17
10 2017
2702

Serviciul Fiscal de Stat comunică

În contextul modificărilor operate în Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 ,,Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” prin Hotărîrea Guvernului nr. 238 din 25.04.2017 (în vigoare 28.10.2017) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.134-143 art. 317 din 28.04.2017), Serviciul Fiscal de Stat, aduce la cunoștință următoarele.
Detalii
03
03 2016
1315

Suportul agenților economici în domeniul imprimării formularelor tipizate

În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 199 din 10.12.2015 şi nr. 203 din 18.12.2015 — a fost liberalizat procesul de acordare a diapazonului de serii și numere pentru formulare tipizate de documente primare cu regim special, prin oferirea posibilităţii agenţilor economici de imprimare de sine stătătoare a acestor documente.
Detalii
26
02 2016
1836

Agenţii economici, care nu dispun de semnătură electronică, au posibilitatea de a imprima de sinestătător formularele

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău informează.

Agenţii economici, care nu dispun de semnătură electronică, au posibilitatea de a imprima de sinestătător următoarele formulare tipizate de documente primare cu regim special, cu excepția facturii, facturii fiscale şi anexele la ele
Detalii
23
02 2016
1421

A fost liberalizată procedura de solicitare a seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale

Potrivit modificărilor operate în Ordinul Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010 prin intermediul Ordinului Ministerului Finanțelor nr.199 din 10.12.2015 a fost liberalizată procedura de solicitare a seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale.
Detalii
28
12 2015
3238

Din 1 ianuarie 2016 se facilitează procedura de imprimare de sine stătător a facturilor

După ce a fost facilitată procedura de imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale, conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 199 din 10 decembrie 2015, în Monitorul Oficial din 25 decembrie 2015 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 203 din 18.12.2015, prin care se modifică Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 47 din 31.03.2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură". Respectiv, din 1 ianuarie 2016 se facilitează și procedura de imprimare de sine stătătoare a facturilor.
Detalii
21
12 2015
2455

Din 1 ianuarie se facilitează imprimarea facturilor fiscale

În Monitorul Oficial de vineri, 18 decembrie, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 199 din 10 decembrie 2015, prin care au fost efectuate modificări în Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 06.09.2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special «Factură fiscală». Modificările vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2016.
Detalii