14
09 2022
76

APP va achiziționa serviciile de audit al datoriei SA „Moldovagaz”

Agenției Proprietății Publice (APP) i se va aloca din fondul de rezervă al Guvernului suma necesară pentru procurarea echivalentului а 800 mii euro pentru plata serviciilor de audit financiar și juridic al datoriei SA ,,Moldovagaz” către SAP ,,Gazprom” și SRL ,,Factoring Finance” pentru livrările de gaze consumatorilor Republicii Moldova de pe malul drept al Nistrului, conform contractului din 10 august 2022 semnat cu companiile „Wikborg Rein Advokatfirma” AS și „Forensic Risk Alliance & Со.” Limited.
 
APP a elaborat și propune pentru consultări publice (care vor dura până la 23 septembrie 2022) proiectul  hotărârii de Guvern care, suplimentar la cele expuse supra,  mai prevede că Ministerul Finanțelor va finanța cheltuielile
Detalii
06
09 2022
94

Stocurile de securitate: desemnarea entității responsabile

Societatea pe Acțiuni „Energocom”, care deține licență de furnizare a gazelor naturale, va fi desemnată în calitate de entitate pentru crearea și menținerea stocurilor de securitate. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la crearea și menținerea stocurilor de securitate.
 
Potrivit proiectului, „Energocom” va achiziționa gaze naturale în volumul stabilit în conformitate cu art. 1081 din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale și le va stoca în depozitele subterane din țările vecine, din țările părți contractante ale Comunității Energetice sau din statele membre ale Uniunii Europene.


Detalii

25
07 2022
423

ASP va înregistra și Gospodăriile țărănești

Guvernul a oferit aviz pozitiv la proiectul de lege prin care se propune investirea Agenției Servicii Publice (ASP) cu competența de înregistrare a gospodăriilor țărănești (de fermier) și excluderea acestei atribuții din competența primăriilor, după cum stabilește Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) la momentul actual. Decizia a fost luată în ședința de astăzi, 25 iulie 2022.
 
Autorul inițiativei argumentează că ASP dispune de 43 subdiviziuni teritoriale și 17 centre unificate de prestare a serviciilor publice (CUPS), prin care poate să asigure prestarea unor servicii de calitate solicitanților, ceea ce va exclude necesitatea de înregistrare la primărie și, ulterior, prezentarea la Serviciul Fiscal de Stat pentru asigurarea luării la evidență fiscală.


Detalii

06
07 2022
153

Echilibrul dintre activitatea industrială și prevenirea poluării mediului

Listele activităților industriale și economice, cu risc semnificativ, nesemnificativ și redus asupra mediului, a produselor pentru construcții și produselor chimice interzise, a substanțelor poluante ale aerului, solului și apei, valorile-limită de emisie pentru instalaţiile de ardere, de monitorizare a emisiilor și verificarea conformității pentru activități industriale și economice cu risc redus asupra mediului sunt doar câteva din cele 16 anexe la proiectul de lege privind emisiile industriale, care este înregistrat în Parlament.
 
Autorul documentului este Guvernul RM, iar scopul declarat în analiza impactului proiectului este asigurarea securității mediului ambiant, diminuarea  poluării mediului, morbidității și mortalității mărite a populației provocate de poluare.


Detalii

30
06 2022
221

Comerțul interior: eliminarea practicilor comerciale neloiale

În cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar sunt constatate practici comerciale neloiale, fapt ce afectează, în primul rând, întreprinzătorii mici și IMM-urile procesatoare de produse alimentare. Pentru combaterea acestor practici, Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința din 29 iunie curent proiectul de hotărâre de Guvern privind modificare unor acte normative.
 
Conform proiectului, practici comerciale neloiale reprezintă cele care contravin bunei conduite comerciale, bunei-credințe și corectitudinii, care sunt impuse unilateral de un partener comercial altuia, chiar și atunci când acestea rezultă în urma înțelegerii între părți.


Detalii

27
06 2022
247

Alte reglementări pentru dreptul de autor și drepturile conexe

Uniformizarea normelor legale din domeniul proprietății intelectuale cu referire la asigurarea respectării drepturilor și suplinirea listei de drepturi patrimoniale exclusive ale interpreților și altor subiecți ale drepturilor conexe, oferirea interpreților a posibilității de a obține o plată anuală suplimentară; stabilirea unor reguli unice pentru gestiunea colectivă a drepturilor de autor și celor conexe; limitarea comisionului de gestiune până la 30% etc. vor fi asigurate prin implementarea noii legi privind dreptul de autor și drepturile conexe, proiectul căreia este elaborat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și a fost susținut de Guvern.

Detalii
01
06 2022
284

Rapoartele privind executarea bugetelor pentru anul 2021 urmează a fi examinate în Parlament

Veniturile bugetului de stat în anul 2021 au fost realizate în sumă de 49 383,8 mil. lei și sunt în creștere cu 7,7% față de indicatorul precizat. Reamintim că pe parcursul anului precedent au fost operate modificări la Legea bugetului de stat și, ca urmare, veniturile au fost precizate în sumă de 45 864,9 mil. lei, cu 4449,5 mil. lei mai mult decât suma aprobată inițial. Comparativ cu anul 2020, veniturile bugetului de stat s-au majorat cu 28,3% în urma relansării economiei după criza provocată de pandemie. Astfel, ponderea veniturilor bugetului de stat în bugetul public național a constituit 63,8%, iar ca pondere în PIB acestea au constituit 20,4%.
 
Raportul privind executarea bugetului de stat pentru anul 2021 a fost prezentat astăzi, 1 iunie, în ședința Executivului și urmează a fi transmis Parlamentului pentru aprobare.


Detalii

18
05 2022
710

Deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor achitate cu business card

Cabinetul de miniștri susține inițiativa legislativă prin care se propune completarea art. 24 din Codul fiscal, astfel încât limita în mărime de 0,2% din venitul impozabil să nu fie aplicată în cazul cheltuielilor achitate sau suportate exclusiv în cadrul activității de întreprinzător, neconfirmate documentar, care au fost achitate prin intermediul cardului bancar de plată de afaceri (business).
 
Totodată, ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, a menționat că în contextul aprobării modificărilor propuse la art. 24 din CF, decade necesitatea completării art. 11 al Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 cu norma ce ar stabili acceptarea bonurilor emise de echipamente de casă și control în calitate de documente confirmative în cazul plății prin intermediul
Detalii
04
05 2022
1220

Controalele de stat: substituirea caracterului restrictiv pe unul consultativ

În ședința din 4 mai curent Guvernul s-a expus asupra proiectului de lege cu privire la stabilirea moratoriului asupra controlului de stat la întreprinderile micro, mici si mijlocii, elaborat de către un grup de deputați. Documentul presupune instituirea moratoriului, până la 31 decembrie 2022, la controlul de stat, inclusiv fiscal și financiar, privind calitatea produselor și serviciilor, parametrii tehnologici și cerințele specifice pentru genul de activitate desfășurat, precum și de respectare a normelor de protecție a muncii. În partea ce ține de controlul vamal, autorii au propus ca moratoriul să fie aplicat doar asupra controalelor ulterioare.
 


Detalii

28
04 2022
366

Legea zootehniei: crearea societăților de ameliorare în sector

Cerințele de organizarea instituțională şi administrarea sectorului zootehnic, cele privind comerțul, condițiile de eliberare a certificatelor zootehnice, dar și drepturile și obligațiile deținătorilor de animale vor fi reglementate de o nouă lege a zootehniei, proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea avizului acesteia fiind susținut de Cabinetul de miniștri în ședința din 27 aprilie.
 
 Legea zootehniei se va aplica pentru animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea în cazul în care se intenționează ca animalele sau descendenții să fie înscrise ca animale de reproducție de rasă pură într-un registru genealogic. În același timp, prevederile legii nu se vor extinde
Detalii