24
06 2022
207

Un nou apel de granturi pentru femeile în afaceri

Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a anunțat un nou concurs de granturi pentru afacerile lansate de femei. Astfel, până la 15 iulie 2022 femeile ce au inițiat o afacere și activează pe piață cel puțin doi ani până la data aplicării la acest proiect, pot pretinde la finanțare nerambursabilă în cadrul Programul „Femei în Afaceri”. 
 
În cadrul acestui apel ODIMM oferă finanțate nerambursabilă pentru procurarea utilajelor, echipamentelor și serviciilor de dezvoltare. Suma grantului este de maximum 165 mii lei, iar contribuția aplicantei va constitui 10% din valoarea proiectului acceptat pentru finanțare.


Detalii

21
03 2022
355

Un nou apel de granturi

Astăzi, 21 martie, ODIMM a lansat un nou Apel de granturi pentru tinerii din Republica Moldova care vor să inițieze o afacere. Valoarea maximă a grantului oferit de stat este de 180 mii lei. La concurs pot concura tinerii antreprenori între 18-35 de ani care au absolvit cursurile de educație antreprenorială, organizate în cadrul Programului Start pentru Tineri”.
 
Perioada depunerii aplicațiilor: 21.03.2022 – 21.04.2022, ora 17:00. 

 
    • Valoarea maximă a grantului este de 180 mii lei;
    • Contribuția proprie este de minim 20%;

      Detalii
28
12 2021
360

Start pentru tineri: granturi în valoare de 15,93 mil. lei

Comitetul de coordonare al Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” a aprobat spre finanțare 94 din cele 182 de proiecte investiționale depuse de tinerii antreprenori în cadrul celui de-al IV-lea apel de proiecte al programului. Companii conduse de tineri vor primi granturi de până la 180 mii lei pentru inițierea propriilor afaceri acasă.
 
Valoarea totală a granturilor aprobate va constitui 15,93 mil. lei, ceea ce va contribui la atragerea a 25,7 mil. lei lei investiții în economie. Implementarea proiectelor investiționale ale tinerilor va contribui la crearea a circa 275 locuri de muncă, dintre care 131 pentru femei, comunică ODIMM.


Detalii

30
09 2021
258

Granturi pentru dezvoltarea antreprenoriatului social

Întreprinderile sociale au posibilitatea de a depune propunerile de proiecte în cadrul Concursului de granturi lansat de Fundația Est-Europeană cu suportul Uniunii Europene și al Suediei pentru susținerea activităților de antreprenoriat social.
 
Programul de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile în vederea creării și/sau dezvoltării afacerilor sociale menite să ofere locuri muncă și oportunități de integrare social-profesională a grupurilor vulnerabile, contribuind la sporirea bunăstării cetățenilor și a comunităților.


Detalii

16
08 2021
460

Granturi pentru ecologizarea afacerilor

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) anunță despre lansarea unui nou concurs de Granturi pentru companiile din Republica Moldova orientate spre ecologizarea proceselor de producere/prestări servicii.

Valoarea grantului este de  până la 200 mii lei, iar contribuția proprie este de minim 30%.

 


Detalii

04
08 2021
411

Asociațiile de business pot participa la concursurile de granturi lansate de EU4Business

Până la 30 august curent, asociațiile de business din Moldova, din sectoarele turism, textile, industrii creative și vinuri, sunt invitate să depună dosarul de participare la concursurile de granturi lansate de către proiectul EU4Business: Connecting Companies (EU4BCC).
 
Proiectul va acorda asociațiilor de business din țările Parteneriatului Estic și din statele membre ale UE care au înregistrat ultimii ani o cifră de afaceri egală sau mai mare de 50 mii de euro, 28 granturi în valoare de 60 mii euro fiecare, pentru organizarea a 2 tipuri de activități: B2B Matching și vizite de studiu.
26
07 2021
396

Concurs de granturi pentru asociațiile de business

La 30 august curent expiră termenul de aplicare la concursul de granturi pentru asociațiile de business din Republica Moldova, oferite în cadrul proiectului EU4Business: Connecting Companies (EU4BCC), comunică Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în calitate de membru al Consorțiilor Vitivinicol și Agricultură Organică. Scopul proiectului este de a sprijini dezvoltarea economică durabilă și crearea de locuri de muncă în țările Parteneriatului Estic, ajutând IMM-urile din sectoarele sectoarele turism, textile, industrii creative și vinuri să crească prin promovarea comerțului, încurajarea investițiilor interne și a relațiilor comerciale cu companiile din UE.
 
08
04 2021
439

Granturi pentru ecologizarea ÎMM

În cadrul primei ședințe a Comitetului de coordonare al Programului de ecologizare a ÎMM au fost examinate și selectate 17 întreprinderi care vor beneficia de granturi mici de până la 200 mii lei pentru ecologizarea afacerilor în cadrul etapei II a Programului. ÎMM vor  fi susținute financiar pentru implementarea acțiunilor de ecologizare de valoare mică, care va constitui până la 70% din valoarea proiectului investițional fără TVA, dar nu va depăși 200 mii lei.
 
Mijloacele financiare nerambursabile vor fi transferate de ODIMM după investirea resurselor proprii ale ÎMM și prezentarea documentelor justificative. Alocarea poate fi realizată în maximum două tranșe: prima tranșă – 70% din suma finanțării nerambursabile se acordă după ce beneficiarul va investi contribuția proprie de 30%,
Detalii
05
04 2021
396

Granturi pentru dezvoltarea agriculturii organice și sectorului vitivinivol

Camera de Comerț și Industrie a RM, în calitate de membru al Consorțiului Agricultură Organică și Vitivinicol, invită Asociațiile de Business din Republica Moldova să aplice la concursurile de granturi lansate de către proiectul EU4Business: Connecting Companies (EU4BCC). Sesiunea de informare cu privire la acest proiect va fi desfășurată online la 7 aprilie 2021, orele 10.00. Pentru participare la eveniment reprezentații Asociațiilor de Business din sectorul agriculturii organice se pot înregistra la următorul link:  https://zoom.us/meeting/register/tJ0kdOioqD0qEtDCQ3n7VxELZ-zoJeSVnqQI.
 
De asemenea, în cadrul evenimentului oamenii de afaceri vor putea stabili relații de colaborare cu partenerii din UE și să prezinte inițiativele sale.


Detalii

30
03 2021
1865

Calcularea amortizării mijloacelor fixe în cazul finanțării parțiale a acestora din granturi și subvenții

În conformitate cu prevederile art. 261 alin. (13) din Codul fiscal (CF), în cazul finanţării parţiale a procurărilor mijloacelor fixe din surse ce constituie venituri neimpozabile, amortizarea se va calcula pentru partea suportată de către întreprindere. Totodată, potrivit art. 261 alin. (14) din CF, prin derogare de la alin. (12) și (13) suma subvenţiilor obţinute ca urmare a efectuării investiţiilor prin procurarea mijloacelor fixe din sursele proprii nu influenţează asupra mărimii valorii de intrare a mijloacelor fixe. Valoarea de intrare a mijloacelor fixe, conform art.
Detalii