25
11 2021
135

29.1.6.1.10 Cum se determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților?

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (16) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II din Codul fiscal, la calcularea impozitului pe venit, agenții economici au dreptul la reducerea venitului impozabil cu o sumă calculată prin înmulțirea salariului mediu lunar pe țară din anul precedent anului fiscal de gestiune la creșterea numărului mediu al salariaților în anul fiscal de gestiune fată de anul precedent, dar nu mai mare de venitul impozabil. Salariul mediu lunar pe țară în anul precedent se stabilește în baza comunicatului Biroului National de Statistică. Creșterea numărului mediu al salariaților în anul fiscal de gestiune fată de anul precedent acestuia se determină ca depășire a numărului mediu al salariaților în anul fiscal de gestiune fată de numărul mediu al salariaților din anul precedent.


Detalii

07
07 2021
739

29.1.7.3.27 Survine oare obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică achiziționează de la persoana fizică o remorcă?

În conformitate cu prevederile art.5 din Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17.07.2014, noțiunea de vehicul rutier reprezintă sistem mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsare. În sensul prezentului cod, sînt considerate vehicule rutiere autovehiculele, remorcile, semiremorcile şi tractoarele.


Detalii

17
06 2021
348

Legea cu privire la avocatură stabilește regimul transparenței fiscale

Biroul asociat de avocați este persoană juridică și este supus regimului transparenței fiscale. Plata impozitului pe venit se face prin intermediul biroului asociat de avocați de către fiecare avocat și avocat stagiar care activează în cadrul biroului asociat de avocați, pentru venitul propriu. În Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 67 din 22 aprilie 2021 pentru modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură.

 

Aceasta specifică și faptul că avocatul stagiar are dreptul să asiste avocatul îndrumător, la orice fază a procesului penal, în cazul apărării drepturilor bănuitului, ale învinuitului sau ale inculpatului
Detalii

16
02 2021
884

Modificări în raportarea impozitului pe venit, propuse de Ministerul Finanțelor

Ținând cont de modificările operate în Codul fiscal pentru anul 2021, Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul modificărilor în patru ordine și un Regulament, toate documentele reglementând prezentarea dărilor de seamă cu privire la impozitul pe venit.
 
 Lista categoriilor contribuabililor ce vor prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale ONG17 va fi suplinită cu categoria B1 – Instituții private. Această completare este propusă în Ordinul nr.8/2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale.

Detalii
23
12 2020
419

Câștigurile obținute prin intermediul comunicațiilor electronice, impozabile

În cazul obținerii câştigurilor obținute prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, suma totală a acestora va fi impozitată. În acest sens, lit.p1 a art. 20 din Codul fiscal ce prevede că câştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive în partea în care valoarea fiecărui câştig nu depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită de CF sunt venituri neimpozabile este completat cu sintagma cu excepția câştigurilor obținute prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice.
 
Totodată, se precizează noțiunea de câștiguri (art. 12, pct.14 din CF), prin completarea cu enunțul „câştigul obținut prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice reprezintă valoarea totală a sumei retrase din contul de joc”.

Detalii