26
02 2018
869

Despre folosirea maşinii de casă şi de control cu memorie fiscală la încasarea plăţilor de închiriere

Întreprinderea, subiect al impunerii cu TVA, desfăşoară activităţi de închiriere de bunuri de la persoane fizice – rochii de mireasă –, pe care apoi le dă în chirie altor clienţi. Plata de închiriere pentru client este, spre exemplu, de 500 lei (50% pentru proprietarul bunului + 50% comisionul întreprinderii).
Detalii
21
04 2016
1824

Am deschis o intreprindere individuală și vreau să arendez o încapere. Ce acte îmi trebuiesc și cum se calculează, după legislație, costul încaperii arendate? Ce regulament se ea ca bază?

În conformitate cu art. 875 din Codul civil, închirierea unui imobil se face prin contractul de locațiune, prin care o parte (locator) se obligă să dea celeilalte părţi (locatar) un bun determinat individual în folosinţă temporară sau în folosinţă şi posesiune temporară, iar acesta se obligă să plătească chirie.
Detalii