18
04 2018
4820

Impozitul pe venit al persoanei fizice

Astăzi P.P. Monitorul Fiscal FISC.MD reia publicarea unui şir de materiale ce ţin de prezentarea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, luând în considerare că până la expirarea termenului limită, oferit de Codul fiscal al Republicii Moldova, au mai rămas 14 zile. Amintim, că persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător au obligația de a depune Declarația până la 30 aprilie a anului curent.

Însă, ținând cont de faptul că data de 30 aprilie în 2018 este stabilită drept zi liberă, termenul limită de prezentare al Declarației se extinde până la data de 2 mai 2018 inclusiv. Publicaţia urmăreşte scopul să amintească unele aspect ce ţin de impozitul pe venit, obiectul şi subiectul impozitării, dar şi să aducă la cunoştinţă modificările legislative la acest capitol.
Detalii
17
04 2018
975

Impozitul pe venitul persoanelor fizice: administrarea fiscală nu se va complica

Guvernul a avizat negativ la un proiect de lege, înaintat repetat de un grup de deputați, prin care se propune ca impozitul pe venitul persoanelor fizice se fie virat în conformitate cu domiciliul sau viza de reședința a acestora. Proiectul vizează completarea art. 6 alin. (10) din Codul fiscal.

Autorii proiectului constată faptul că în prezent, datorită migrației interne a forței de muncă, multe persoane, având viza de reședință în unele localități, sunt angajate în altele (în special în orașele mari, cum ar fi municipiile Bălți și Chișinău).
Detalii
04
04 2018
572

Condiţiile de eliberare a certificatului de rezident pot fi modificate

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 50 din 15 martie 2017 privind aprobarea unor formulare-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova.

Astfel, se propune completarea anexei nr. nr.7 — Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularelor-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova, cu prevederi ce stipulează dreptul subdiviziunii SFS de a nu elibera certificatul de rezident (Forma 1-DTA17),
Detalii
02
04 2018
473

Impozit pe venitul nerezidentului

Persoana juridică rezident RM a procurat de la persoana fizică rezident al Federației Ruse o mașină hidraulică. Trebuie oare de reținut, conform art.91 din Codul fiscal, impozit din venitul nerezidentului sau ne conducem de Convenția Internațională?

Detalii
30
03 2018
879

CET 15 şi IALS 14

Persoana fizica rezidentă a obţinut pe parcursul anului venituri specificate în art.901 alin.(3). Unde se indica aceste venituri în CET15 pentru anul 2017?
Detalii
30
03 2018
421

Privind obligațiile fiscale ale persoanei fizice aferente unui câștig obținut de la jocul de noroc online

Recent o persoană fizică cetăţean a jucat online la un cazinou aflat peste hotare, obţinând câştiguri. Banii i-a obţinut prin intermediul contului bancar din Republica Moldova. Impozit nu i-a fost reţinut la sursă. Urmează de stabilit dacă cetăţeanul trebuie să declare venitul respectiv şi să achite impozit pe venit.
Detalii