19
06 2020
300

Guvernul va înainta măsuri de susținere în limita spațiului fiscal disponibil

Intervenţia de urgenţă cu măsuri anticriză concrete pentru persoane fizice şi juridice reprezintă o prioritate de bază pentru Guvern în perioada pandemiei de COVID-19. Totodată, Guvernul, ținând cont de măsurile pentru micșorarea impactului generat de pandemia de COVID19 deja aprobate prin Legea nr. 60 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, dar și prin alte acte, consideră că unele inițiative prin care se propun măsuri de susținere dublează prevederile existente.
 
Executivul a examinat inițiativa legislativă prin care se propune o serie de instrumente anticriză destinate persoanelor fizice şi juridice.

Detalii
19
06 2020
1041

Detașarea personalului în perioada stării de urgență

În perioada situațiilor excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și de război sau declararea stării de urgență în sănătate publică, detașarea personalului din instituțiile medico-sanitare și/sau altor categorii de salariați stabilite de autoritățile competente de gestionarea stării respective va putea fi  dispusă fără acordul scris al salariatului.
 
Guvernul a aprobat proiectul de lege  pentru modificarea Codului muncii, care va fi completat cu prevederi noi ce vor reglementa modul de detașare și rechemare din concediu a personalului din instituțiile medico-sanitare, precum și a altor categorii de salariați.

Detalii
11
06 2020
418

Reiterarea măsurilor de susținere pentru titularii de patentă

Proiectul  de lege prin care se propune susținerea deținătorilor de patentă, a căror activitate a fost sistată pe perioada stării de urgență, prin acordarea ajutorului de șomaj pe toată perioada în care aceștia nu își pot exercita activitatea a fost examinat în cadrul ședinței Executivului din 10 iunie 2020.Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Veronica Dumbrăveanu, a reiterat că, prin Dispoziția nr. 25 din 5 mai 2020  a Comisiei pentru Situații Excepționale, s-a decis acordarea în perioada stării de urgență a ajutorului de șomaj unic în cuantum de 2775 lei titularilor patentei de întreprinzător și persoanelor fizice care desfășoară activități conform capitolelor 102 și 103 din Titlul II al Codul fiscal, cu condiția că în luna respective aceștia nu au realizat venit asigurat.  Detalii
10
06 2020
600

Programele de subvenționare, revizuite

Beneficiari ai Programului de subvenționare a dobânzilor  vor putea fi întreprinzătorii creditați și de către organizațiile de creditare nebancară.
Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul   de lege pentru modificarea și abrogarea unor acte legislative ce are ca scop asigurarea accesului mai multor agenți economici cu lichidități în condițiile crizei pandemice la soluții optime de suport. În acest sens, se propune completarea art. I din Legea nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător


Detalii
10
06 2020
440

Exportul de măști și mănuși medicale, interzis până la 30 iunie

Ca urmare a continuării răspândirii pe teritoriul țării noastre a infecției cu COVID-19 și a creșterii numărului total al cazurilor confirmate, Guvernul a decis extinderea interdicției exportului unor mărfuri.
Astfel, până la 30 iunie 2020 inclusiv, este interzis exportul din Republica Moldova:

  • a măştilor medicale (pozițiile tarifare 630790, 481890)
  • mănuşilor medicale (pozițiile tarifare 401511, 401519)
  • a produselor biocide (dezinfectanţi medicali), incluse în Registrul naţional al produselor biocide şi în Registrul de stat al dispozitivelor medicale (poziția tarifară 3808). 

Detalii
10
06 2020
790

Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la ÎS

Autoritățile administrației publice locale, cu titlu de recomandare, vor examina oportunitatea aplicării prevederilor Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (Regulament), aprobat miercuri, 10 iunie, în cadrul ședinței Guvernului.
Odată cu intrarea în vigoare (la data publicării), documentul va reglementa modalitățile, procedeele de achiziție pentru necesitățile întreprinderii de stat (ÎS) și va asigura transparența în cadrul achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii, minimizarea costurilor, economisirea mijloacelor bănești, asigurarea principiului celerității/operativității în cadrul achizițiilor, dar și sporirea gradului de eficiență al activității ÎS.


Detalii
11
06 2020
662

Pensia facultativă. Drepturi și obligații

Pensia facultativă este prestația plătită la pensionare sau în perspectiva pensionării participantului sau beneficiarului suplimentar şi distinct de pensia furnizată de sistemul public de asigurări sociale, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de legea privind fondurile de pensii facultative care definește și noțiunea respectivă.

Proiectul de lege a fost aprobat în cadrul ședinței Executivului din 10 iunie 2020 și urmează a fi prezentat Parlamentului spre examinare și aprobare. Documentul stabilește cadrul legal pentru constituirea și funcționarea fondurilor de pensii facultative pe baza economiilor capitalizate individuale, cerinţele faţă de organizarea, licențierea şi activitățile desfășurate de administratori, norme depozitarii fondurilor de pensii facultative.

Detalii
10
06 2020
298

Executivul: evităm dublarea legislației

Guvernul susține promovarea măsurilor de stimulare a angajatorilor din agricultură, însă, pentru evitarea dublării prevederilor legislative, nu a aprobat un proiect de lege ce prevede modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către un grup de deputați.


În Monitorul Oficial din 5 iunie curent a fost publicată Hotărârea pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 489/1999. 


Detalii
05
06 2020
762

Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă

Instituția publică „Directoratul Liniei de Credit” va fi redenumită în „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”. Acesta este o instituție publică, în care Ministerul Finanțelor exercită funcția de fondator, are autonomie financiară și deține conturi în contul unic trezorerial al Ministerului.


Guvernul a aprobat proiectul hotărârii cu privire la Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă. Potrivit proiectului, domeniile de competență ale Oficiului sunt:


formularea propunerilor aferent programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională;


• asigurarea suportului instituțiilor naționale în întreprinderea acțiunilor necesare pentru desemnarea și punerea în aplicare, la toate etapele, a sistemului național de management și control aferent programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională;Detalii
04
06 2020
359

Executivul: „Măsurile de susținere au fost instituite prin dispozițiile CSE”

Deoarece măsurile propuse în una din inițiativele legislative sunt deja realizate, Guvernul, în ședința din 3 iunie 2020, a oferit aviz negativ proiectului cu privire la măsuri de sprijinire a persoanelor fizice și juridice în contextul pandemiei de COVID-19. Acesta prevede acordarea unei vacanțe persoanelor fizice și juridice de la plata impozitului pe venit și de la achitarea dobânzilor la credite pe un termen de 3 luni, precum și optimizarea procedurilor de achiziții publice pe un termen de 6 luni.


Detalii