27
06 2017
680

3. (29.4.31) Care este modalitatea de impozitare a veniturilor persoanelor juridice nerezidente obținute din prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova?

Conform prevederilor art. 70 alin. (1) din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obținut:

  1. în Republica Moldova din activități de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă;
  2. peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă

Detalii
27
06 2017
734

2. (29.4.32) Care este modalitatea de impozitare a veniturilor persoanei juridice nerezidente la transmiterea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufruct a proprietăţii aflate în Republica Moldova, unei persoane juridice?

Conform prevederilor art. 70 alin. (1) din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obținut:

  1. în Republica Moldova din activități de întreprinzătorsau din munca prin contract (acord) de muncă;
  2. peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.

Detalii
14
06 2017
755

Privind TVA la livrarea pe teritoriul țării a lemnelor de foc

Cum se impozitează cu TVA livrarea pe teritoriul țării a lemnelor de foc?

Începând cu 1 ianuarie 2017, conform art. 96 lit. b) liniuța a șaptea în redacția Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (MO, 2016, nr. 472-477, art. 947), este stabilită cota de 8% a TVA la biocombustibilul solid destinatproducerii energiei electrice, energiei termice și apei calde livrat pe teritoriul țării, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă și silvică, reziduuri vegetale agricole și forestiere, reziduuri vegetale provenite din industria alimentară, reziduuri de lemn.
Detalii
12
06 2017
1080

Referitor la impozitarea serviciilor de consultanță şi a serviciilor IT prestate de nerezident

Pe parcursul anului curent entitatea „Z” SRL beneficiază pe teritoriul Republicii Moldova de servicii de consultanță şi servicii IT din partea unui nerezident (rezident al SUA). Conform clauzelor contractuale dintre părți achitarea pentru serviciile respective va avea loc în luna iunie 2017. Urmează entitatea „Z” SRL să rețină la sursa de plată impozitul pe venit din plățile ce vor fi achitate nerezidentului? Dacă da, atunci în ce cuantum?
Detalii
11
05 2017
1161

Noi întreprinderi din industria ușoară beneficiare de cota 0 a TVA

Lista întreprinderilor din industria uşoară şi a tipurilor de servicii prestate de către acestea pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, se majorează cu 15 agenți economici, potrivit completărilor Ministerului Economiei din 28 aprilie 2017 în anexa la ordinul nr. 46 din 04.05. 2010.
Detalii
14
03 2017
1487

Impozitarea dividendelor achitate fondatorilor - rezidenți ai altor state

Unul din fondatorii întreprinderii din RM este o companie din Republica Bulgaria, care deține 51% din capitalul statutar al întreprinderii din RM. Care va fi regimul fiscal aplicabil în RM la achitarea dividendelor pentru perioada fiscală 2008-2015 de întreprinderea din RM unui rezident fiscal al Republicii Bulgaria?
Detalii
23
02 2017
686

Privind impozitarea cu TVA a serviciilor de deservire a cazangeriilor ce alimentează blocurile locative cu energie termică

Firma „X” are la deservire cazangerii ce alimentează cu energie termică atât încăperi administrative și de producere, cât și blocuri locative. Cazangeriile instalate la blocurile cu destinație locativă produc energie termică necesară pentru asigurarea locatarilor cu următoarele servicii: încălzire și apă caldă.
Detalii
19
01 2017
3058

Uzura mijloacelor fixe în scopuri fiscale - 2

În cadrul unui control fiscal s-a stabilit că în contabilitatea SRL „Z” în anul 2015 au fost reflectate la mijloace fixe active a căror valoare nu depășește 6000 lei la care a fost calculată uzura în contabilitate și în scopuri fiscale, argumentând faptul că sunt utilizate în activitatea întreprinderii mai mult de un an. Corect sau nu procedează în acest caz întreprinderea?
Detalii