27
10 2020
344

Mecanismul de calculare și achitare a contribuțiilor obligatorii la FVV prin prisma prevederilor Legii nr.157/2020

Pentru a asigura o administrare eficientă a contribuțiilor obligatorii la Fondul viei și vinului (FVV) pentru perioada anilor 2020 și 2021 de către entitățile economice, în acest articol vom examina principalele aspecte aferente procesului respectiv, printre care reglementarea modalității de trecere în cont a obligațiilor achitate, necesitatea ajustării dărilor de seamă prezentate în anul 2020, precum și necesitatea ajustării Declarației cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală 2019 (forma VEN 12).


Detalii
23
10 2020
260

Distribuirea neproporțională a plăților între asociați

Potrivit unor prevederi din statutul SRL-ului  și conform înțelegerii agreate, asociații au decis, de comun acord, să distribuie profitul net după cum urmează:
  • 70 % se vor distribui proporţional cotei de participaţie a asociaţilor;
  • 30% – conform unui mecanism aprobat de către asociați, în funcție de implicarea personală a fiecărui asociat.
Este de menționat că toți asociații sunt concomitent și salariați ai întreprinderii.  Care va fi regimul de impozitare pentru profitul care urmează să fie repartizat între asociați, atât proporțional, cât și neproporțional cotei de participație, conform situației expuse supra?

Detalii
21
10 2020
171

În anul curent la SFS au fost înregistrate 9411 contracte de locațiune

Serviciului Fiscal de Stat continuă să desfășoare cu regularitate acțiuni de aducere în cadrul legal a persoanelor fizice și juridice care oferă în chirie bunuri imobile. Aceste acțiuni au drept scop sporirea nivelului de conformare fiscală în acest domeniu de activitate.
 
Astfel, pe parcursul primelor nouă luni ale anului curent la Direcțiile deservire fiscală din teritoriul în care sunt amplasate au fost înregistrate 9411 contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile.    

Detalii
13
10 2020
433

Regimul fiscal al transmiterii mijloacelor fixe fondatorului la lichidarea GȚ

În septembrie 2020 de către fondatorul unei gospodării țărănești a fost adoptată decizia de lichidare a GȚ. Ținând cont că la balanța întreprinderii respective se află mijloace fixe (tractor, plug etc.), la transmiterea acestora fondatorului urmare a lichidării GȚ se aplică impozit pe venit sau nu?

 

Conform alin. (2) art. 57 din CF, în cazul lichidării agentului economic, beneficiarii proprietății distribuite sunt tratați ca și cum ei și-au schimbat cotele de participație în capitalul agentului economic lichidat pe o sumă egală cu valoarea de piață a proprietății obținute.


Detalii
12
10 2020
1806

Scutirea personală: evităm presiunea fiscală în anul 2021

Serviciul Fiscal de Stat recomandă persoanelor fizice al căror venit anual se estimează a depăși suma de 360 000 lei să solicite de la contabilitatea de la locul de muncă neaplicarea scutirii personale și efectuarea recalculului obligațiilor la capitolul impozit pe venit, asigurându-se repartizarea parțială a sarcinii fiscale și în lunile rămase până la sfârșitul anului 2020 în vederea evitării presiunii fiscale integrale către data 30 aprilie 2021 (data limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit).
 
   
Amintim, modificările la art. 33 alin.1 din Codul fiscal au fost operate prin Legea nr. 122 din 16.08.2019 , acestea fiind puse în aplicare din 1 ianuarie 2020. 


Detalii

29
09 2020
263

(40.3.13) Sînt în drept producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale să beneficieze de rambursarea TVA, în cazul în care producătorul afectat de calamitățile naturale, nu a achitat la buget obligațiile ce țin de impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru anul 2020?

Potrivit pct.4 subct.6) din Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.76/2020 (publicat în MO nr. 152 din 20.06.2020), sunt în drept să beneficieze de rambursarea TVA, producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale care au calculat și declarat impozitul pe venit, contribuții de
Detalii

28
09 2020
79

Seminar practic : strategii fiscale aferente impozitului pe venit

Te-ai întrebat vreodată:

  • de ce rezultatul în contabilitatea financiară și cea fiscală nu corespunde?
  • cum să deduci cheltuielile din punct de vedere fiscal?
  • cum are loc impozitarea veniturilor din activitate?

 

Dacă da, atunci trebuie să fii prezent la instruire!

Acest training este despre veniturile și cheltuielile companiei, clasificarea acestora în deductibile și nedeductibile, optimizarea cheltuielilor pe impozit și pregătirea către un eventual control fiscal.


Detalii