28
06 2016
3722

Obligațiunea de achitare a impozitului pe venit în rate

Una dintre obligațiile contribuabilului prevăzute de legislație1 este să achite la buget, la timp și integral, sumele calculate ale impozitelor și taxelor, asigurînd exactitatea și veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate. Sub această prevedere cade și obligațiunea achitării impozitului pe venit în rate specificată în art. 84 din CF.
Detalii