02
06 2021
374

Baza impozabilă în cazul necorespunderii suprafeței obiectului comercial în notificare și contractul de închiriere

Care va fi baza impozabilă pentru calcularea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, în cazul în care în notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ depusă la autoritatea administraţiei publice locale suprafața obiectului este indicată 500 m2, iar conform contractului de închiriere - 450 m2?


Detalii
21
04 2016
2718

Am deschis o intreprindere individuală și vreau să arendez o încapere. Ce acte îmi trebuiesc și cum se calculează, după legislație, costul încaperii arendate? Ce regulament se ea ca bază?

În conformitate cu art. 875 din Codul civil, închirierea unui imobil se face prin contractul de locațiune, prin care o parte (locator) se obligă să dea celeilalte părţi (locatar) un bun determinat individual în folosinţă temporară sau în folosinţă şi posesiune temporară, iar acesta se obligă să plătească chirie.
Detalii