07
09 2021
361

Femei în afaceri: un nou concurs de granturi

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii  (ODIMM) a lansat un nou concurs de granturi în cadrul programului „Femei în afaceri”. Astfel, până la 30 septembrie curent, persoanele interesate pot depune în format online proiectele investiționale.
 
La concurs pot participa companiile active pe piață până la 2 ani, gestionate de femei. Suma-limită a proiectului trebuie să constituie 165 mii lei, iar contribuția aplicantei va reprezenta 10%.


Detalii

09
12 2019
460

IMM vor fi susținute în implementarea „economiei verzi”

Întreprinderile mici și mijlocii vor primi granturi pentru implementarea planurilor de acțiuni de ecologizare privind utilizarea eficientă a resurselor, aplicarea modelelor de producție și consum durabile, introducerea eco-inovațiilor în procesele tehnologice, reducerea și gestionarea deșeurilor, prevenirea poluării și gestionarea resurselor de apă etc. În acest sens se prevede finanțarea nerambursabilă pentru implementarea acțiunilor de ecologizare de valoare mică, care va constitui până la 70% din costul proiectului investițional, dar nu va depăși 200 mii lei.

În Monitorul Oficial din 6 decembrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 592 din 27 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea Programului de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii.
Detalii
05
09 2019
1263

Granturi pentru tinerii din Soroca și Ungheni

Două Consilii raionale vor obține mijloace financiare prevăzute în bugetul de stat pentru susținerea programelor raionale/municipale de granturi pentru inițiativele tinerilor la nivel local. Proiectul hotărârii de Guvern propus pentru consultări publice de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării prevede alocarea a 100 mii lei pentru realizarea proiectelor de tinerii din Soroca și 70 mii lei – pentru cei din Ungheni.


Valorificarea resurselor va fi efectuată în conformitate cu Programul de dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022 aprobat prin Ordinul nr.65t din 6 aprilie 2017 al ministerului de resort și conține trei componente: dezvoltarea profesională a resurselor umane din cadrul centrelor de tineret;
Detalii
24
05 2016
1310

Programul de Granturi Mici invită organizaţiile din ţară la un concurs de proiecte

Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilităţii Globale de Mediu (GEF) invită ONG-urile pentru a înainta propuneri de proiecte pentru Programul Dezvoltarea Capacităţilor.

Programul oferă granturi organizațiilor non-guvernamentale și organizațiilor din comunitate din țările în curs de dezvoltare pentru a le permite să facă față provocărilor globale de mediu, în timp ce abordează necesitățile de dezvoltare durabilă cu sloganul Acțiunea comunității cu impact global.
Detalii