28
10 2016
931

Privind reținerile la sursă a impozitului pe venit din plățile acordate nerezidentului

Pe parcursul anului entitatea „B” SRL a beneficiat lunar de servicii informaționale, care au fost prestate de o persoană juridică nerezidentă (rezidentă a Germaniei). Până în luna curentă întreprinderea „B” SRL a efectuat plăţi în folosul nerezidentului, reținând la sursă impozit pe venit în mărime de 12%, însă în luna curentă nerezidentul i-a prezentat entității „B” SRL certificatul de rezidenţă pentru a beneficia de prevederile Acordului între state pentru evitarea dublei impuneri. Urmează de stabilit dacă trebuie să efectueze careva rețineri la sursă entitatea „B” SRL, dacă e necesară reflectarea plăților în continuare în dările de seamă IRV14 și cum poate fi restituit nerezidentului impozitul achitat de la începutul anului.
Detalii