06
05 2022
273

Imobilele rezidențiale: Indicele RPPI, în creștere

Banca Națională a Moldovei a publicat Indicele prețului bunurilor imobile rezidențiale (RPPI) pentru trimestrul I al anului 2022. Potrivit datelor, prețul de ofertă la bunurile imobile rezidențiale din mun. Chișinău a continuat tendința de creștere, stabilită începând cu trimestrul I din anul  2020.
 
Regulatorul precizează că Indicele RPPI, la situația din 31 martie curent, a înregistrat valoarea de 135,3 la sută, fiind în creștere cu 13,9% față de trimestrul I din anul 2021 cu 6,7% față de trimestrul IV al aceluiași an.
 


Detalii

09
02 2022
331

BNM: indicele prețului bunurilor imobile rezidențiale în Chișinău a sporit cu 11,2%

La finele trimestrului IV al anului 2021, prețul de ofertă la bunurile imobile rezidențiale din mun. Chișinău a continuat tendința de creștere, stabilită începând cu trimestrul I din anul 2020. Indicele RPPI, la situația de raportare, a înregistrat valoarea de 126,9%, fiind în creștere cu 11,2 la sută față de trimestrul IV/2020, constată Banca Națională a Moldovei.
 
Potrivit regulatorului, indicele RPPI aferent prețului de ofertă la bunurile imobile prezentate pe piața primară a înregistrat valoarea de 138,7 la sută, fiind în creștere cu 17,7 la sută față de trimestrul IV/2020, iar cel aferent prețului de ofertă la bunurile imobile din cadrul pieței secundare a înregistrat valoarea de 122%, fiind în creștere cu 9,1 la sută față de aceeași perioadă din anul 2020.


Detalii

27
05 2021
754

Piața imobiliară: statistici oficiale și prognozele experților

Numărul locuințelor date în exploatare (1836 apartamente și case de locuit individuale) în lunile ianuarie-martie 2021 a sporit cu 825 unități faţă de aceiași perioadă din anul 2020, potrivit datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică. Suprafaţa totală a acestora a constituit 141,0 mii m², cu 50,9% mai mult față perioada similară din anul precedent.Astfel, din numărul total de locuințe date în exploatare 1526 sunt aparatamente, iar 310 – case de locuit individuale. În mediul urban au fost date în exploatare 1653 locuințe, cu 840 locuinţe mai mult faţă de ianuarie-martie 2020, suprafaţa totală a locuinţelor fiind de 119,2 mii m2 sau cu 70,1% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
Detalii

19
12 2019
2152

Locațiunea spațiului locativ fără înregistrarea în calitate de structură turistică

Compania „X” SRL intenționează să cumpere mai multe imobile (apartamente și case de locuit pe teritoriul Republicii Moldova) cu scopul dării în locațiune a acestora, pe perioada scurtă și pe perioadă lungă, la cererea clienților. Nu cunoaștem dacă aceste apartamente vor fi într-un bloc locativ sau in diferite blocuri locative. Compania va oferi doar servicii de locațiune și nu va oferi servicii conexe cum ar fi asigurarea mesei și servicii de curățenie zilnică (ordine doar după încheierea perioadei de ședere (curățenie finală). Totodată, „X” SRL nu intenționează să se înregistreze în calitate de structură de primire turistică cu funcții de cazare și de deservire a mesei. Apar următoarele întrebări:
Detalii
17
07 2019
7290

Noi reguli de înregistrare a bunurilor imobile și a drepturilor asupra lor

Înregistrarea dreptului de proprietate comună în devălmășie a soților asupra bunurilor imobile se efectuează potrivit actului justificativ pe care se întemeiază înregistrarea, în care sunt indicați ambii soți ca titulari ai dreptului sau în care este indicat expres că bunul se dobândește în devălmășie cu celălalt soț. Cererea se depune de către soțul indicat în actul justificativ, în cazul în care bunurile sunt deținute în devălmășie, sau de fiecare dintre soți, în cazul în care bunurile sunt deținute pe cote-părți.

Dacă în actul justificativ este indicat ca titular doar unul dintre soți, înregistrarea dreptului de proprietate comună în devălmășie se va face la cererea scrisă a soțului indicat în act, iar bunurile au fost dobândite în timpul căsătoriei.
Detalii
29
05 2019
1141

Proiectul de înregistrare şi evaluare funciară va fi monitorizat

Autoritățile intenționează să creeze un organ care va coordona și va monitoriza implementarea Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară. În acest sens, Cancelaria de Stat propune spre consultare proiectul de dispoziție de Guvern cu privire la instituirea unui Consiliu.

În componența acestuia vor fi incluși secretarul general al Guvernului, care va deține funcția de președinte, secretari de stat de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului și Ministerul Justiţiei, directorul Agenției Servicii Publice, precum și reprezentanți ai Agenţiei Proprietăţii Publice, Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru și ai Congresului Autorităţilor Locale din Moldova.
Detalii
18
09 2018
1045

Obligativitatea achitării de către administrator a taxei de piață pentru imobilele amplasate pe teritoriul pieței autorizat

Este plătitor de taxă de piață administratorul pieței pentru imobilele pe care le deține în proprietate, amplasate pe teritoriul pieței (gen de activitate comercială)? Pentru anii precedenți administratorul a refuzat să achite taxa dată, motivând că achită impozitul pe bunurile imobiliare și, respectiv, nu este plătitor de taxă de piață pentru imobilele prenotate.
Detalii
04
09 2018
811

Mijloace financiare pentru asigurarea cu spațiul locativ

Ministerul Finanţelor va aloca, din contul mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2018, mijloace financiare în sumă de 492,0 mii lei pentru 8 autorități publice de nivelul al doilea – Cahul, Căușeni, Criuleni, Fălești, Ocnița, Rezina, Râșcani și Ungheni.

Un proiect în acest sens a fost propus spre consultări publice.
Detalii