24
05 2018
210

Executarea bugetului de stat 2017 a fost aprobată

Bugetul de stat pentru anul 2017 a fost executat la partea de venituri în sumă de 33 947,4 mil. lei, cu 169,1 mil. lei sau 0,5% mai mult față de nivelul precizat. La partea de cheltuieli, bugetul de stat a fost executat în sumă de 35 479,1 mil. lei, cu 2 323,4 mil. lei sau cu 6,1% peste suma precizată inițial. Soldul bugetar a fost executat în sumă de 1 531,7 mil. lei, cu 2 492,5 mil. lei (61,9%) sub nivelul prevederilor precizate. Din suma totală a deficitului, proiectelor finanțate din surse externe le revine 919,8 mil. lei sau 60,0%.
Detalii
24
05 2018
223

Unificarea schemelor coloro-grafice ale autovehiculelor speciale

Regulamentul privind cerinţele generale de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de circulație și a autovehiculelor speciale, ce stabilește schemele coloro-grafice, marcajele de identificare, inscripţiile, mijloacele de semnalizare speciale sonore şi luminoase ale acestora a fost aprobat ieri de Executiv.

Regulamentul are drept scop asigurarea securităţii circulaţiei rutiere în timpul executării misiunilor de serviciu urgente cu autovehiculele cu regim prioritar de circulație și cu autovehiculele speciale, precum şi unificarea schemelor coloro-grafice ale acestora.
Detalii
24
05 2018
688

ÎS vor avea mai mult timp pentru perfectarea corectă a dărilor de seamă

Termenul de prezentare a dării de seamă anuale privind mărimea și circulația proprietății publice va fi extins de la 25 ianuarie la 31 martie.

Cabinetul de miniștri a aprobat ieri o hotărâre în acest sens, cu scopul asigurării veridicității datelor raportate incluse în dările de seamă.

Menționăm că potrivit prevederilor în vigoare ale Hotărârii Guvernului nr. 568 din 6 mai 2008, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat urmează să prezinte darea de seamă prenotată aferentă rezultatelor anuale până la data de 25 ianuarie.
Detalii
22
05 2018
330

Selectarea administratorilor întreprinderilor de stat va fi transparentă

Agenția Proprietății Publice ar putea să asigure selectarea prin concurs a candidaturii conducătorului întreprinderii de stat și societății comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu un efectiv de personal mai mare de 100 de unităţi sau o cifră de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani de minimum 20 mil. lei și să o prezinte Guvernului spre numire în funcție.

Un proiect ce are drept scop stabilirea procedurii transparente de selectare a conducătorilor întreprinderilor de stat și societăților comerciale (ÎS), precum și eliminarea incertitudinilor în cadrul normativ existent, elaborat de Centrul de Implementare a Reformelor, este propus spre consultare publică.
Detalii
18
05 2018
409

Împrumut pentru ambulanțe noi

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei va acorda Guvernului Republicii Moldova un împrumut de 12 mil. euro pentru modernizarea parcului de ambulanțe al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, prin procurarea unor ambulanțe noi.

Executivul a aprobat în ședința din 16 mai 2018 proiectul hotărârii de Guvern pentru inițierea negocierilor asupra proiectului comun între Guvernul Republicii Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei cu privire la procurarea ambulanțelor din sursele Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia.
Detalii
14
05 2018
243

Pavel Filip: „Începem să construim. La propriu și la figurat”

Vineri, 11 mai, Prim-ministrul Pavel Filip a prezentat în Parlament Raportul de activitate al Guvernului pe anul 2017. În discursul său premierul s-a referit la evoluțiile din anul precedent, dar a punctat și cele mai importante activități pe care se concentrează Executivul în anul curent.
 
În anul 2016 am reușit să stabilizăm economia țării, în 2017 am pus bazele unor procese de reformă, iar în 2018 începem să construim. La propriu și la figurat. Este timpul să facem pași mai mari, mai rapizi, astfel încât oamenii să simtă îmbunătățiri mai consistente ale calității vieții”, a constatat Prim-ministrul. Executivul cunoaște bine unde mai trebuie de muncit pentru ca să se simtă schimbări concrete.
Detalii
12
05 2018
328

Costurile sănătăţii

Sustenabilitatea și transparența investițiilor în sănătate, asigurarea dezvoltării sectorului de sănătate prin atragerea și menținerea investițiilor, consolidarea mecanismelor strategice de contractare a serviciilor medicale pentru eficientizarea utilizării fondurilor pentru sănătate au fost discutate ieri, 11 mai, pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, în cadrul unei reuniuni de experți la nivel înalt.

Sectorul privat să participe la reforma sistemului medical
Detalii
11
05 2018
256

ANAS va asigura eficienţa managementului

Agenţia Naţională Asistenţă Socială va fi reorganizată prin absorbţia Fondului Republican de Susţinere Socială a Populaţiei, în scopul asigurării unui management eficient în implementarea politicilor statului în domeniul asistenţei sociale. O hotărâre în acest sens a fost aprobată în şedinţa de ieri a Cabinetului de miniștri.

Subdiviziunile instituției vizate vor fi restructurate pentru a asigura o gestionare eficientă a resurselor alocate pentru finanţarea programelor cu destinaţie specială în domeniul asistenţei sociale şi a serviciilor incluse în pachetul minim de servicii sociale.
Detalii
11
05 2018
370

Plan naţional pentru ocuparea forței de muncă

Crearea oportunităţilor de angajare formală, non-discriminatorie şi productive, dezvoltarea capitalului uman pentru şanse sporite de angajare, o mai bună guvernare a pieţei muncii și valorificarea potenţialului migraţiei pentru dezvoltare durabilă sunt cele patru priorități ale Planului național de acțiuni pe anul 2018 pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021.
Detalii
08
05 2018
123

Aeroportul Internațional Mărculești, pod dintre CSI și UE

Potențialul Aeroportului Internațional Mărculești va putea fi valorificat prin implementarea unui sistem de management profesionist.

Posibilitățile de dezvoltare a Aeroportului Internațional Mărculești cu implicarea concernelor internaționale au fost discutate în cadrul întrevederii premierului Pavel Filip cu Dieter Posch, membru al Consiliului de Administrare al Aeroportului Frankfurt, ex-ministru pentru afaceri economice, transport și dezvoltare regională din Hessen, Republica Federală Germania.
Detalii