12
11 2021
166

Eficientizarea procesului de recuperare a creanțelor persoanelor fizice la impozitul pe bunurile imobiliare, discutată în cadrul unei ședințe SFS-CALM

Conducerea Serviciului Fiscal de Stat a avut astăzi, 12 noiembrie 2021, o ședință de lucru cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). Discuțiile dintre părți au vizat subiectul impozitului pe bunurile imobiliare/impozitul funciar, în contextul demarării acțiunilor de recuperare a creanțelor respective de la contribuabilii persoane fizice-cetățeni, în vederea identificării celor mai bune soluții în direcția eficientizării procesului în cauză cu suportul autorităților publice locale.


Detalii

02
11 2021
197

Recuperarea creanțelor persoanelor fizice la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitului funciar de către SFS

Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii persoane fizice-cetățeni, care înregistrează restanță la achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și/sau impozitului funciar, despre demararea acțiunilor de recuperare a creanțelor respective.

Menționăm, termenul-limită de achitare a obligațiilor fiscale menționate a expirat la data de 30 iunie 2021.


Detalii
12
10 2021
525

Modul de aplicare a impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar în cazul gospodăriilor ţărăneşti

Subiecții și obiectele impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar, baza impozabilă, procedura și principiile stabilirii cotelor de impunere, de acordare a înlesnirilor, precum și modul de calculare, termenele de achitare și de prezentare a calculelor corespunzătoare impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar sunt determinate de titlul VI al Codului fiscal (CF) și de Legea nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (în continuare – Lege).


Detalii

06
09 2021
1275

Asociația de coproprietari în condominiu și impozitul pe bunurile imobiliare pentru terenurile aferente blocurilor locative

Are obligația asociația de coproprietari în condominiu de a calcula impozitul pe bunurile imobiliare pentru terenurile aferente blocurilor locative și de a prezenta Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ17), în circumstanțele în care, conform informației prezentate de autoritățile administrației publice locale, blocurile locative nu sunt supuse evaluării în scopul impozitării, iar prin Legea nr. 268XVI din 28.07.2006 a fost abrogat art. 13 „Plata impozitelor” din Legea condominiului în fondul locativ nr. 913/2000? 


Detalii

24
06 2021
598

Expiră termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar

Serviciul Fiscal de Stat informează că, la data de 30 iunie anul curent, expiră termenul pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice - cetăţeni, precum şi a terenurilor neevaluate în scopul impozitării ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), existente și/sau dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent.
 
Suma impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar pentru persoanele fizice –cetățeni, precum şi a impozitului funciar – în cazul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale (SCITL) din cadrul primăriilor.
 


Detalii

23
06 2021
637

Impozitul pe bunurile imobiliare: evităm penalitățile

La 30 iunie 2021 expiră termenul limită stabilit pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice - cetăţeni, precum şi a terenurilor neevaluate în scopul impozitării ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), existente și/sau dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent.
 
Suma impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar (în cazul persoanelor fizice – cetăţeni), precum și a impozitului funciar (în cazul gospodăriilor țărănești) se calculează anual de către Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale (SCITL) din cadrul primăriilor,  pornind de la baza impozabilă a bunurilor imobiliare și cotele concrete adoptate de către
Detalii
17
05 2021
627

(ro/ru) Până la 25 mai autoritățile publice vor oferi informaţia privind valoarea bunurilor imobiliare transmise în locațiune

Amintim autorităţilor publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile că, conform prevederilor art. 277 alin.1) lit.f), acestea sunt obligate să prezinte subiecţilor impunerii cu impozitul pe bunuri imobiliare informaţia privind valoarea estimată/valoarea contabilă a acestor bunuri, transmise de autoritatea respectivă în arendă sau locaţiune persoanelor juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova.
 
Informația urmează a fi oferită subiecților cu titlu gratuit, în termen de până la data de 25 mai a anului fiscal în curs și este necesară pentru calcularea şi achitarea în termen a obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe bunuri imobiliare.
 


Detalii

01
03 2021
846

Noua versiune a Formei BIJ17, aprobată

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) în versiune nouă se va prezenta de către contribuabili începând cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2021, prevede Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 73 din 15 februarie 2021 cu privire la abrogarea Ordinului SFS nr. 315 din 25.06.2020 și aprobarea formularului tipizat al Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) în versiune nouă, care a intrat în vigoare după publicarea în „Monitorul oficial” de vineri, 26 februarie.
 
Instrucțiunea de completare stabilește că Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17)
Detalii
11
02 2021
393

Ordinul SFS nr. 63 din 09.02.2021 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

22
01 2021
1281

Impozitul pe bunurile imobiliare va fi achitat conform avizelor noi

În acest an persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător vor primi formulare noi ale avizelor de plată pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar atât pentru plata impozitului pentru bunurile evaluate, cât și cele neevaluate în scopuri fiscale. Totodată, din anul curent nu vor mai fi expediate avizele de plată la taxa pentru  parcaj.  Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul de modificare a Ordinului nr. 17/2020 cu privire la aprobarea formularelor tipizate ale Avizelor de plată. 
 
Necesitatea intervenției în formularele respective este dictată de punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.257/2020
Detalii