21
07 2021
52

Utilizarea Fondului de intervenție al Guvernului

În semestrul I din anul curent, din Fondul de intervenție al Guvernului au fost utilizate mijloace financiare în sumă totală de 105, 4 mil. lei, potrivit informației publicate pe pagina Ministerului Finanțelor. Resursele alocate din Fond au fost utilizate exclusiv pentru acordarea indemnizațiilor personalului medical infectat cu COVID, precum și pentru acordarea indemnizației unice în cazul personalului decedat în lupta cu COVD-19.
 
Cele mai multe mijloace financiare au fost direcționate către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale – 39,8 mil. lei. Totodată, bani au fost alocați și altor autorități centrale/publice precum: Curtea Constituțională (16 mii lei); Ministerul Justiției (288 mii lei); Ministerul Afacerilor Interne
Detalii
30
03 2021
802

CNAS: 21 mil. lei nu au fost ridicate de beneficiarii indemnizației de incapacitate de muncă

La finele lunii martie 2021, beneficiarii de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă nu au ridicat de la prestatorii de servicii de plată mijloace băneşti în suma de circa de 21 mil. lei din cele 75 mil. transferate, comunică Casa Naţională de Asigurări Sociale.

 

Astfel, CNAS reamintește beneficiarilor de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă că statutul certificatului medical poate fi verificat online. Serviciul respectiv urmează să fie accesat pagina oficială a CNAS, butonul „Statutul certificatului de concediu medical”, prin introducerea în câmpul respectiv a seriei şi numărului certificatului.
 


Detalii

19
06 2020
753

5. (40.2.4) Pentru ce perioadă se acordă subvenţia pentru instituirea șomajului tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19)?

Subvenţia se acordă pentru indemnizaţiile/salariile achitate aferente şomajului tehnic şi/sau staţionării în perioada stării de urgenţă precum şi în perioada 16 mai - 30 iunie 2020 (pct. 6.1 al Dispoziției nr. 16 din 10 aprilie 2020, art.II alin.(3) din Legea nr.69 din 21.05.2020, precum şi pct.5 din Regulamentul aprobat prin la Ordinul MF nr.58 din 29.04.2020).

17
03 2020
582

Recalcularea pensiilor și a venitului lunar minim garantat

Pensiile se vor indexa în fiecare an la 1 aprilie și la 1 octombrie. La 1 aprilie, coeficientul de indexare va constitui rata inflației înregistrată în ultimul semestru al anului precedent anului indexării, iar la 1 octombrie rata inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs. Coeficientul de indexare se stabilește de către Guvern.

În Monitorul Oficial din 14 martie curent a fost publicată Legea nr. 86 pentru modificarea unor acte legislative.
Detalii
12
03 2020
4757

CNAS: e-Cerere pentru stabilirea indemnizațiilor familiilor cu copii

Casa Naţională de Asigurări Sociale vine cu recomandări pentru familiile care vin să depună cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii. Acestea pot depune cererea în mod electronic pentru stabilirea indemnizaţiei unice la naşterea copilului, indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului şi indemnizaţiei paternale.

Cererea electronică se depune prin accesarea serviciului electronic „e-Cerere Indemnizaţii Familiilor cu Copii”, disponibil pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice sau pe pagina web a CNAS, fiind completată de către solicitant separat pentru fiecare tip de indemnizaţie prin selectarea tipului de indemnizaţie adresate familiilor cu copii, introducerea IDNP-lui personal şi IDNP-lui copilului (copiilor).
Detalii
18
02 2020
929

CNAS îndeamnă beneficiarii să-și ridice indemnizațiile

Casa Naţională de Asigurări Sociale a comunicat beneficiarilor de prestații sociale că au fost efectuate transferurile pentru toate prestaţiile sociale în mărime de circa 382,7 mil. lei, inclusiv banii destinaţi achitării indemnizaţiilor pentru familiile cu copii.

Astfel, pentru plata indemnizaţiei de maternitate au fost transferate 52,8 mil. lei pentru 1972 beneficiari, iar pentru cea paternală — 1,8 mil. lei (368 beneficiari). Indemnizaţia unică la naşterea copilului va fi achitată în sumă de 24,6 mil. lei (3072 persoane), iar indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani va fi plătită la 47248 persoane în sumă de 89,2 mil. lei.
Detalii
09
12 2019
1278

Indemnizațiile pentru tinerii medici vor fi majorate

Începând cu 1 ianuarie 2020, va spori indemnizația unică pentru tinerii specialiști absolvenții ai studiilor postuniversitare de rezidențiat și ai învățământului profesional tehnic medical, care și-au efectuat studiile în bază de contract sau din contul bugetului de stat și care vor fi angajați în baza repartizării eliberate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției sociale.

Astfel, indemnizația pentru medici și farmaciști se va majora de la 45 mii lei la 120 mii lei, iar cea pentru personalul medical și farmaceutic – de la 36 mii lei la 96 mii lei.
Detalii
19
11 2019
519

CNAS: soldul mijloacelor băneşti la 1 noiembrie a constituit 404,0 mil. lei

Casa Națională de Asigurări Sociale a prezentat raportul operativ privind executarea BASS în 10 luni ale anului curent. Astfel, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de18377,6 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21869,9 mil. lei) la nivel de 84,0%.

Conform informației, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 11122,6 mil. lei sau 81,9% comparativ cu suma anuală precizată de 13583,6 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2018, suma contribuţiilor acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 367,4 mil. lei sau cu 3,4%.
Detalii
08
11 2019
3237

Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă pot fi solicitate începând de astăzi

Casa Naţională de Asigurări Sociale anunţă beneficiarii că pot ridica, începând cu 8 octombrie, curent, indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. Pentru aceasta CNAS a efectuat transferul în sumă de 39,8 mln. lei pentru 19689 beneficiari de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, care s-au aflat în concedii medicale în luna octombrie 2019, precum şi pentru 7630 beneficiari, care nu au primit indemnizaţiile pentru lunile precedente.
Detalii
08
07 2019
3637

Declararea indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă în IPC18, IRM19 și CAS18-AN

La data de 5 iulie 2019 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (nr.218-222) a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.98 din 28 iunie 2019, prin care au fost introduse unele modificări în modul de declarare, începând cu 1 iulie curent, a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă în Darea de seamă forma IPC18.

Modificările operate au fost condiționate de faptul că, începând cu 1 iulie 2019, potrivit modificărilor operate în Legea nr.289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestații de asigurări sociale, calculul şi plata indemnizației de incapacitate temporară de muncă se efectuează de către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), cu excepția primelor 5 zile calendaristice calculate pentru indemnizațiile cauzate de boli obișnuite sau accidente nelegate de muncă, care rămân a fi calculate și plătite de către angajatori.
Detalii