29
11 2018
458

Guvernarea deschisă: Planul de acțiuni pentru următorii doi ani

Sporirea accesului la informație privind activitatea Guvernului, îmbunătățirea cooperării cu societatea civilă, responsabilizarea administrației publice și modernizarea serviciilor publice sunt cele 4 obiective ale Planului de acțiuni pentru o guvernare deschisă pe anii 2019-2020. Documentul a fost aprobat ieri de Guvern.

Planul conține 6 acțiuni și circa 30 de sub-acțiuni, printre care: publicarea pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor a bugetului pentru cetățeni după adoptarea în Parlament a Legii bugetului și a raportului privind executarea acestuia, precum și publicarea pe paginile oficiale ale autorităților publice a informației privind planificarea şi executarea bugetelor și achiziţiile publice.
Detalii
02
02 2018
990

Agenda Foii de parcurs, realizată la 55%

Doar circa jumătate din acțiunile prevăzute de Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare au fost realizate. La finalizarea termenului de implementare a foii de parcurs, nivelul de realizare a acesteia este estimat la circa 55%. Astfel, din cele 51 acțiuni prevăzute, doar 28 au fost realizate. Mai mult decât atât, 10 din acestea au fost apreciate drept „realizate cu rezerve”, cauzele variind de la nerespectarea întocmai a procesului de transparență decizională până la aspecte de conținut care necesită îmbunătățiri substanțiale.
Detalii
29
01 2018
894

Peste 30 de instituții utilizează platforma de interoperabilitate

Îmbunătăţirea calităţii şi preciziei datelor, diminuarea timpului și a duratei prestării serviciilor, posibilitatea accesării datelor în timp real, automatizarea proceselor în cursul prestării serviciilor publice – acestea și alte avantaje vor fi oferite prin intermediul schimbului de date între autorități.
Detalii
25
04 2016
1185

Un nou pas în realizarea e-Transformării guvernării

Circuitul documentelor și înregistrărilor în cadrul administrației publice centrale de specialitate (ministerelor) va fi efectuat în curând în format electronic. În acest scop Guvernul prevede instituirea Sistemului informațional de gestiune electronică a documentelor și înregistrărilor, SIGEDIA.
Detalii
15
01 2016
1092

Emiterea Declaraţiei privind buna guvernare

Ministerul Finanţelor informează autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice, precum şi autorităţile / instituţiile autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional că, în conformitate cu prevederile art.16 (1) din Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010
Detalii