15
09 2016
2444

Iurii Lichii: „Moldovenii care obțin venit din surse aflate în afara țării sînt impozitați potrivit Codului Fiscal”

— Cum sînt impozitați moldovenii care lucrează peste hotare?

— În conformitate cu prevederile articolului 13, alin. (1) lit. b și c) din Codul Fiscal, subiecți ai impunerii sînt:

— persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător și pe parcursul perioadei fiscale obțin venituri impozabile din orice sursă aflate în RM și din orice sursă aflate în afara RM pentru activitatea lor în RM;

Detalii
27
05 2016
2231

Despre impozitarea avocaților

La ce cotă urmează a fi impozitate veniturile obținute de către cabinetul avocatului și biroul asociat al avocaților? Care dare de seamă urmează a fi prezentată?

Conform art. 2 din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007, prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, organizaţiilor necomerciale, inclusiv instituţiilor publice, notarilor, avocaţilor
Detalii
22
04 2016
2431

Unele aspecte impozitării avansului primit în baza contractului încheiat pentru livrări de mărfuri

Urmează agentul economic să supună impozitării suma de bani primită în avans, în baza contractului încheiat pentru livrări de mărfuri, dacă ulterior marfa nu a fost livrată, iar, conform înțelegerii amiabile, această sumă a fost returnată în următoarea perioadă fiscală?

Potrivit prevederilor pct. 15 subpct. 4) al Standardului Național de Contabilitate „Cheltuieli”, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 118 din 06.08.2013, avansurile acordate în vederea procurărilor ulterioare de bunuri şi servicii, nu se recunosc ca cheltuieli.
Detalii
11
04 2016
1201

Persoana juridică rezident al Republicii Moldova, fiind înregistrată ca plătitor T.V.A., acordă servicii unui agent economic care activează în Transnistria. Cum se califică aceste servicii și în ce mod se vor impozita cu T.V.A. Ce documente primare necesită a fi întocmite în acest sens?

În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1) lit. a) și art. 93 pct. 4) și 6) din CF, livrarea (prestare) de servicii de către subiecții impozabili în cadrul activității de întreprinzător în Republica Moldova constituie obiect al impunerii cu T.V.A.
Detalii
06
04 2016
2198

Persoana juridică rezident al Republicii Moldova, fiind înregistrată ca plătitor T.V.A., acordă servicii unui agent economic care activează în Transnistria, cum se califică aceste servicii și în ce mod se vor impozita cu T.V.A. și ce documente primare sunt necesare de a fi întocmite în acest sens?

În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1) lit. a) și art. 93 pct. 4) și 6) din CF, livrarea (prestare) de servicii de către subiecții impozabili în cadrul activității de întreprinzător în Republica Moldova constituie obiect al impunerii cu T.V.A.
Detalii
22
03 2016
2074

Poate fi considerat obiect al impunerii cu impozitul pe venit din activitatea operațională venitul obținut de către entitate din înstrăinarea cotelor de participație. În caz de impozitare, cum se impozitează venitul dat?

Ținem să informăm că, în conformitate cu prevederi p. 4 din Standardul Național de Contabilitate “Creanţe şi investiţii financiare”, cota de participaţie în capitalul social al altor entităţi reprezintă investiţii financiare.
Detalii