28
06 2022
69

CPP va conține mecanismul de valorificare a bunurilor sechestrate

În condițiile1 prevăzute de art. 2071 din Codul de procedură penală (CPP), Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (Agenție) va putea solicita procurorului înaintarea demersului cu privire la valorificarea bunurilor sechestrate și scoaterea de sub sechestru a acestora către judecătorul de instrucție sau instanței care judecă cauza.
 
În cadrul ședinței Executivului din 29 iulie va fi examinat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, ce conține și  completări la CPP. Acestea vor institui reglementarea mecanismul de valorificare a bunurilor sechestrate, care, potrivit autorilor
Detalii
21
06 2022
316

Cotele-valorice abandonate vor deveni proprietatea APL

În urma efectuării de către autoritatea publică locală a unei inventarieri a bunurilor transmise sau care urmau a fi transmise în contul cotelor-părți valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole, cele neînregistrate în registrele de publicitate corespunzătoare pot devin proprietatea unității administrativ-teritoriale pe al cărei teritoriu se află, stabilește proiectul de lege elaborate de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru în comun cu Ministerul Justiției. Documentul a obținut avizul Guvernului și urmează a fi examinat și aprobat de Parlament.
 
Necesitatea elaborării proiectului este justificată de faptul că deseori bunurile din patrimoniul fostelor gospodării agricole, fiind repartizat pe cote-părţi valorice, nu se află la evidenţa proprietarilor, nefiind determinate
Detalii
13
06 2022
195

„START pentru TINERI”: informare, finanțare, monitorizare

Hotărârea Guvernului nr. 348 din 1 iunie 2022 publicată în Monitorul Oficial din 10 iunie curent are drept scop dezvoltarea Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”, lansat în anul 2018. Reamintim, Programul este implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și ține de dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale în rândul tinerilor și creșterea potențialului de accesare a surselor de finanțare.
 
Spre deosebire de Programul aplicat până în momentul de față și care avea trei componente, cel nou a fost extins:
  • componenta I – informare, instruire și consultanță antreprenorială

  • Detalii
08
06 2022
362

Deducerea cheltuielilor în scopuri fiscale: amortizarea calculată de rezidenții IT parc și cheltuielile pentru transportul angajaților

Se permite deducerea cheltuielilor suportate pentru transportul organizat al angajaţilor/zilierilor în limita maximă a plafonului mediu de 65 de lei (fără TVA) per angajat/zilier pentru fiecare zi efectiv lucrată. Acest plafon valoric se calculează ca raportul dintre cheltuielile lunare suportate de către angajator/beneficiarul de lucrări pentru transportul organizat al angajaţilor/zilierilor şi numărul de angajaţi/zilieri transportaţi în decurs de o lună înmulţit cu numărul de zile în care a avut loc transportarea efectivă a angajaţilor/zilierilor, prevede noua redacție a Regulamentului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător
Detalii
08
06 2022
161

Uniformizarea compensațiilor pentru serviciile de transport

Persoanele cu dizabilități vor putea beneficia de compensații mai mari pentru serviciile de transport. Executivul a aprobat în ședința din 8 iunie curent proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a compensației pentru serviciile de transport, aprobat prin HG nr. 1413/2016.
 
Astfel, se propune ca persoanele cu dizabilități accentuate să beneficieze de o compensație de 240 lei trimestrial, mărimea acesteia devenind uniformă pe întreg teritoriu al țării. Conform normelor în vigoare (pct.9-11 din Regulament), pentru această categorie de beneficiari mărimea compensației trimestriale în mun. Chișinău constituie 180 lei, în mun. Bălţi – 157,5 lei,  iar compensația oferită în celelalte localități constituie 124,5 lei.
Detalii
24
05 2022
182

„START pentru TINERI”. Revizuirea Programului

Autoritățile au elaborat noul concept al Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”. Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea acestuia a fost inclus pe agenda ședinței secretarilor generali și, ținând cont de actualizarea documentului, prevede abrogarea HG nr. 973/2018 prin care a fost aprobat Programul actual. Programul va fi implementat în continuare de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).
 
Astfel, se propune extinderea termenului de implementare de la 2 la 3 ani, precum și excluderea criteriului obligatoriu de participare la Componenta „Instruire și consultanță antreprenorială”.
Detalii
19
05 2022
302

Taberele de vară pentru copii: costul unei zile de odihnă, aprobat

Costul orientativ pentru o zi în taberele de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților, care va fi finanțat din bugetul de stat, ar putea constitui între 243-310 lei, fiind majorat cu circa 47% față de anul 2019 (dat fiind faptul că în timpul pandemiei, în perioada anilor 2020-2021, nu au fost organizate tabere de odihnă),  ținând cont de majorarea cuantumului salariului minim garantat în sectorul real pentru anul curent, dar și de creșterea inflației.
 
Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2022,
Detalii
18
05 2022
246

Eliberarea AST, simplificată

Regulamentul cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu depășirea masei totale, a maselor pe axe și/sau a dimensiunilor maxime admise (Regulament) a fost aprobat astăzi, 18 mai, în cadrul ședinței Guvernului. Documentul a fost elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, iar la publicarea actului normativ în MO și punerea acestuia în aplicare, va fi abrogat Regulamentul cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele admise, aprobat prin HG nr. 1073/2007.

 

În cadrul ședinței Executivului a fost menționat că la elaborarea noului Regulament s-a ținut cont de practica existentă în acest domeniu, au fost analizate problemele, precum și practicile statelor membre ale UE.
Detalii

05
05 2022
320

SRL ar putea emite obligațiuni corporative

Societatea cu răspundere limitată (SRL), la decizia adunării generale a asociaților şi conform prevederilor statutului, va putea emite obligațiuni corporative în vederea finanțării activității sale. Guvernul a aprobat în cadrul ședinței din 4 mai proiectul completărilor la Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată elaborat de Ministerul Economiei și se referă la reglementarea dreptului SRL de a emite obligațiuni, în contextul includerii completărilor efectuate la Legea nr.171/2012 privind piața de capital.
 

Conform proiectului, emisiunea, plasarea, circulația şi anularea obligațiunilor se va efectua în conformitate cu prevederile Codului civil, Legea nr. 171/2012, actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare şi statutul SRL.
Detalii

03
05 2022
1738

Noile tarife pentru serviciile poștale, aprobate

Noi tarife pentru serviciile poştale din sfera serviciului poştal universal furnizate de Î.S.„Poșta Moldovei”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31 din 22 aprilie 2022, vor intra în vigoare la 1 iunie 2022.  Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial din 29 aprilie curent.
 
Tarifele sunt actualizate în vederea implementării recomandării prevăzute în Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” în anul 2020, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 69/2021.


Detalii