate:

Detalii