11
12 2015
1077

8. (7.2.1.7) Ce se înţelege prin "apă destinată înbutelierii în sticle şi în alte recipiente, folosită în scopuri curative şi în calitate de apă minerală, potabilă "?

Apa destinată înbutelierii în sticle şi în alte recipiente, folosită în scopuri curative şi în calitate de apă minerală, potabilă este apa atribuită la una din aceste categorii în baza certificatului de producere şi îmbuteliere a apei, conform standardelor internaţionale (art.299 pct.7) al Codului fiscal).
Detalii