24
12 2020
1255

НДС для HORECA снизится с 2021 г.

С 1 января 2021 г. НДС для предприятий сектора HORECA снизится с 15% до 12%. Соответствующие поправки внесены в ст. 96 НК в рамках пакета мер налоговой политики на 2021 г. Эти меры предприняты в целях поддержки экономических агентов этой отрасли, которая значительно пострадала от пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений.

 

Сниженная ставка НДС предусмотрена на услуги по размещению, предоставляемые хозяйствующими субъектами, а также на продукты питания и/или напитки, за исключением алкогольных напитков, реализуемых в рамках деятельности, соответствующей разделу «I» Классификатора экономической деятельности (деятельность по размещению и общественному питанию).


Detalii
24
11 2020
370

НДС для HoReCa может быть снижен до 12%

В проекте бюджетно-налоговой политики на 2021 г., который Минфин представил для общественных консультаций, предусмотрено снижение ставки НДС с 15% до 12% для предприятий сектора HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе).
 
В частности, сниженная ставка НДС будет применяться на услуги по размещению, предоставляемые хозяйствующими субъектами, а также на продукты питания и/или напитки, за исключением алкогольных напитков, реализуемых в рамках деятельности, соответствующей разделу «I» Классификатора экономической деятельности (Деятельность по размещению и общественному питанию):
Detalii
24
09 2020
206

Cluster II : rezultatele obținute de Republica Moldova

Cea de-a V-a reuniune a subcomitetului Republica Moldova - Uniunea Europeană pentru economie, aspecte sociale și sectoriale, Cluster II „Industrie și politici antreprenoriale, minerit și materie primă, turism, dreptul companiilor și guvernanță corporativă, protecția consumatorilor și fiscalitate” s-a desfășurat în format online.
 
În cadrul evenimentului, prezidat de secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iuliana Drăgălin, au fost prezentate rezultatele obținute de Republica Moldova privind implementarea politicilor ce țin de Cluster II. Potrivit Iulianei Drăgălin, țara noastră a înregistrat progrese în preluarea practicilor europene privind dezvoltarea și implementarea politicilor și instrumentelor pentru facilitarea activității antreprenoriale și interacțiunii cu instituțiile publice.

Detalii
14
08 2020
623

Rezultatele sondajului privind impactul pandemiei COVID-19 asupra activității companiilor din Republica Moldova

 
 În perioada 3-18 iulie 2020 s-a desfășurat sondajul ”Impactul pandemiei COVID-19 asupra activității companiilor din Moldova: realități, așteptări, acțiuni”, efectuat de Camera de Comerț Americană din Moldova, în colaborare cu Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. Menționăm că aceasta este cea de-a doua ediție a sondajului, prima fiind efectuată în luna aprilie curent.

 

Astăzi, rezultatele sondajului au fost prezentate pe platforma Consiliului Economic, în cadrul unei ședințe online. 

Detalii
29
04 2020
403

Situația în domeniul investițiilor în contextul crizei pandemice

Situația în domeniul investițiilor în contextul crizei pandemice a fost abordată în cadrul unei videoconferințe, cu participarea Ministrului Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean și echipa de experți a proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova pe politici economice”, implementat cu suportul GIZ.

În cadrul discuțiilor, experții au menționat că situația de criză provocată de pandemia COVID-19 a schimbat planurile investitorilor locali și străini. În majoritatea țărilor europene, în primele luni ale anului curent se înregistrează o reducere a activităților investiționale.
Detalii
27
04 2020
1312

INVENTARIEREA POLITICILOR BUGETAR-FISCALE ADOPTATE ÎN PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ

Politici aferente activității de întreprinzător

Extinderea infecției COVID-19 provoacă efecte negative asupra economiei mondiale prin reducerea circuitului de bunuri și servicii, respectiv, a consumului, investițiilor și comerțului internațional. Economia națională nu este o excepție de la aceste evoluții, fiind în fața unor provocări asupra sistemului de sănătate și cel economic fără precedent.

Astfel, conform prognozei actualizate pentru anul 2020, PIB-ul național va înregistra o descreștere în termeni reali, față de anul 2019, cu 3,0%, exporturile – cu 3,8% și importurile – cu 7,6%. În aceste condiții, se impune necesitatea implementării unor politici menite să atenueze efectele negative ale răspândirii infecției COVID-19 asupra sectorului privat.
Detalii
23
04 2020
891

Măsurile de susținere a mediului de afaceri și populației în contextul situației epidemiologice, aprobate de Parlament

Parlamentul a aprobat în ședința de astăzi, 23 aprilie 2020, proiectul de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative.

Astfel, pentru a susține mediul de afaceri, proiectul propune, printre altele, mecanismul de implementare a Programului de subvenționare a dobânzilor. Programul respectiv este conceput să faciliteze accesul întreprinderilor la contractarea creditelor în perioada 1 mai 2020 — 31 decembrie 2020. Scopul programului constă în acordarea suportului întreprinderilor care contactează credite fără a restricționa destinația acestora (achitarea salariilor, mijloace circulante, investiții) prin compensarea sumei dobânzii lunare achitate sau care urmează a fi achitată pentru creditele contractate.
Detalii
22
04 2020
1000

Măsurile de susținere a activității de întreprinzător au fost aprobate de Comisia economie, buget și finanțe

Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a aprobat, cu majoritatea voturilor, raportul la proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, pentru două lecturi. Proiectul a fost elaborat de Guvern în contextul efectelor economice și sociale ale situației epidemiologice (”COVID-19”).

Pentru a susține mediul de afaceri, inclusiv angajatori și angajați, proiectul propune, printre altele, mecanismul de implementare a Programului de subvenționare a dobânzilor.
Detalii
01
04 2020
1668

Măsuri suplimentare de susținere a cetățenilor și mediului de afaceri în perioada stării de urgență

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul de lege privind instituirea unor măsuri suplimentare de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență și modificarea unor acte legislative.

Proiectul prevede instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător, a cetățenilor în perioada stării de urgență, precum și modificarea unor acte legislative. Pentru implementarea respectivelor măsuri va fi necesar alocarea suplimentară a 816 mil.lei, fapt ce urmează a fi prevăzut în cadrul exercițiului de rectificare bugetară, ce va fi realizat în termeni proximi.
Detalii
19
03 2020
1972

Măsuri de susținere a mediului de afaceri

Guvernul va aproba în câteva zile un proiect de lege ce vizează unele măsuri de susținere a mediului de afaceri.

Astfel, va fi introdus moratoriu asupra tuturor controalelor de stat, pe perioada stării de urgență. În această perioadă, se va suspenda controlul fiscal, financiar, privind calitatea produselor/serviciilor, parametrii tehnologici şi/sau cerinţele specifice pentru genul de activitate desfăşurat, precum și controlul privind respectarea normelor de protecţie a muncii. Totodată, se propune anularea obligativității efectuării auditului obligatoriu al situaților financiare individuale pentru anul 2019 pentru entitățile economice mijlocii și mari.
Detalii