11
11 2021
184

Indemnizațiile vor fi acordate doar medicilor vaccinați

Angajații sistemului de sănătate care evită administrarea vaccinului nu vor mai fi eligibili pentru a beneficia de indemnizația unică în mărime de 16 mii lei oferită din partea statului în cazul îmbolnăvirii de Covid19.
 
Parlamentul a aprobat în ședința de astăzi, 11 noiembrie, în lectura a doua, proiectului hotărârii de Guvern prin care se propun modificări la Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative. Modificările au ca scop ajustarea măsurilor de sprijin pentru lucrătorii medicali expuși riscului de îmbolnăvire în contextul pandemiei COVID-19.


Detalii

19
10 2021
314

(video) Indemnizația lunară de suport pentru creşterea până la 3 ani a copiilor gemeni sau mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină

Indemnizația lunară de suport pentru creşterea până la 3 ani a copiilor gemeni sau mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină se stabilește de la data nașterii copiilor, la solicitarea unuia dintre părinți, atât persoanelor asigurate, cât și celor neasigurate.

 

Pentru a beneficia de indemnizație,  persoanele pot depune cererea și prin intermediul serviciului „e-Cerere Indemnizații adresate familiilor cu copii”, disponibil pe pagina web www.cnas.md -  ce oferă oportunitatea de depunere a cererilor în mod electronic, ca alternativă la modul clasic de interacțiune cu Casa Națională de Asigurări Sociale.


Detalii

04
10 2021
267

Video: Indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului cu vârsta până la 2 ani (persoane neasigurate)

Casa Națională de Asigurări Sociale prezintă metoda de depunere a cererilor pentru a beneficia de indemnizația lunară de îngrijire a copilului cu vârsta până la 2 ani (pentru persoanele neasigurate), prin intermediul Serviciului de aplicare online „e-Cerere Indemnizații adresate familiilor cu copii”. Aceasta poate fi depusă atât pentru copii născuți  în Republica Moldova, precum și pentru cei născuți în străinătate.


Detalii

08
09 2021
787

CNAS despre modul de calcul al indemnizației pentru incapacitate de muncă

Dreptul persoanei asigurate la indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă se stabilește dacă aceasta pierde, la toate unitățile în care desfășoară activități, venitul asigurat pentru întreaga perioadă a concediului medical şi dacă confirmă un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani sau un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat (îmbolnăvirii). Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA sau de o maladie oncologică se stabilesc indiferent de durata stagiului de cotizare, amintește Casa Națională de Asigurări Sociale.
 


Detalii

21
08 2021
251

CNAS a finanțat a treia tranșă a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă

Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că a finanțat ultima tranșă a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă pentru luna curentă, în valoare de 7,1 mil.lei.

Astfel, a fost finalizată plata tuturor prestaţiilor de asigurări sociale pentru luna curentă, precum: pensii, alocații, ajutor social, ajutor de șomaj, indemnizații adresate familiilor cu copii, suport financiar şi altele.

Reamintim, că deținătorii de card bancar își pot ridica banii de la instituţiile financiare, iar ceilalți beneficiari din orice oficiu poştal, indiferent de locul de domiciliu.


Detalii
05
08 2021
534

Stabilirea prestațiilor sociale: confirmarea stagiului de cotizare

Confirmarea stagiului de cotizare este o condiţie obligatorie la etapa survenirii unui anumit drept social. Legislaţia în domeniul asigurărilor sociale prevede diferite perioade de stagiu de cotizare, care necesită a fi confirmate de către persoana asigurată la solicitarea prestaţiilor. Pentru stabilirea unor tipuri de indemnizaţii durata stagiul de cotizare care urmează a fi confirmat variază de la o prestaţie la alta. În articolul „Confirmarea stagiului de cotizare la stabilirea diferitelor prestații sociale” elaborat de Clara Sorocean, publicat în ediția din august a revistei „monitorul fiscal FISC.md”, autorul analizează câteva aspecte de bază de care trebuie ţinut cont la necesitatea stabilirii diferitelor prestaţii de asigurare socială.


Detalii

16
07 2021
1052

Cum verificăm statutul certificatului medical

Casa Națională de Asigurări Sociale amintește tuturor beneficiarilor de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă că statutul certificatului medical poate fi verificat online. Serviciul respectiv urmează a fi accesat prin intermediul paginii de internet oficială a CNAS de la butonul „Statutul certificatului medical" prin introducerea în câmpul respectiv a seriei şi numărului certificatului.
 
Acest serviciu online permite beneficiarului să verifice dacă datele din certificat au fost transmise de către instituţiile medicale; dacă aceste date au fost examinate de către CTAS şi indemnizaţia a fost stabilită ori s-a refuzat în stabilirea acesteia;
Detalii
28
05 2021
465

29.1.6.2.13 Cum urmează de a fi reflectate indemnizaţiile de eliberare din serviciu în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21)?

Indemnizaţiile de concediere stabilite conform legislaţiei se atribue la alte venituri impozabile potrivit art. 18 lit.o) din Codul menționat.

Prevederile art.186 alin.(1) lit. a), b), c) din Codul muncii (Legea nr.154 din 28.03.2003), stabilește plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu, salariaţilor concediaţi în legătură cu lichidarea unităţii sau cu încetarea activităţii angajatorului persoană fizică, sau cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate pentru prima pentru a doua lună, și a treia lună după concedierea salariatului.


Detalii

26
05 2021
1623

IPC21: calcularea și declararea incapacității temporare de muncă de către angajatorul care a aderat la Parcul IT

Suntem o companie IT care recent a aderat la „Moldova IT Park”. Ținând cont de faptul că contribuţiile de asigurări sociale după aderare la Parcul IT deja se declară în sumă fixă, cum urmează să calculăm indemnizaţia de incapacitate temporară de muncă pentru angajaţii întreprinderii care au prezentat certificatele de concediu medical în luna în care angajatorul a aderat la Parcul IT sau chiar în lunile următoare? Vom utiliza baza de calcul pentru stabilirea indemnizaţiei din suma fixă de 68% din salariul mediu prognozat pe economie?

 


Detalii