18
04 2016
2021

Potrivit HG nr. 854 din 16.12.2015 și Legii nr. 193 din 19.11.2015, a fost permisă, cu titlul de excepție, aplicarea scutirii de T.V.A. pentru importul şi/sau livrarea mărfurilor şi serviciilor la construcţia grădiniţei de copii cu 160 de locuri în satul Cişmichioi, UTA Găgăuzia filialei din Republica Moldova (municipiul Comrat, UTA Găgăuzia) a firmei din Turkmenistan Î.I. „Bayly Gurluşyk”. Întreprinderea noastră prestează servicii de construcție filialei

din Republica Moldova a firmei din Turkmenistan Î.I. „Bayly Gurluşyk”. Urmează oare întreprinderea noastră să presteze aceste servicii cu aplicarea scutirii, prevăzute de actele legislative și normative menționate, sau această livrare se va impozita pe principii generale?

În conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr. 193 din 19.11.2015, se permite, cu titlu de excepţie, filialei din Republica Moldova (municipiul Comrat, UTA Găgăuzia) a firmei din Turkmenistan Î.I. „Bayly Gurluşyk” importulşi/sau livrarea mărfurilor şi serviciilor pentru construcţia grădiniţei de copii cu 160 de locuri în satul Cişmichioi
Detalii
10
09 2015
1637

Rezident al R.M., persoana juridică, importă marfa de la un rezident al Suediei cu care nu este încheiat tratat pentru evitarea dublei impuneri și de la un nerezident al României cu care este încheiat tratat pentru evitarea dublei impuneri. Totodată, potrivit condițiilor contractuale, nerezidenții vor presta servicii de încărcare a mărfii pe teritoriul Suediei și pe teritoriul României. În același timp, nerezidenții vor efectua servicii internaționale de transport,

precum rezidentul va achita nerezidenților sume aferente asigurării mărfii. În cazul de față urmează a fi reținut impozitul pe venit la sursa de plată din plățile achitate în folosul nerezidenților?

La determinarea venitului impozabil al nerezidenţilor se va ţine cont numai de venitul obţinut în Republica Moldova, în conformitate cu prevederile art. 70 alin. (2) lit. a) din CF.
Detalii
06
06 2015
1526

Noi completări la Codul fiscal privind accizele

În Monitorul Oficial de ieri, 5 iunie, a fost publicată Legea nr. 108 din 28.05.2015, potrivit căreia au fost făcute completări în Articolul 125 „Trecerea la cont şi restituirea accizelor achitate" din Codul fiscal.

Astfel, articolul menționat va avea un nou punct 22, conform căruia suma accizelor achitată la importul mărfurilor supuse accizelor de la poziţiile tarifare 271012310 „Benzine pentru aviație", 271012700 „Benzina tip jet fuel" şi 271019210 „Petrol lampant (kerosen) Jet fuel" se restituie ulterior, în modul stabilit de Guvern, agenţilor economici care livrează aceste mărfuri pentru alimentarea aeronavelor.
Detalii
18
02 2015
1384

BNM a relatat cînd se va stabiliza cursul leului

Banca Națională a Moldovei (BNM) consideră că dinamica cursului de schimb a leului se va stabiliza după reducerea consumului intern și a importului de mărfuri și servicii, fapt ce va echilibra balanța comercială, va diminua importul și, respectiv, va micșora cererea la valuta străină din partea persoanelor juridice, informează NOI.md.
Detalii
04
02 2014
1488

Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la prelungirea termenului de plată a T.V.A și taxei vamale la materia primă, materiale, accesorii, ambalajul primar și articole de completare importate

Notă Informativă la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la prelungirea termenului de plată a T.V.A și taxei vamale la materia primă, materiale, accesorii, ambalajul primar și articole de completare importate

Prezentul proiect s-a elaborat în temeiul alin. (203), art.4 al Legii nr.1417 din 17.12.1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal și alin. (1), art.281 al Legii nr.1380 din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal.
Detalii
06
01 2014
2934

De la 1 ianuarie 2014, în Moldova au fost majorate accizele la automobile

În Republica Moldova, de la 1 ianuarie 2014, accizele la automobile au fost majorate, în medie, cu 4,3%. Aceste prevederi se conțin în politica bugetar-fiscală pe anul 2014, aprobată de Parlament, transmite NOI.md.

Astfel, la automobilele cu capacitatea motorului cu benzină de pînă la 1000 cm cubi cu termenul de exploatare nu mai mare de 7 ani acciza a fost majorată de la 0,38 pînă la 0,4 euro pentru 1 cm cub; cu termenul de exploatare nu mai mare de 8 ani – de la 0,4 pînă la 0,42 euro; nu mai mare de 9 ani – de la 0,42 pînă la 0,44 euro; nu mai mare de 10 ani – de la 0,44 pînă la 0,46 euro pentru 1 cm cub.
Detalii