21
01 2020
110

Centrul de Implementare a Reformelor va fi dizolvat

Instituția publică „Centrul de Implementare a Reformelor” urmează a fi dizolvată. Hotărârea Guvernului nr. 21 din 15 ianuarie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial din 17 ianuarie curent.

Potrivit documentului, bunurile aflate în gestiunea Centrului de Implementare a Reformelor vor fi transmise Cancelariei de Stat, iar disponibilizarea salariaţilor se va efectua în conformitate cu legislația muncii. Totodată, contractele de muncă ale majorității personalului disponibilizat au fost încheiate pe perioade determinate, până la 31 decembrie 2019.
Detalii
11
01 2020
255

Un produs importat trebuie să beneficieze de un tratament egal cu cel aplicat produselor autohtone

Guvernul s-a expus asupra inițiativei legislative cu privire la modificarea Codului fiscal (CF), care prevede extinderea listei produselor autohtone impuse la cota redusă a TVA de 8%.

Proiectul de lege remis Executivului spre avizare propune completarea art. 96 din CF cu următoarele poziții (cu indicarea pozițiilor tarifare):
tutunuri brute sau neprelucrate, deșeuri de tutun – producere autohtonă;
— semințe de in – producere autohtonă;
— migdale – producere autohtonă;
— alune – producere autohtonă;
— muștar – producere autohtonă.

Detalii
30
12 2019
158

Prestații sociale pentru moldovenii care au activat în Belarus

Moldovenii care au activat în Republica Belarus vor beneficia de presații sociale: pensii pentru limită de vârstă, de dizabilitate cauzată de boli obişnuite, pensii şi indemnizaţii de dizabilitate cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale și cele de urmaş.

În cadrul ședinței Guvernului din 27 decembrie curent a fost aprobată Hotărârea cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Belarus privind securitatea socială.
Detalii
19
12 2019
218

ANRCETI va avea un nou regulament de funcționare

În cadrul ședinței din 17 decembrie, Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcționarea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei. Documentul reglementează misiunea, domeniile de activitate, funcţiile şi drepturile Agenţiei, precum şi organizarea activității acesteia.

Agenţia reglementează activitatea în domeniile comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor poștale și tehnologiei informației, asigură implementarea strategiilor de dezvoltare şi supraveghează respectarea legislației în domeniile gestionate de către furnizorii de pe piețele de comunicaţii electronice și de servicii poștale,
Detalii
18
12 2019
421

Legile bugetare vor fi aprobate până la finele anului curent

Guvernul a aprobat în ședința de ieri, 17 decembrie, avizele asupra amendamentelor la proiectul politicii fiscale și vamale 2020, precum și avizele asupra amendamentelor la proiectele legii bugetului de stat pe anul 2020, Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 și Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020.

Astfel, după cum a menționat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2020, au fost recepționate 131 amendamente si 2 avize, prin care sunt solicitate resurse suplimentare în sumă totală de 3578,7 mil. lei. Însă, ca rezultat al examinării acestora și în urma revizuirii alocațiilor bugetare incluse în proiectul de lege, Guvernul susține 73 amendamente, dintre care integral 68 și parțial 5.
Detalii
17
12 2019
1221

Încadrarea personalului în funcțiile vacante din instituțiile publice se amână până la 31 decembrie 2020

Moratoriul temporar privind încadrarea personalului în autoritățile publice/instituțiile finanțate din bugetul de stat, precum și în cadrul Casei Naționale de Asigurări Sociale pe funcțiile vacante se extinde până la 31 decembrie 2020.

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi, 17 decembrie, proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar pe funcțiile vacante înregistrate.
Detalii
17
12 2019
4322

În anul 2020 vom avea două minivacanțe

Bugetarii vor începe anul 2020 cu o minivacanță de 5 zile. Guvernul a aprobat astăzi Hotărârea cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2020.

Astfel, începând cu ziua de 4 ianuarie și până la 8 ianuarie 2020, moldovenii se vor odihni, iar ziua de luni, 6 ianuarie 2020, va fi recuperată sâmbătă, 11 ianuarie.

În același timp, ziua de vineri, 28 august 2020, va fi zi de odihnă ce va fi recuperată pe 22 august. Astfel, încă patru zile de odihnă vor fi oferite bugetarilor la sfârșitul verii.
Detalii
18
12 2019
206

De la consum la specializare inteligentă. Executivul propune un alt model de creștere economică

Indicele prețurilor de consum menținut în limita de 5,7%, exportul de produse majorat cu 9,4%, crearea a 300 de afaceri noi și circa 900 de locuri de muncă prin programele de stat pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii sunt obiectivele ce se conțin în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 (în continuare – Plan). Documentul a fost aprobat de Executiv și publicat în „Monitorul oficial”.

La compartimentul dezvoltarea economică durabilă Planul mai prevede elaborarea și aprobarea în perioada vizată a trei programe noi în sectorul întreprinderilor mici și mijlocii;
Detalii
13
12 2019
283

Evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de ieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public, care stabilește cerințele necesare pentru efectuarea acesteia realizată prin evaluare internă și externă în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, instituțiilor publice, precum și autorităților/instituțiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public național.

Ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, a menționat în cadrul ședinței Executivului că, potrivit Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 şi Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia, se intenţionează crearea şi punerea în aplicare a unui sistem de evaluare a subdiviziunilor de audit intern din sectorul public.
Detalii
13
12 2019
176

Statele GUAM vor colabora pentru dezvoltarea profesională în domeniul vamal

Astăzi, 13 decembrie, în MO este publicată Hotărârea Guvernului aprobată în cadrul ședinței din 11 decembrie pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului dintre Comitetul Vamal de Stat al Republicii Azerbaidjan, Serviciul Veniturilor al Ministerului Finanțelor al Georgiei, Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei privind interacțiunea pentru formarea și dezvoltarea profesională a cadrelor în domeniul vamal.
Detalii