12
12 2019
58

Transferurile pentru acoperirea cheltuielilor de salarizare, aprobate

Bugetele autorităților locale vor primi transferuri cu destinaţie specială în sumă de 1,37 mil. lei şi alte transferuri curente cu destinaţie generală în sumă de 500,8 mii lei. Scopul acestora este acoperirea parțială a cheltuielilor pentru implementarea prevederilor Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Guvernul a aprobat în ședința de ieri proiectul de hotărâre cu privire la repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019. Redistribuirile se propun în baza solicitărilor parvenite din cadrul diferitor autorități.
Detalii
05
12 2019
113

Amendamente la Acordurile de asistență financiară

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de ieri, 4 decembrie 2019, trei proiecte de hotărâri ce vizează Acordurile de asistență financiară oferită țării noastre. Primul proiect se referă la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al cincilea Amendament la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru o guvernare democratică mai eficientă şi mai responsabilă, semnat la 28 septembrie 2016.

Potrivit ministrului Finanțelor, Serghei Pușcuța, amendamentul are drept scop majorarea valorii totale a Acordului de asistență cu $6,62 mil. Astfel, valoarea totală a Acordului va constitui $50,8 mil.
Detalii
03
12 2019
2170

Termenul de reexaminare a pensiilor, micșorat cu patru ani

Executivul a dat aviz pozitiv pentru proiectul de lege ce prevede revizuirea eșalonată a perioadelor de reexaminare a pensiilor pentru limită de vârstă în raport cu stagiul de cotizare cumulat după realizarea dreptului la pensie. Documentul a fost publicat în MO din 29 noiembrie curent (Hotărârea Guvernului nr.584 din 27 noiembrie 2019).

Astfel, alin. 42 al art.33 din Legea nr. 156 privind sistemul public de pensii va fi expus în redacție nouă și prevede micșorarea termenului de reexaminare a pensiilor vizate. Dacă la momentul actual pensiile stabilite după 1 ianuarie 1999 și până la 1 ianuarie 2019 se preconizează a fi reexaminate până la 1 ianuarie 2027 (în funcție de stagiul de cotizare realizat după atingerea vârstei de pensionare), noul termen-limită de revizuire a acestor prestații sociale poate fi stabilit pentru 1 ianuarie 2023.
Detalii
02
12 2019
681

Soțul supraviețuitor va avea dreptul la indemnizație

Pensia soțului decedat ar putea reveni soțului supraviețuitor. În Monitorul Oficial din 29 noiembrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 582 din 27 noiembrie 2019 pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți.

Astfel, Guvernul susține inițiativa legislativă ce are drept scop garantarea de către stat, pe un termen determinat, pentru soțul supraviețuitor a dreptului la indemnizație lunară în mărimea pensiei pentru limită de vârstă de care a beneficiat soțul decedat, în funcție de durata primirii acesteia (nu mai mult de 5 ani).
Detalii
29
11 2019
228

Este stabilit cuantumul alocaţiei pentru persoanele cu vârsta de până la 23 ani cu dizabilităţi severe

Cuantumul alocaţiei persoanelor cu dizabilităţi severe până la vârsta de 23 de ani va constitui 100% din cuantumul pensiei minime pentru persoanele cu dizabilităţi severe stabilit anual de către Guvern. Executivul a dat aviz pozitiv unei inițiative legislative ce are ca scop sporirea gradului de protecţie socială şi asigurarea incluziunii sociale a acestor persoane.

Astfel, va fi completat art.8 din Legea nr. 499/1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni.
Detalii
28
11 2019
191

Mijloace suplimentare pentru protecția socială

Pentru implementarea măsurilor din subprogramul Protecția persoanelor în etate vor fi acordate mijloace suplimentare în sumă de 7637,3 mii lei, iar cheltuielile pentru subprogramul Protecţia familiei şi copilului vor fi majorate cu 29797,7 mii lei. Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre privind redistribuirea unor alocaţii aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019.

După cum a menționat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, redistribuirile au loc în contextul examinării executării BASS pentru anul 2019, precum și a necesarului de mijloace financiare estimate pentru plata unor prestații pentru următoarele luni și luând în calcul analiza dinamicii contigentului de beneficiari și mărimea medie a prestației.
Detalii
27
11 2019
815

Politica fiscală și vamală 2020 a trecut de Guvern

Proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2020 a fost astăzi aprobat de Guvern.

Astfel, în anul următor vor fi implementate o serie de măsuri noi, printre care: modificarea tratamentului de impozitare a donațiilor, permiterea la deducere a datoriilor în valoare de până la 1000 lei cu termenul de expirare mai mare de trei ani, aplicarea taxării inverse pentru livrările de bunuri a agenților economici insolvabili, aplicarea TVA pentru serviciile electronice prestate de agenții economici nerezidenți etc.
Detalii
22
11 2019
84

Planul de acțiuni al Guvernului

Ieri, 21 noiembrie 2019, Guvernul a publicat Programul de activitate a Executivului.

Având în vedere statutul de guvern minoritar, instituit în scopul redresării situației precare în majoritatea domeniilor vieții social-economice din Republica Moldova, orizontul de timp al acestui Program se limitează la perioada de până la alegerile prezidențiale din toamna anului 2020.

Programul reflectă viziunea Guvernului referitor la acțiunile cu caracter imediat, necesare a fi întreprinse în următoarele săptămâni, pentru a restabili funcționalitatea administrației publice centrale, afectată semnificativ pe durata ultimelor luni, se spune în preambulul documentului.

Planul de acțiuni al Guvernului.
21
11 2019
49

Bugetul Consiliului de supraveghere publică a auditului, aprobat

Bugetul Consiliului de supraveghere publică a auditului pentru anul 2019 este aprobat în sumă de 2694,6 mii lei (atât la venituri, cât și la cheltuieli). Guvernul a votat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Instituției publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2019.

Veniturile obținute din plățile și cotizațiile efectuate de auditori, entitățile de audit și stagiari constituie suma de 1480,8 mii lei, iar subvențiile primite de la bugetul de stat – 1213,8 mii lei, suma fiind prevăzută în bugetul de stat pentru anul 2019 la compartimentul de cheltuieli ale Ministerului Finanțelor, a menționat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța.
Detalii
20
11 2019
428

Ajutorul pentru perioada rece a anului va spori până la 500 lei per lună

Marți, 19 noiembrie, Cabinetul de miniștri a avizat pozitiv inițiativa legislativă ce prevede majorarea multiplicatorului pentru venitul lunar minim garantat utilizat la stabilirea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului. Proiectul de lege cu privire la modificarea art. 151 din Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social prevede majorarea coeficientului de la 1,95 la 2,2.

Astfel, cuantumul ajutorului social de care beneficiază persoanele și familiile defavorizate în perioada rece a anului se va majora de la 350 la 500 lei lunar, perioada de acordare a acestuia fiind lunile noiembrie-martie.
Detalii