28
08 2019
310

ORDIN SFS nr. 370 din 23. 08.2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

28
08 2019
236

2. (37.35) În cazul în care persoana fizică a fost angajată în cadrul agentului economic rezident al parcului pentru tehnologii informaționale pe parcursul lunii, iar salariul i-a fost achitat în luna următoare (în luna în care a fost angajat nefiindu-i efectuate careva plăți salariale), acest angajat se va lua în considerație la determinarea sumei minime a impozitului unic pentru luna în care acesta a fost angajat?

Potrivit prevederilor art. 367 pct. 1) din Codul fiscal, impozitul unic reprezintă suma datorată lunar la buget de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației conform art. 15 din Legea nr. 77/2016.
Detalii
23
04 2019
465

1. (37.34) Au obligația fondatorii întreprinderilor individuale - rezidenți ai parcurilor pentru tehnologii informaționale de achitare a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM)?

În sistemul AOAM, asiguratul este o persoană fizică sau juridică obligată prin lege să asigure riscul propriu de a se îmbolnăvi și/sau riscul de a se îmbolnăvi al altor categorii de persoane a căror asigurare este de competența lui (art.4 alin.(2) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr.1585 din 27.02.1998).
Detalii
18
04 2019
322

Aspirațiile producătorilor agricoli

Aplicarea impozitului unic în agricultură și a altor măsuri menite să faciliteze și să eficientizeze activitatea producătorilor agricoli sunt doar unele aspecte puse în discuție în cadrul ședinței de lucru a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu reprezentanții Federației Agricultorilor din Moldova. Totodată, a fost analizată rezoluția adunării generale a Federației cu referință la importanța dialogurilor constructive cu asociațiile de profil și mediul de afaceri.

Ministrul MADRM, Nicolae Ciubuc, a reiterat importanța creării unui mediu favorabil pentru dezvoltarea afacerilor în agricultură. Analizăm toate solicitările agricultorilor cu referire la îmbunătățirea cadrului legal existent și a oportunităților de dezvoltare a micilor fermieri. În acest context, vom examina posibilitatea introducerii unei noi modalități de sprijin financiar la lansarea în activități agricole a tinerilor fermieri, cu preluarea practicilor europene de acordare a unei prime de lansare, a specificat oficialul.
Detalii
16
04 2019
472

Determinarea sumei minime a impozitului unic de către rezidentul IT-parcului în cazul angajărilor efectuate pe parcursul lunii

În cazul în care persoana fizică a fost angajată în cadrul agentului economic rezident al parcului pentru tehnologii informaționale pe parcursul lunii decembrie a anului 2018, iar salariul i-a fost achitat în ianuarie 2019 (în decembrie nefiindu-i efectuate careva plăți salariale), acest angajat se va lua în considerație la determinarea sumei minime a impozitului unic pentru luna decembrie a anului 2018?
Detalii
13
04 2019
447

Impozitarea salariului de ucenicie achitat de agentul economic rezident al parcului pentru tehnologii informaționale

Se aplică regimul fiscal special de impozitare pentru salariul de ucenicie achitat de agentul economic rezident al parcului pentru tehnologii informaționale? Se includ ucenicii în baza de determinare a sumei minime a impozitului unic achitat de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informațiilor?
Detalii
18
03 2019
1012

Majorările de întârziere (penalități) în anul 2019

Conform prevederilor art. 228 alin. (1) din Codul fiscal, prin majorare de întîrziere (penalitate) se semnifică suma calculată în funcţie de cuantumul impozitului, taxei şi de timpul scurs din ziua în care acestea trebuiau plătite, indiferent de faptul dacă au fost sau nu calculate la timp. Aplicarea de către Serviciul Fiscal de Stat sau alt organ abilitat a majorării de întîrziere este obligatorie, independent de forma de constrîngere. Majorarea de întîrziere reprezintă o parte din obligaţia fiscală şi se percepe în modul stabilit pentru impunerea fiscală.
Detalii