03
09 2021
830

CNAS reamintește modul de calcul al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului

Casa Națională de Asigurări Sociale reiterează că, persoana asigurată care confirmă stagiul necesar de cotizare (total de 3 ani sau de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei naşterii copilului) şi se află în concediul pentru îngrijirea copilului, poate solicita indemnizația lunară pentru creșterea copilului, la alegere, conform următoarelor opţiuni:
 
a) de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, în cuantum de 30% din baza de calcul stabilită pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decât cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate (740 lei);
 


Detalii

29
07 2021
645

Opțiunile de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului

Casa Națională de Asigurări Sociale reamintește opțiunile de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului, la alegere, care pot fi solicitate de persoanele asigurate care se află în concediu pentru îngrijirea copilului.
 
Prima opțiune. Indemnizaţia lunară pentru creșterea copilului se stabilește de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, în cuantum de 30% din baza de calcul stabilită pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decât cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului persoanei asigurate (740 lei).


Detalii

02
08 2021
1266

Stabilirea indemnizaţiei pentru copiii născuți peste hotare

Familia noastră s-a stabilit cu traiul peste hotare din anul 2019, fiind înregistrată căsătoria unei cetățence a Republicii Moldova cu un cetățean al altui stat. În luna martie 2020 în familie s-a născut un copil, care a primit cetăţenia statului străin. Acum ne aflăm în vacanţă în Moldova. Putem să solicităm stabilirea unor plăţi pentru copilul născut în altă ţară? Menţionăm că doar mama copilului este rezident al RM.

 

Pentru a oferi răspunsul la această întrebare, ținem cont de faptul că persoana care a adresat-o nu este angajată la o entitate economică  pe teritoriul Republicii Moldova, respectiv, nu achită contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat,
Detalii
29
12 2020
708

Indemnizația unică la nașterea copilului va constitui 9459 lei

Începând cu 1 ianuarie 2021, indemnizația unică la nașterea copilului se va majora cu 1160 lei și va constitui 9459 lei. Hotărârea Guvernului nr. 926 din 22 decembrie 2020 pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii a fost publicată în Monitorul Oficial din 24 decembrie 2020.
 
Totodată, în anul viitor va spori cu 100 lei (de la 640 lei la 740 lei) indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani acordată persoanelor neasigurate, iar indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină  se va majora de la 320 la 370 lei.

Detalii
07
12 2020
975

Indemnizații mai mari pentru creșterea copiilor

Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002, poate fi modificat. Astfel, indemnizația unică la nașterea copilului ar putea fi majorată cu 1160 lei și, de la 1 ianuarie 2021,  va constitui 9459 lei. Proiectul respectiv este propus pentru consultări publice de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
De asemenea, documentul prevede majorarea cuantumului indemnizației lunare a persoanelor neasigurate pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani de la 640 la 740 lei și a indemnizației lunare de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină (de la 320 la 370 lei).

Detalii
30
10 2020
1594

(video) Indemnizaţiile adresate familiilor cu copii: depunem cererea online

Familiile cu copii pot solicita acordarea indemnizaţiilor adresate acestora prin depunerea cererilor în mod electronic prin intermediul serviciului electronic „e-Cerere. Indemnizaţii adresate familiilor cu copii", comunică Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS).
 
Astfel, beneficiarii pot solicita următoarele tipuri de indemnizaţii:
  • indemnizaţia unică la naşterea copilului;
  • indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului (pentru persoanele asigurate)  conform opţiunilor - până la împlinirea vârstei de 3 ani sau până la împlinirea vârstei de 2 ani şi 2 luni;

  • Detalii
03
12 2018
3521

Indemnizația pentru îngrijirea copilului nu va fi suspendată

Din 1 iulie 2019, plata indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului nu va fi suspendată în cazul în care părinții se angajează, își reiau activitatea sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului, beneficiarul primind în același timp indemnizația și salariul.

Parlamentul a votat în lectură finală, în ședința din 30 noiembrie 2018, un proiect de lege ce are ca obiectiv concilierea vieții de familie cu cea profesională.
Detalii
19
11 2018
12126

Salariul și indemnizația de creștere a copilului

În cazul în care mama sau tatăl copilului se angajează ori își reia activitatea de muncă sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului, plata indemnizației lunare nu se suspendă până la expirarea acestui concediu, iar beneficiarul va primi în același timp indemnizația și salariul. Prevederea se va aplica începând cu 1 iulie 2019.

Hotărârea Guvernului nr.1120 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale din 14 noiembrie curent a fost publicată în Monitorul Oficial din 16 noiembrie curent.
Detalii
22
06 2018
7450

IPC18: Prestaţii sociale ale persoanelor încadrate pe bază de contract civil (categoria 105)

Reieşind din specificul de activitate, întreprinderea la care activez în calitate de contabl practică încheierea contractelor de prestare a serviciilor cu mai multe persoane fizice care se reflectă în Darea de seamă IPC 18 cu categoria persoanei asigurate 105 „persoană angajată prin contract civil”. Unele din aceste persoane nu au un alt loc de muncă de bază. Vrem să cunoaştem dacă întreprinderea este în drept să calculeze acestor persoane indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă şi dacă li se poate acorda concediul de odihnă?
Detalii
22
06 2018
7122

Impactul reflectării categoriilor persoanelor asigurate asupra prestaţiilor de asigurări sociale

În contextul întrebărilor care continuă să parvină de la contabili cu privire la corelaţia dintre categoriile persoanelor asigurate declarate şi prestaţiile de asigurări sociale, oferim explicaţii la unele aspecte ce apar la completarea Darii de seamă IPC 18, în special în cazurile de activitate cu program parţial de muncă la o altă întreprindere a persoanelor aflate în concediul de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani sau de activitate a acestora pe bază de contract de prestare a serviciilor.

Persoana „X”, aflându-se în concediu de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani la locul de muncă de bază, a decis să se angajeze prin cumul, cu program parţial, la o nouă întreprindere,
Detalii