26
02 2020
329

Persoanele juridice vor depune Declarația cu privire la impozitul pe venit până la 25 martie

Serviciul Fiscal de Stat informează: contribuabilii persoane juridice și persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, precum și persoanele fizice care desfășoară activitate independentă sunt obligați să depună Declarația cu privire la impozitul pe venit până la data 25 martie. Această obligație este stipulată de art. 83 alin. (2) din Codul fiscal al Republicii Moldova.

În cazul contribuabililor vizați, impozitul pe venit se aplică aferent venitului obținut de aceștia din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova (cu excepția deducerilor şi scutirilor la care au dreptul).
Detalii
24
02 2020
110

În luna ianuarie, la SFS au fost înregistrate peste 1500 de contracte de locațiune

Serviciului Fiscal de Stat continuă activitățile de aducere în cadrul legal a persoanelor fizice și juridice care oferă în chirie bunuri imobiliare. Acțiunile au drept scop asigurarea unui nivel înalt de conformare fiscală în domeniul vizat. Astfel, pe parcursul lunii ianuarie 2020, la Direcțiile deservire fiscală au fost înregistrate 1577 contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobiliare.

Ca urmare a transmiterii în locațiune a bunurilor imobile și drept rezultat al înregistrării contractelor de către SFS, pe parcursul lunii ianuarie 2020 în buget au fost încasate venituri în sumă de 2,5 mil. lei, care au depășit veniturile încasate în perioada similară a anului precedent cu 0,7 mil. lei sau o creștere de 38,4 %.
Detalii
25
02 2020
159

1. (29.2.5.1) Au dreptul să utilizeze scutirea personală integrală la depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit сetățenii Republicii Moldova care intenționează, pe parcursul anului fiscal, să-și schimbe domiciliul din Republica Moldova în altă țară?

Conform art. 83 alin.(1) din Codul fiscal, dreptul de a prezenta declaraţia cu privire la impozitul pe venit îl au toţi contribuabilii.

Potrivit alin.(1) art.33 din Codul fiscal fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, are dreptul la o scutire personală în sumă de 24000 lei pe an.
Detalii
24
02 2020
172

Ordinul nr. 107 din 14.02.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

20
02 2020
240

2. (29.1.7.7.7) Cum urmează a fi impozitat venitul persoanei fizice obținut sub formă de cîștiguri de la jocurile de noroc?

În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (33) liniuța întîi din Codul fiscal, fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 12%, din cîştigurile de la jocurile de noroc cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1).
Detalii