05
10 2018
336

Achitarea TVA la importul de servicii de către rezidenții ZEL

Compania din ZEL beneficiază de import servicii — consultanță juridică furnizată de către persoana juridică din România. Apare în aceste circumstanțe obligația achitării TVA la importul de servicii, de prezentare a declarației TVA? Și dacă furnizorul nu prezintă certificatul de rezidență, apare obligația de reținere a impozitului la sursa de plata de 12%?
Detalii
20
07 2018
444

TVA la importul serviciilor furnizate prin mijloace radioelectronice

În cazul în care compania ,,X'' rezidentă a Republicii Moldova arendează o aplicație cu spațiu de stocare de la compania ,,Y’’ nerezidentă, în care se fac sondaje de opinii cu diferite tematici, compania ,,Y’’ pentru arenda acestei aplicații eliberează companiei ,,X’’ invoce. Invoce-ul dat se consideră import de serviciu supus impozitării cu TVA?
Detalii
20
07 2018
553

Baza impozabilă şi diferenţa de sumă

La importul de mărfuri în declarația de import în rândul 12 se reflectă suma transportului în MDL. Transportatorul eliberează factura fiscală la data devamării cu suma exprimată în valuta naţională la cursul BNM. În cazul în suma din declarație şi factură diferă pâna la 10 bani, putem primi factura?
Detalii
22
05 2018
1603

Regimul royalty pentru un nerezident

Compania încheie un contract cu titularul dreptului de autor, care este nerezident al Moldovei. Obiectul contractului este dreptul de reproducere și difuzare a operei autorului. Achitarea royalty se face în valută străină pe cardul personal al autorului. În acest caz se va reține impozit la sursa de plata de 12% din suma achitată nerezidentului? Se va considera serviciul dat drept import de serviciu cu achitarea TVA ?
Detalii
08
08 2016
1322

Cu privire la prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova în valoare de pînă la 600 000 lei prin intermediul reprezentanțelor permanente, rezidenților Republicii Moldova ce procură aceste servicii

Reprezintă import de servicii cazul în care un nerezident al Republicii Moldova acordă, prin reprezentanța sa permanentă situată pe teritoriul Republicii Moldova, servicii unui rezident al Republicii Moldova, pentru care locul livrării se califică a fi teritoriul republicii? Urmează a fi calificate procurările menționate efectuate de către rezidenții republicii ca import de servicii?

În conformitate cu prevederile art. 94 lit. a) din CF, subiecții impozabili sînt persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător
Detalii