16
06 2022
609

Consecințele calculării incorecte a impozitului/taxei din cauza explicațiilor greșite, prezentate în scris de SFS

Va fi scutit contribuabilul de achitarea impozitului/taxei, penalităților și a amenzilor aferente în cazul în care calculele au fost efectuate în baza explicațiilor greșite, prezentate în scris de către Serviciul Fiscal de Stat?

 

  În conformitate cu art. 234 alin. (4) din Codul fiscal (CF), persoanele scutite de impozite și/sau taxe, precum și cele care au calculat greșit impozitul și/sau taxa din cauza explicațiilor greșite, prezentate în scris de Serviciul Fiscal de Stat sunt absolvite de răspundere pentru diminuarea, calcularea incorectă sau neplata acestora.


Detalii

17
05 2022
495

SFS a constatat încălcări în cadrul a 58% din controalele fiscale realizate în anul 2021

Pe parcursul anului 2021 Serviciul Fiscal de Stat a efectuat, în total, 36398 controale fiscale, numărul acestora fiind mai mic comparativ cu cel din anul 2020, când au fost înregistrate 45594 controale, comunică autoritatea fiscală. Ponderea încălcărilor stabilite în total în cadrul controalelor efectuate în anul precedent este de 58%, iar suma totală calculată a sancțiunilor fiscale reprezintă 321,9 mil. lei.

 

Astfel, SFS a desfășurat 25107 controale la fața locului prin metoda de verificare tematică privind restituirea TVA, accize, înregistrarea/anularea plătitorilor de TVA, restituirea impozitului pe venit/verificarea obligațiilor persoanelor fizice, fiind stabilite încălcări
Detalii

19
04 2022
311

Ordinul SFS nr. 159 din 15.04.2022 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

25
03 2022
150

29.1.11.17 Constituie obiect al impunerii pentru subiecții sectorului întreprinderilor mici și mijlocii grantul nerambursabil?

 Potrivit art.542 alin (3) din Codul fiscal, în obiectul impunerii nu se includ veniturile prevăzute la art.20 din Codul fiscal.
     Conform prevederilor art. 20 z2) din Codul fiscal, mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi/sau mijloacele financiare obţinute sub formă de grant prin intermediul programelor aprobate de Guvern, utilizate conform destinaţiei acestora reprezintă surse de venit neimpozabile.


Detalii

03
01 2022
789

29.1.7.1.35 Cum se impozitează venitul obținut de blogger/vlogger/influencer din prestarea serviciilor contra plată persoanelor specificate la art. 90 din Codul fiscal?

 În conformitate cu prevederile art. 88 alin. (5) din Codul fiscal, veniturile persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător (bloggerul/vloggerul/influencerul), obţinute din prestarea serviciilor şi/sau lucrărilor, sunt considerate drept salariu din care se reţine impozitul conform cotei prevăzute la art.15 lit.a) din Codul fiscal.


Detalii

02
09 2021
548

Seminar practic: Impozitul pentru bunurile imobiliare 2021

Proactive ne invită la un seminar ce are ca scop clarificarea tuturor aspectelor legate de calculul și plata impozitului pe clădiri și terenuri, precum și cele privind întocmirea și prezentarea Calculului impozitului pe bunurile imobiliare – BIJ 17.

 

PROGRAM

 

1. Reglementarea normativă a impozitului pe bunurile imobiliare
2. Reguli de stabilire a subiecților și obiectelor impunerii, inclusiv în cazul construcțiilor capitale, arendării sau folosirii în baza contractelor de leasing, locațiune a clădirilor/terenurilor


Detalii

17
08 2021
796

Persoana juridică are premiu în cadrul campaniei promoționale organizate de altă întreprindere. Regimul fiscal și modul de reflectare

În urma unei campanii de publicitate organizate în luna iunie 2021 întreprinderea „X” (plătitoare a TVA), rezidentă a RM, a obținut un premiu în mărime de 36 000 lei de la altă întreprindere „A”, de asemenea rezidentă a RM. Care este regimul fiscal al operațiunii menționate și modul de reflectare în dările de seamă fiscale? 

În conformitate cu pct. 38) art. 5 din CF, campanie promoțională reprezintă modalitate de promovare a vânzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunțate public și desfășurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, câștiguri, precum și organizarea de către autorități și instituții publice a acestor activități în alt scop decât cel de promovare a vânzărilor.


Detalii
14
07 2021
391

SFS: contractele de locațiune înregistrate în primul semestru

Serviciul Fiscal de Stat întreprinde în permanență măsuri de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

Astfel, în primul semestru din anul curent, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 8 612 contracte de locațiune/chirie.

Detalii
22
06 2021
432

Impozitele prin ochii copiilor - concurs de desene pentru copii organizat de SFS

Serviciul Fiscal de Stat susține plenar activitățile de educație financiară a tinerei generații de contribuabili, prin organizarea diverselor activități în acest sens.

Astfel, autoritatea fiscală națională anunță despre organizarea unui concurs de desene cu genericul „Impozitele prin ochii copiilor”, în cadrul căruia sunt invitați să participe copiii cu vârstele cuprinse între 7-12 ani.


Detalii

18
06 2021
725

Termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare expiră peste 12 zile

Serviciul Fiscal de Stat informează că au mai rămas 12 zile pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice - cetăţeni, precum şi a terenurilor neevaluate în scopul impozitării ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), existente și/sau dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent.

Suma impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar pentru persoanele fizice –cetățeni, precum şi a impozitului funciar – în cazul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale (SCITL) din cadrul primăriilor.


Detalii