16
09 2022
866

Producătorii agricoli vor prezenta BIJ17 până la 26 septembrie, iar impozitul va fi achitat până la 25 noiembrie 2022

Potrivit informației oferite de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, astăzi, 15 septembrie, a avut loc ședința Comisiei Situații Excepționale, în cadrul căreia au fost aprobate unele măsuri de susținere a producătorilor agricoli.
 
Astfel, prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr.1163/1997 și a Legii nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, persoanele juridice şi persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător – producători agricoli achită impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar aferent bunurilor imobiliare/terenurilor existente şi/sau dobândite până la data
Detalii
10
06 2022
785

Termenul-limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar, tot mai aproape

La data de 30 iunie 2022 survine termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar de către persoanele fizice-cetăţeni şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), în cazul bunurilor imobiliare şi al terenurilor dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent. În cazul bunurilor imobiliare şi al terenurilor dobândite după 31 martie a anului curent, termenul de achitare survine la data de 25 martie a anului următor anului de gestiune

Suma impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar – în cazul persoanelor fizice-cetăţeni, precum și a impozitului funciar – în cazul gospodăriilor țărănești (de fermier) (pentru terenurile neevaluate) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor.


Detalii

18
05 2022
458

Ordinul SFS nr. 200 din 16.05.2022 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

06
06 2022
2755

Impozitul pe bunurile imobiliare. Ce scutiri pot acorda APL persoanelor fizice-cetăţeni

Impozitul pe bunurile imobiliare este impozitul local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la valoarea bunurilor imobiliare. În cazul persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător acest impozit se achită în funcție de data apariției dreptului de proprietate: în cazul bunurilor imobiliare existente şi/sau dobândite până la data de 31 mai inclusiv a anului fiscal în curs, impozitul pe bunurile imobiliare se achită nu mai târziu de data de 30 iunie a anului curent1.
 
Respectiv, subiecții impunerii deja primesc avizele de plată a acestui impozit.
Detalii
26
02 2021
859

Au fost modificate 4 formulare tipizate de avize de plată aferente impozitului pe bunurile imobiliare / impozitului funciar

Serviciul Fiscal de Stat informează că, începând cu perioada fiscală a anului 2021, în Sistemele Informaționale ale Serviciului Fiscal de Stat sunt implementate 4 formulare tipizate de avize de plată aferente impozitului pe bunurile imobiliare și/sau impozitului funciar, urmare a modificării Ordinului MF nr.17/2020 cu privire la aprobarea formularelor tipizate ale Avizelor de plată.

În baza formularelor respective, serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor urmează să genereze și să remită contribuabililor, corespunzător perioadelor de generare (01 ianuarie – 31 mai și, respectiv, 01 iunie – 31 decembrie a anului gestionar),  avizele de plată la impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar, care vor conține informația privind obligațiile fiscale corespunzătoare acestora.

Detalii
21
09 2020
1627

Termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare și/sau impozitului funciar expiră la 25 septembrie

Serviciul Fiscal de Stat informează că, începând cu anul 2020, ca urmare a modificărilor efectuate în legislația fiscală prin Legea nr. 171/2019  cu privire la modificarea unor acte legislative, termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare şi/sau impozitului funciar este data de 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs.
 
Achitarea impozitului poate fi efectuată on-line, prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice Mpay și portalului www.sfs.md, prin accesarea:

Detalii
29
06 2020
1084

Se va menține dreptul la reducerea în mărime de 15% din suma impozitului ce urmează a fi achitat pentru anul curent, în cazul în care impozitul pe bunurile imobiliare a fost achitat integral (beneficiind de reducerea de 15 %) doar pentru obiectele impunerii conform situației din 30 iunie a anului de gestiune, iar pentru obiectele apărute/dobîndite după această dată, impozitul pe bunurile imobiliare a fost achitat în termen de pînă la data de 25 septembrie?

Începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2020, în cazul bunurilor imobiliare existente şi/sau dobândite până la data de 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiectul impunerii la bugetele locale, conform amplasării obiectelor impunerii, nu mai târziu de data de 25 septembrie a anului curent (art. 282 alin. (1) din Codul fiscal).


Detalii
09
01 2020
1379

SIA SCITL: îmbunătățirea administrării fiscale pentru colectarea impozitelor și taxelor locale

În cadrul ședinței Guvernului din 3 ianuarie 2020 a fost aprobată hotărârea pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 998/2003privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei.

După cum a menționat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, proiectul este elaborat în scopul îmbunătățirii administrării fiscale aferent calculării și colectării impozitelor și taxelor locale de către Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale.
Detalii
20
11 2019
1578

Termen unic de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare

Termenul de achitare și raportare a impozitului pe bunurile imobiliare ar putea fi 25 septembrie. Prevederea se regăsește în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2020 și face parte din setul de măsuri ce țin de simplificarea procesului de raportare și achitare a impozitelor de către sectorul privat.

În prezent, contribuabilii pot achita impozitul pe bunurile imobiliare în două părți egale, până la data de 15 august și, respectiv, 15 octombrie, în bugetul unității administrativ-teritoriale în care este amplasat bunul imobiliar.
Detalii
08
10 2019
1271

Expiră termenul de achitare a celei de a doua rate a impozitului pe bunurile imobiliare

Pe data de 15 octombrie curent expiră termenul-limită în care proprietarii de bunuri imobiliare pot să achite a doua parte a impozitului pe bunurile imobiliare. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal al Republicii Moldova, impozitul pe bunurile imobiliare se achită în două părți egale, până la data de 15 august și, respectiv, 15 octombrie, în bugetul unității administrativ-teritoriale în care este amplasat bunul imobiliar.

Sugerăm deținătorilor de bunuri imobiliare care încă nu au reușit să-și onoreze obligațiunea de achitare, să nu ezite plata impozitului până la data de 15 octombrie curent (1/2 din suma totală).
Detalii