29
04 2020
184

Situația în domeniul investițiilor în contextul crizei pandemice

Situația în domeniul investițiilor în contextul crizei pandemice a fost abordată în cadrul unei videoconferințe, cu participarea Ministrului Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean și echipa de experți a proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova pe politici economice”, implementat cu suportul GIZ.

În cadrul discuțiilor, experții au menționat că situația de criză provocată de pandemia COVID-19 a schimbat planurile investitorilor locali și străini. În majoritatea țărilor europene, în primele luni ale anului curent se înregistrează o reducere a activităților investiționale.
Detalii
27
04 2020
907

INVENTARIEREA POLITICILOR BUGETAR-FISCALE ADOPTATE ÎN PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ

Politici aferente activității de întreprinzător

Extinderea infecției COVID-19 provoacă efecte negative asupra economiei mondiale prin reducerea circuitului de bunuri și servicii, respectiv, a consumului, investițiilor și comerțului internațional. Economia națională nu este o excepție de la aceste evoluții, fiind în fața unor provocări asupra sistemului de sănătate și cel economic fără precedent.

Astfel, conform prognozei actualizate pentru anul 2020, PIB-ul național va înregistra o descreștere în termeni reali, față de anul 2019, cu 3,0%, exporturile – cu 3,8% și importurile – cu 7,6%. În aceste condiții, se impune necesitatea implementării unor politici menite să atenueze efectele negative ale răspândirii infecției COVID-19 asupra sectorului privat.
Detalii
23
04 2020
608

Măsurile de susținere a mediului de afaceri și populației în contextul situației epidemiologice, aprobate de Parlament

Parlamentul a aprobat în ședința de astăzi, 23 aprilie 2020, proiectul de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative.

Astfel, pentru a susține mediul de afaceri, proiectul propune, printre altele, mecanismul de implementare a Programului de subvenționare a dobânzilor. Programul respectiv este conceput să faciliteze accesul întreprinderilor la contractarea creditelor în perioada 1 mai 2020 — 31 decembrie 2020. Scopul programului constă în acordarea suportului întreprinderilor care contactează credite fără a restricționa destinația acestora (achitarea salariilor, mijloace circulante, investiții) prin compensarea sumei dobânzii lunare achitate sau care urmează a fi achitată pentru creditele contractate.
Detalii
22
04 2020
695

Măsurile de susținere a activității de întreprinzător au fost aprobate de Comisia economie, buget și finanțe

Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a aprobat, cu majoritatea voturilor, raportul la proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, pentru două lecturi. Proiectul a fost elaborat de Guvern în contextul efectelor economice și sociale ale situației epidemiologice (”COVID-19”).

Pentru a susține mediul de afaceri, inclusiv angajatori și angajați, proiectul propune, printre altele, mecanismul de implementare a Programului de subvenționare a dobânzilor.
Detalii
01
04 2020
1266

Măsuri suplimentare de susținere a cetățenilor și mediului de afaceri în perioada stării de urgență

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul de lege privind instituirea unor măsuri suplimentare de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență și modificarea unor acte legislative.

Proiectul prevede instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător, a cetățenilor în perioada stării de urgență, precum și modificarea unor acte legislative. Pentru implementarea respectivelor măsuri va fi necesar alocarea suplimentară a 816 mil.lei, fapt ce urmează a fi prevăzut în cadrul exercițiului de rectificare bugetară, ce va fi realizat în termeni proximi.
Detalii
19
03 2020
1527

Măsuri de susținere a mediului de afaceri

Guvernul va aproba în câteva zile un proiect de lege ce vizează unele măsuri de susținere a mediului de afaceri.

Astfel, va fi introdus moratoriu asupra tuturor controalelor de stat, pe perioada stării de urgență. În această perioadă, se va suspenda controlul fiscal, financiar, privind calitatea produselor/serviciilor, parametrii tehnologici şi/sau cerinţele specifice pentru genul de activitate desfăşurat, precum și controlul privind respectarea normelor de protecţie a muncii. Totodată, se propune anularea obligativității efectuării auditului obligatoriu al situaților financiare individuale pentru anul 2019 pentru entitățile economice mijlocii și mari.
Detalii
25
02 2020
244

Grupul de lucru responsabil de examinarea propunerilor în domeniul politicii fiscale s-a întrunit într-o nouă ședință

În incinta Ministerului Finanțelor, ieri, 24 februarie 2020, au avut o nouă ședință a Grupului de lucru responsabil de examinarea propunerilor în domeniul politicii fiscale, cu participarea reprezentanților din domeniul HoReCa (hotele, restaurante și cafenele).

Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor,Dorel Noroc a menționat că aceste discuții sunt foarte importante în procesul de elaborare a politicilor fiscale pentru a înțelege mai bine necesitățile fiecărui sector și probleme care urmează a fi soluționate prin politicile adoptate de autoritățile publice centrale: „Ministerul Finanțelor depune eforturi consolidate pentru a identifica măsuri de susținere a sectorului HoReCa. Scopul acestor discuții este identificarea soluțiilor optime”.
Detalii
02
12 2019
514

HoReCa. Придется подождать…

Премьер-министр РМ Ион Кику считает, что после завершения действующей программы с Международным валютным фондом, которая истекает в марте 2020 г., правительство Молдовы вправе просить пересмотра ставки НДС для сектора HoReCa.

Напоминаем, что ранее (1 октября 2018 г.) размер НДС для этой отрасли был снижен со стандартной ставки до 10%, что, по мнению действующего премьера, было очень хорошей мерой, направленной на развитие бизнеса, его вывода из «серой» зоны и на борьбу с уклонением от уплаты налогов.
Detalii
17
08 2019
2006

HoReCa: revenirea la cota TVA de 20%

Operatorii din sectorul HoReCa nu vor mai achita o cotă redusă de 10% pentru livrările efectuate, deoarece Parlamentul a votat în ședința extraordinară de ieri, 16 august, revenirea la cota-standard în mărime de 20%.

Reamintim că acțiunea face parte din setul de măsuri fiscale de mobilizare a veniturilor și asigurarea sustenabilității bugetare, agreate cu Fondul Monetar Internațional.

Detalii
12
08 2019
768

Бюджетно-налоговые инициативы Минфина одобрены правительством

В ходе заседания в пятницу, 9 августа, правительство приняло постановление об изменении ряда законодательных актов, в том числе, Налогового кодекса, законов о таможенном тарифе, о плате за загрязнение окружающей среды, о государственном соцстраховании, о порядке ввоза в РМ и вывоза с ее территории имущества физическими лицами, о талонах на питание, о добровольном декларировании и налоговом стимулировании. Поправки разработаны с целью обеспечения бюджетной стабильности, расширения в среднесрочной и долгосрочной перспективе налогового пространства, установления налогового равновесия и справедливости. Принятые меря являются одним из условий для реализации программы правительства Молдовы с МВФ и восстановления отношений с другими внешними партнерами.
Detalii