11
12 2018
412

ORDIN SFS nr. 658 din 08. 12. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

11
12 2018
465

1. (29.6.14) Care este modalitatea de calculare a venitului impozabil în cazul semnării contractului de înstrăinare a unui activ de capital, diferit de locuința de bază, de către persoana fizică care nu desfășoară activitatea de întreprinzător în I etapa a perioadei fiscale 2018, iar obţinerea mijloacelor băneşti în etapa a doua a perioadei fiscale 2018?

În conformitate cu art. 43
Detalii