18
02 2019
84

Tarifele pentru marcarea obiectelor din metale preţioase, modificate

Astăzi, 18 februarie 2019, a intrat în vigoare Metodologia de calculare a tarifelor pentru probarea şi marcarea obiectelor din metale preţioase, expertizarea metalelor preţioase, diagnosticarea pietrelor preţioase, evaluarea pietrelor prețioase, a giuvaierelor, a metalelor prețioase și a articolelor din acestea.

În Monitorul Oficial din 15 februarie 2019 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.58 din 11.02.2019 cu privire la aprobarea listei serviciilor, tarifelor și a metodologiei de calculare a acestora pentru serviciile prestate în domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase.
Detalii
15
02 2019
87

Simplificarea condițiilor de acordare a alocației de stat

Oferirea alocației lunare de stat soților/soțiillor sau părinților participanților la acțiunile de luptă, supraviețuitorilor participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial sau ai persoanelor cu dizabilități cauzate de participarea la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl este simplificată.

În Monitorul Oficial de astăzi a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 67 din 11.02.2019 pentru modificareaRegulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație.
Detalii
15
02 2019
100

Și administratorii autorizați vor avea sărbătoare profesională

Anual, la 17 februarie va fi marcată Sărbătoarea profesională ”Ziua administratorului autorizat”. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Guvernului din 11 februarie curent.

Potrivit ministrului Justiției, Victoria Iftodi, profesia de administrator în procedurile de insolvabilitate a fost liberalizată odată cu intrarea în vigoare a Legii insolvabilității și a Legii cu privire la administratorii autorizați.
Detalii
13
02 2019
106

Cadru normativ unitar pentru organizațiile de creditare nebancară

Guvernul a aprobat în ședința din 11 februarie 2019 un proiect de hotărâre ce prevede modificări în unele hotărâri ale Executivului, în care este necesară substituirea noțiunilor de ”organizații de microfinanțare” și ”companii de leasing” cu termenul ”organizații de creditare nebancară”.

Astfel, acestea vor fi registratori ai Registrului garanțiilor mobiliare și vor înregistra date despre leasingul financiar, denumirea şi descrierea bunurilor mobile transmise în leasing financiar, faptul achitării taxei de stat şi a plăţii de înregistrare sau modificare a acestuia, avizul de înregistrare, de modificare sau de radiere a leasingului financiar și alte date prevăzute în art. 17 din Hotărârea cu privire la Registrul garanţiilor reale mobiliare.
Detalii
13
02 2019
80

Statul urmează să acționeze ca un proprietar privat prudent

Entitățile cu capital integral sau majoritar de stat vor avea posibilitatea să utilizeze profitul net pentru realizarea planurilor de dezvoltare.Guvernul a aprobat în sedința din 11 februarie curent proiectul hotărârii cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cotă de participare a statului și al întreprinderilor de stat.

Documentul prevede abrogarea Hotărârii Guvernului nr.110/2011, potrivit căreia entitățile cu capital integral sau majoritar de stat, cu excepția celor care sunt în proces de insolvabilitate, sunt obligate să transfere o parte din profitul net obținut pe parcursul anului de gestiune sub formă de dividende în bugetul de stat în proporție de până la 50% – pentru entitățile pasibile privatizării și de 25% – pentru cele nepasibile privatizării.
Detalii
13
02 2019
149

Tarifele ANSA: principiul de acoperire a cheltuielilor

La determinarea tarifelor serviciilor prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor se va ține cont de cheltuielile legate de remunerarea muncii, cele ce țin de contribuții de asigurări sociale și medicale și normele de timp pentru prestarea serviciului.

Guvernul a aprobat Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, precum și Nomenclatorul serviciilor prestate de ANSA și a tarifelor la acestea.
Detalii
12
02 2019
167

Regulamentul delimitării bunurilor imobile – proprietate publică

În cadrul ședinței Guvernului din 11 februarie 2019 a fost aprobat Regulamentul ce stabilește modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică ale statului, ale unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi şi nivelul doi, inclusiv ale UTA Găgăuzia, după apartenență — de stat sau locală, şi pe domenii — public sau privat.

Regulamentul prevede că, în cazul în care pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, concomitent cu lucrările de delimitare a proprietăţii publice în mod masiv, se execută lucrări de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, în mod selectiv, autorităţile responsabile informează executanţii lucrărilor despre necesitatea coordonării reciproce a materialelor de delimitare, în scopul neadmiterii erorilor de hotar.
Detalii
12
02 2019
95

Peste 798 mii lei pentru construcția unor case de locuit

Ministerul Finanțelor va aloca din bugetul de stat pentru anul curent 798,8 mii lei pentru construcția, restaurarea sau procurarea locuinței unor categorii de cetățeni. De indemnizație unică pentru spațiul locativ vor beneficia 16 veterani din 6 raioane ale țării. Hotărârea a fost adoptată în cadrul ședinței Guvernului din 11 februarie 2019.

Banii vor fi transmiși în gestiunea autorităților publice locale, după cum urmează: Briceni – 122,0 mii lei, Cahul – 123,0 mii lei, Drochia – 205,0 mii lei, Râșcani – 41,0 mii lei, Ștefan Vodă – 184,8 mii lei și Ungheni – 123,0 mii lei.
Detalii
12
02 2019
142

Costul serviciilor de marcare a metalelor prețioase se va majora

Tarifele pentru determinarea titlului şi marcarea obiectelor din metale preţioase, expertizarea metalelor şi diagnosticarea pietrelor preţioase ar putea fi majorate cu 20%.

În cadrul ședinței Guvernului din 11 februarie a fost aprobată proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea listei serviciilor, tarifelor și metodologiei de calculare a acestora pentru serviciile prestate în domeniul metalelor și pietrelor prețioase.
Detalii
04
02 2019
195

Angajarea străinilor va fi determinată de necesităţile economiei naţionale

Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova se completează cu un capitol ce va reglementa acordarea și prelungirea dreptului de ședere provizorie pentru lucrătorii migranți. În Monitorul Oficial din 1 februarie curent a fost publicată Legea nr. 278 din 29 noiembrie 2018 privind modificarea unor acte legislative.

Astfel, legea specifică faptul că imigrarea străinilor în scop de muncă în Republica Moldova se efectuează în funcţie de necesităţile economiei naţionale de forţă de muncă calificată în cazul în care ocuparea locurilor de muncă vacante nu poate fi asigurată cu resurse umane autohtone. În acest context, Guvernul, în baza Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova, va aproba şi actualiza, anual sau la necesitate, Lista ocupaţiilor prioritare.
Detalii