28
01 2020
927

Scutirea de la plata impozitului pe bunurile imobiliare în cazul „construcţiilor cu funcţii comasate”

Conform art. 283 din Codul fiscal (CF), persoanele de vârstă pensionară beneficiază de scutire de plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru obiectele impunerii cu destinație locativă, unde acestea şi-au înregistrat domiciliul (în lipsa domiciliului − reședința). Se aplică scutirea în cauză în cazul în care o parte din bunul imobil este cu destinație locativă iar altă parte — cu destinație comercială, dar conform datelor cadastrale destinația bunului imobil este menționat ca „construcţii cu funcţii comasate”?

Suma impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice care nu sunt înregistrate în calitate de întreprinzător, potrivit art. 281 alin. (1) din CF, se calculează anual pentru fiecare obiect al impunerii, de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor.
Detalii
21
01 2015
2456

Se impozitează oare cu impozitul pe venit sprijinul financiar acordat producătorilor de fructe, în scopul diminuării impactului negativ al restricțiilor impuse de Federația Rusă?

Decizia privind acordarea sprijinului financiar producătorilor de fructe, în scopul diminuării impactului negativ ca urmare a restricţiilor impuse de Federaţia Rusă, a fost adoptată prin HG nr. 734 din 10.09.2014.

Pentru aceste scopuri în bugetul de stat pentru anul 2014 (art. 2 alin. 11)) au fost prevăzute alocații în sumă de 138 de milioane de lei. Acordarea sprijinului financiar pentru producătorii de fructe urmează să se efectueze în conformitate cu modul stabilit în Regulamentul, aprobat prin HG nr. 735 din 09.10.2014.
Detalii
11
07 2014
2741

De curînd am aflat, că, în calitate de simplu cetățean, care nu am careva activitate profesională, sunt dator la buget cu ceva bani. Ce risc pentru neachitarea datoriilor la buget?

În primul rînd, trebuie de menționat, că termenul – limită de declarare și de achitare a impozitului pe venitul persoanei fizice este 25 martie al anului următor (modificarea termenului de declarare și de plată a impozitelor a fost operată prin Legea RM nr. 64 din 11.04.2014 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, publicată în MO al RM nr. 110-114 din 09.05.2014). Astfel, declararea și achitarea impozitului, obținut de persoana fizică în anul 2014, este obligator de efectuat pînă la 25 martie 2015.

Detalii
11
07 2014
2294

Care este modul de impozitare a banilor, care-i transmite soțul din Germania pentru întreținerea familiei? El este plecat de mai mult timp, are loc de lucru oficial în orașul Munchen.

Pentru ca răspunsul să fie complet, este necesar de a cunoaște care este tipul venitului, primit de soțul Dumneavoastră în Germania. În caz, dacă este angajat ca salariat, deține documentele confirmative referitoare la salariul primit și la taxele reținute de patron sau achitate de el, atunci acest tip de venit nu se declară în Republica Moldova și nu se achită impozit pe venit.
Detalii