25
09 2020
233

Comitetul organizatoric va elabora conceptul „Moldova Business Week 2020”

În Monitorul Oficial de astăzi a fost publicată Dispoziția Guvernului  nr. 136-d din 21 septembrie 2020 privind instituirea și aprobarea componenței nominale a Comitetului organizatoric „Moldova Business Week 2020”.
 
Moldova Business Week (MBW) este organizat începând cu anul 2014 și are ca scop promovarea imaginii țării, precum și stimularea atragerii investițiilor, promovarea exporturilor, turismului și aducerea în prim-plan a politicilor, reformelor și oportunităților oferite mediului de afaceri.

 

În comitetul organizator al MBW 2020 sunt incluși reprezentanți ai Corpului de Control al Prim-ministrului, Agenției de Investiții, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Proiectului de Competitivitate al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională USIAD, Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Asociației Businessului European și Asociației Investitorilor Străini. Președintele Comitetului organizatoric este Rodica Verbeniuc, directorul general al Agenției de Investiții.

Potrivit dispoziției, comitetul organizatoric, în termen proxim, va aproba conceptul și agenda evenimentului.

 

Cheltuielile pentru organizarea evenimentului „Moldova Business Week 2020” vor fi acoperite din contul Agenției de Investiții, precum și din mijloacele atrase de la partenerii de dezvoltare sau din sponsorizări.

 

Reamintim că, MBW ediția 2019  s-a desfășurat în perioada 13-16 noiembrie 2019 cu participarea reprezentanților din 24 de țări, iar P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” a fost partener media al evenimentului.

 

25
09 2020
253

Facilitatea de sprijin a răspunsului la situația de urgență

Guvernul a aprobat proiectul  hotărârii pentru  iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul RM şi Comisia Europeană privind realizarea Proiectului „UE4Moldova: Facilitatea de sprijin al răspunsului sistemului de sănătate la situația de urgență COVID și realizarea reformelor conform Acordului de Asociere”, care prevede oferirea țării noastre de către Comisia Europeană a asistenței nerambursabile în valoare de 9 mil. euro, în scopul gestionării crizei provocate de COVID-19.
Documentul este publicat astăzi, 25 septembrie, în MO și a intrat în vigoare.
 
După cum a menționat în cadrul ședinței Executivului ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, Acordul include următoarele patru componente :

Detalii
11
09 2020
231

Prestarea serviciilor rutiere amplasate în zona drumului public, în vizorul autorităților

Grupul de lucru pentru examinarea situației obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere amplasate în zona drumului public și/sau zonele de protecție a acestuia (Grup) urmează să identifice obiectivele de prestare a serviciilor rutiere amplasate în afara localităților și în intravilanul localității, precum şi proprietarii acestora și temeiul care a stat la baza edificării obiectivelor date și suprafața de teren care se utilizează de către proprietarii lor, în baza informației prezentate de ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”.
 
Grupul este instituit prin Dispoziția nr.133-d din 9 septembrie 2020 a Prim-ministrului RM, documentul fiind publicat astăzi, 11 septembrie, în nr. 234 (7562) al MO. 

Detalii
03
09 2020
391

Veniturile și cheltuielile BASS vor fi majorate

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2020 vor fi majorate cu 99483,1 mii lei și vor constitui 24438882,5 mii lei. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat și propune spre consultare publică proiectul  de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020.
 
Proiectul este elaborat cu scopul precizării veniturilor şi cheltuielilor BASS  ca urmare a analizei executării indicatorilor bugetului pe parcursul anului, dinamicii contingentului de beneficiari şi a mărimilor medii de prestaţii sociale.

Detalii
03
09 2020
1134

Acordarea indemnizației unice angajaților care s-au infectat cu COVID-19

Din fondul de intervenție al Guvernului vor fi alocate 25344,0 mii lei autorităților publice centrale și administrației publice locale pentru acordarea indemnizațiilor unice personalului medical și altor angajați care au contractat infecția COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Hotărârea Executivului nr. 654 din 26 august 2020 cu privire la alocarea mijloacelor financiare a fost publicată în Monitorul Oficial din 28 august curent.
 
Cele mai multe mijloace financiare vor fi alocate Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale – 8240,0 mii lei, Consiliului municipal Chișinău – 3296,0 mii lei, Ministerul Afacerilor Interne – 3040,0 mii lei și Comitetului executiv UTA Găgăuzia – 2016,0 mii lei.

Detalii
01
09 2020
210

Asistență financiară pentru extinderea serviciilor de aprovizionare cu apă

Executivul a aprobat în cadrul ședinței din 26 august 2020 proiectul   de hotărâre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Înțelegerii întocmite prin schimb de note dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea financiară.
Potrivit ministrului Finanțelor, Serghei Pușcuța, înțelegerea are drept scop acordarea asistenței financiare adiționale nerambursabile 10,0 mil. euro pentru finanțarea proiectului Sistemul de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare, Moldova Centru, faza 2.

Detalii
28
07 2020
357

Programul de țară, definitivat

În cadrul unei ședințe online au fost definitivate ultimele detalii privind noul program financiar de țară. După două săptămâni de dialog constructiv și de negocieri, Guvernul Republicii Moldova și echipa de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Ruben Atoyan, au ajuns la un acord comun privind acțiunile prevăzute în program.
 
Valoarea noului program de cooperare între Republica Moldova și FMI se ridică la $558 mil. și va fi implementat pe o perioadă de trei ani (2020-2023). Asistența financiară va fi utilizată pentru relansarea economiei Republicii Moldova și depășirea consecințelor pandemiei COVID-19, precum și pentru implementarea unor reforme instituționale.

Detalii
27
07 2020
385

Producerea laptelui: Program național de dezvoltare a sectorului

Guvernul Republicii Moldova intenționează să implementeze un șir de măsuri ce vor asigura o creștere durabilă a volumului de producere în sectorul laptelui. În acest sens, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a elaborat proiectul Programului național de dezvoltare a sectorului de lapte în Republica Moldova (PNDSL), care a fost examinat în cadrul ultimei ședințe a secretarilor de stat.
 
Autorii afirmă că obiectivul general al programului prevede înființarea de exploatații competitive și retehnologizarea celor existente prin atragerea investițiilor și folosirea fondurilor structurale în domeniul creșterii animalelor.

Detalii
24
07 2020
308

Investițiile în orașele-poli vor asigura creșterea economică regională

Municipiile Edineț, Soroca, Ungheni, Orhei, Cahul, Comrat care, conform unor studii, posedă potențialul necesar de a deveni motoare ale creșterii economice la nivel național și regional, vor beneficia de un program de suport în dezvoltarea regională.
 
Pe agenda ședinței secretarilor generali din 23 iulie curent a fost inclus proiectul  cu privire la aprobarea Programului Național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova.

Detalii
15
07 2020
5359

Sistemul unitar de salarizare: sporuri cu caracter specific

La 1 septembrie 2020 va intra în vigoare Legea nr. 130 pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Amintim, aceasta a fost adoptată de Guvernul RM prin angajarea răspunderii față de Parlament.
 
Astfel, art.11 din Legea nr.270 care stabilește în momentul de față limitarea sporurilor ce formează partea variabilă a salariului lunar va fi abrogat1, iar art.17 (Sporuri cu caracter specific) va fi expus în următoarea redacție:
 
„Articolul 17. Sporuri cu caracter specific

Detalii