21
10 2016
2150

Persoana juridica rezidentă ia în locațiune un oficiu de la persoana fizica nerezidenta, pe teritoriul Republicii Moldova. Care sunt obligațiunile fiscale la achitarea arendei? Se permite includerea serviciilor comunale în actul de achiziții?

Impozitarea nerezidenților se efectuează în conformitate cu prevederile capitolului 11 „Impozitarea nerezidenților. Prevederi speciale pentru tratatele internaționale” din CF.

Astfel, în conformitate cu prevederile art.70 alin. (2) lit. a) din CF, la determinarea venitului impozabil al nerezidenţilor se va ţine cont numai de venitul obţinut în Republica Moldova.
Detalii
04
11 2013
4044

Anastasia Certan: " Impozitarea nerezidenţilor: determinarea tratamentului fiscal pentru persoanele fizice nerezidente"

În continuarea rubricii cu tematica „Impozitarea nerezidenţilor”, în această ediţie a revistei ne vom focusa asupra determinării tratamentului fiscal pentru persoanele fizice nerezidente, care obţin venituri din activitatea de muncă desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare – RM), fără a constitui o reprezentanţă permanentă şi fără a fi remunerat de o reprezentanţă permanentă.
Detalii
24
05 2013
4113

Anastasia Certan: "Impozitarea nerezidenților: introducere"

Începînd cu aceast număr al revistei deschidem o nouă rubrică pentru cititorii noştri cu tematica „Impozitarea nerezidenţilor”, în cadrul căreia ve-ţi putea afla mai multe informaţii utile privind Convenţiile fiscale internaţionale şi legislaţia fiscală naţională.

Rubrica va fi structurată în conformitate cu aspectele ramurale/tipul tranzacţiei/forma, locul achitării/alte momente relevante ale nerezidenţilor şi tratamentul fiscal al veniturilor active/pasive obţinute de aceştia în cazurile respective.
Detalii