14
12 2020
302

Perspectivele horticulturii

Reducerea barierelor tarifare pentru exportul de produse horticole, elaborarea planului multianual de promovare a produselor horticole pe piețe-țintă (Asia, Orientul mediu, Federația Rusă etc.) crearea conceptului de utilizare în sinergie a brandului de țară „Pomul Vieții” și brandului ,,Moldova – un gust deosebit” pentru toate activitățile de promovare a produselor horticole, aprobarea de către Guvern a Programului Național de dezvoltare a sectorului agriculturii ecologice, oferirea suportului producătorilor la efectuarea investițiilor în infrastructura fizică aferentă exploatațiilor agricole sunt doar câteva dintre cele 70 de măsuri incluse în Programului de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2021-2025. Acesta este aprobat de Executiv, Hotărârea nr.840 din 18 noiembrie 2020 fiind publicată în MO.
 

Detalii
24
02 2020
999

3. (29.2.6.11) Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale (care nu sînt stabilite ca neimpozabile conform art.20 din Codul fiscal), oferite persoanelor terţe, care nu sunt angajaţi ai întreprinderii?

În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, impozitul pe venit la sursa de plată se reţine, în mod obligatoriu, de către orice:

a) persoană (contribuabil) care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102 şi activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103;
Detalii
17
02 2020
492

Dezvoltarea horticulturii în următorii ani

Sectorul horticol înregistrează în ultimi ani o creştere atât a volumului de producţie, cât şi a exporturilor, în special ca efect al eforturilor producătorilor agricoli, dar şi ale statului prin implementarea politicii de subvenţionare. Pentru susținerea în continuare a sectorului, autoritățile au elaborat Programul de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2020-2026. Documentul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat.

Programul are patru obiective generale:
acces îmbunătăţit la pieţe
• dezvoltarea accelerată prin investiţii şi inovare

Detalii
14
02 2020
1461

MADRM a publicat Nomenclatorul produselor din fitotehnie

Astăzi, 14 februarie 2020, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a publicat în MO al RM Ordinul nr.14 din 24 ianuarie 2020 cu privire la aprobarea Nomenclatorului de produse în fitotehnie, horticultură și de obiecte ale regnului vegetal achiziționate de la persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător.

Amintim că, prin Legea nr.171 din 19 decembrie 2019, în Codul fiscal a fost inclus Capitolul 103 ce reglementează acest gen de activitate, fiind pus în aplicare din 1 ianuarie curent. Detalii aici.

Ministerul de resort vine cu precizarea pozițiilor tarifare ce cad sub incidența noului capitol din CF.
Detalii
04
02 2020
2668

Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate, completat

Casa Națională de Asigurări Sociale comunică despre completarea Clasificatorului categoriilor persoanelor asigurate cu o nouă categorie 173 „persoană fizică care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal". La data de 31 ianuarie 2020, în MO al RM au fost publicate modificările la ordinul Ministerului Finanţelor nr. 126/2017, anexa nr. 9 la care include ultimele completări la Clasificator.

Completarea Clasificatorului a fost condiţionată de modificările în legislaţie ce vizează politica fiscală şi vamală pentru anul 2020, prin Legea nr.171 fiind operate modificări în Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale.
Detalii
03
02 2020
612

Ordinul nr. 52 din 28.01.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale