07
06 2018
1022

Impozitul pe bunurile imobiliare. Intrebări şi răspunsuri

Cine sunt subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare?

Subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare / impozitul funciar sunt persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova:
a) proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;

b) arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;
Detalii
14
03 2018
253

Exproprierea pentru facilitarea construcției conductei de gaze Ungheni – Chișinău

Lucrările de construcție a conductei de transport de gaze pe direcția Ungheni–Chișinău se vor desfășura concomitent cu exproprierea terenurilor. Hotărârea aparţine Guvernului şi a fost aprobată de cabinetul de miniștri.

Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, documentul este elaborat în contextul acțiunilor întreprinse de minister pentru facilitarea construcției conductei și are drept scop consolidarea securității energetice a țării prin diversificarea surselor de furnizare a gazelor naturale.
Detalii
30
11 2017
206

Investițiile în active imobilizate au crescut cu 2,4%

Conform informațiilor publicate de Biroul Național de Statistică, în perioada ianuarie-septembrie 2017 valoarea investiţiilor în active imobilizate a constituit 11113,4 mil. lei, înregistrând o creştere cu 2,4% comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.
Detalii
01
11 2017
1063

Elaborarea documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile

Instrucţiunea Agenției Relații Funciare și Cadastru, ce reglamentează conţinutul şi modul de elaborare a documentaţiei cadastrale la formarea sectoarelor de teren, modalitatea de formare a construcţiilor şi încăperilor izolate, precum şi cea de formare a terenurilor proprietate publică a fost publicată în Monitorul Oficial, nr. 371-382 din 27 octombrie curent.
Detalii
17
08 2017
693

Unele particularități aferente aplicării impozitului pe avere

Împreună cu soția deținem în proprietate un bun imobil, o casă de locuit. Casa este cu trei etaje, are o suprafață mai mare de 200 m2, iar la oficiul cadastral este evaluată la 2 803 564 lei. De la organul fiscal am primit aviz de plată la impozitul pe avere în sumă de 22 458,21 lei. Dar de ce trebuie să achit impozitul pe avere, daca dețin casa în proprietate împreună cu soția? Contract prenupțial nu avem, deci deținem fiecare câte o jumătate de casă. Când se împarte valoarea casei în jumătate, suma este mai mică de 1,5 milioane lei. Deci nu trebuie să achităm impozitul pe avere?
Detalii
02
08 2017
251

BNS actualizează suma investiţiilor efectuate

În anul 2016 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au efectuat investiţii în sumă de 19664,1 mil. lei (în preţuri curente) în active materiale pe termen lung. Comparativ cu anul 2015, suma s-a micșorat cu 12,8%.
Detalii
28
11 2016
617

Autentificarea notarială ar putea deveni opțională în cazul tranzacțiilor imobiliare

Agenția Relații Funciare și Cadastru ar putea obține o nouă atribuție, care până în prezent aparținea exclusiv notarilor. Astfel, registratorul va putea verifica valabilitatea consimțământului părților la înregistrarea tranzațiilor imobiliare, iar autentificarea notarială vă deveni o procedură opțională.
Detalii
18
08 2016
2493

Impozitul pe avere - impozit nou în Codul fiscal

În baza Legii nr.138 din 17.06.2016, a fost aprobată o serie de modificări ale actelor normative, inclusiv la Codul Fiscal. Cu punerea în aplicare de la 01.01.2016, în legislaţia fiscală apare un nou titlu — Titlul VI1 — Impozitul pe avere, care va contribui la ameliorarea echităţii fiscale, evitarea sustrageri de la impozitare a averilor dobândite, responsabilizarea fiscală.

Detalii