10
04 2020
1101

Decizia nr.16: cetățenii și mediul de afaceri vor fi susținuți

Deoarece Curtea Constutuțională a suspendat acțiunea Legii nr.56 și aceasta urmează a fi examinată în fond pe data de 13 aprilie 2020, în condițiile în care există o incertitudine privind hotărârea ce va fi adoptată, pentru a asigura măsurile de susținere a cetățenilor și mediului de afaceri agreate anterior, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova s-a întrunit astăzi, 10 aprilie, în ședință și a aprobat Dispoziția nr.16, care a intrat în vigoare la momentul publicării pe pagina oficială a Guvernului.

Amintim că dispoziţiile Comisiei sunt obligatorii şi executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni şi alte persoane aflate pe teritoriul RM.
Detalii
10
04 2020
251

Cheltuielile din fondurile de rezervă și de intervenție ale Guvernului

În primele trei luni ale anului curent, din Fondul de rezervă a Guvernului au fost utilizate 36028,0 mii lei. Mijloacele financiare au fost repartizate Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru procurarea echipamentelor de protecție (ecrane și respiratoare) în scopul prevenirii și controlului infecției cu COVID-19.

În același timp, în perioada ianuarie-martie 2020, din Fondul de intervenție a Guvernului au fost cheltuite 115 mii lei, care au fost repartizate Consiliului sătesc Nișcani din raionul Călărași, pentru reparația unei case de locuit.
Detalii
01
04 2020
2421

Răspundere asumată: măsuri de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență

Astăzi, 1 aprilie 2020, Guvernul Republicii Moldova, prin angajarea răspunderii asupra proiectului de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență și modificarea unor acte legislative, a aprobat proiectul de lege ce vizează luarea măsurilor urgente în condițiile stării excepționale declarate în țară.

Urgența adoptării acestora măsuri este determinată de necesitatea asigurării implementării efective în perioada în care acestea vor intra în vigoare. Adoptarea acestora într-o perioadă ulterioară, în procedură generală, va face imposibilă implementarea lor conform scopului și în termenul propus, ținând cont de necesitatea unei perioade de pregătire atât a mediului de afaceri cât și a autorităților publice, a menționat prim-ministrul Ion Chicu.
Detalii
26
03 2020
2009

Indemnizațiile de incapacitate de muncă în cazul accidentelor și bolilor profesionale

Ajustarea bazei de calcul a indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă în cazul unui accident de muncă sau boală profesională stabilite prin Legea nr.756 cu prevederile Legii privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, precum și uniformizarea cadrului normativ în domeniu sunt scopurile inițiativei legislative, care a fost susținută în cadrul ședinței Executivului din 25 martie.

Astfel, este propusă o nouă redacție a art.14 din Legea nr.756, conform căreia cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă va constitui 100% din baza de calcul stabilită conform art. 7 al Legii nr.289 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.
Detalii
26
03 2020
1439

Dispoziția nr.5 a CSE: informare și sprijin

În ședința de ieri a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a fost aprobată Decizia nr.5. Conform acesteia, operatorii curselor aeriene charter, care transportă pasageri cu cetățenia Republicii Moldova spre Republica Moldova, vor publica pe pagina lor oficială, timp de trei ore de la obținerea autorizației de zbor:
a) Itinerarul și orarul cursei;
b) Costul și condițiile călătoriei;
c) Contactele persoanelor sau oficiilor responsabile de completarea listelor și
de îmbarcarea pasagerilor.
26
03 2020
610

Noi facilități la acordarea subvențiilor în avans

Vârsta tinerilor fermieri care se pot încadra în programul de acordare a subvențiilor în avans va fi extinsă de la 35 la 40 de ani. Executivul a aprobat ieri un proiect de lege ce prevede modificări la Legea cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturi și mediului rural.

Proiectul are ca scop optimizarea și eficientizarea politicii statului în domeniul subvenționării în agricultură.
Detalii
19
03 2020
1744

Guvernul propune măsuri pentru diminuarea pierderilor mediului de afaceri

Ieri, 18 martie, prim-ministrul Ion Chicu a discutat problema efectelor evoluției situației epidemiologice asupra economiei naționale cu un grup de asociații de business. Reprezentanții mediului de afaceri au venit cu informații despre impactul asupra agenților economici al restricțiilor impuse în contextul răspândirii COVID-19.
În cadrul ședinței a fost făcut un schimb de opinii referitor la modul în care ar putea fi susținuți oamenii de afaceri să depășească cu pierderi minime criza provocată de situația epidemiologică.
Detalii
13
03 2020
295

Confirmarea permisului de conducere eliberat în stânga Nistrului

Guvernul a aprobat proiectul de modificare a Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea acestuia și condițiile de admitere la traficul rutier.

Proiectul prevede că, persoanele care dețin permis de conducere eliberat în stânga Nistrului sau în municipiul Bender, în cazul în care dispun de acte de identitate aprobate prin Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, pot solicita confirmarea și în Sistemul național al categoriilor/ subcategoriilor de vehicule a dreptului de a conduce vehicule din anumite categorii/subcategorii conform permisului de conducere deținut, precum și eliberarea permisului de conducere național fără susținerea examenului.
Detalii
12
03 2020
320

AOAM pentru beneficiari de pensii din partea altui stat

Pensionarii care sunt beneficiari de pensii din partea altui stat vor avea statut de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală din Republica Moldova. În ședința de ieri, 11 martie, Guvernul a oferit aviz pozitiv unei inițiative legislative prin care se propune completarea art. 4 al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală.

Astfel, acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală pentru cei care au atins vârsta standard de pensionare conform legislației naționale și beneficiază de pensie din partea altui stat, se va efectua de către asigurator, în baza cererii și a documentelor confirmative. Această măsură se va efectua prin derogare de la alin. (4) și (9) al art. 4 din Legea menționată.
Detalii
24
02 2020
297

Programul Managementul datoriei de stat pe termen mediu, publicat

Soldul bugetului de stat raportat la produsul intern brut va înregistra o tendință de diminuare în următorii trei ani și va constitui 2,5%. Totodată, se estimează că, în perioada anilor 2020-2022, în medie 18,5% din intrările de împrumuturi externe vor fi direcționate pentru susținerea bugetului, iar circa 81,5% – pentru finanțarea proiectelor investiționale.

În Monitorul Oficial din 21 februarie curent a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 56 din 5 februarie 2020 cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022)”.
Detalii