05
05 2022
1108

Indemnizațiile și compensațiile în contextul anulării stării de urgență în sănătate publică

În scopul atenuării efectelor măsurilor de restricție aplicate pe perioada pandemiei de COVID-19 asupra activității economice, prin Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 (în continuare – HG nr. 316/2021), prevederile căreia au intrat în vigoare la data de 5 noiembrie 2021 au fost instituite un set de măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților sub forma acordării din bugetul de stat a:
 
1) indemnizaţiei salariaţilor cu copii în vârstă de până la 12 ani şi copii cu dizabilităţi, care beneficiază de zile libere în cazul suspendării procesului educaţional în regim cu prezenţă fizică (anexa nr. 1 la HG nr. 316/2021);


Detalii

04
05 2022
358

Graficul finanțării prestațiilor sociale adresate familiilor cu copii

Graficul de finanțare a prestațiilor sociale adresate familiilor cu copii de către Casa Naţională de Asigurări Sociale pentru luna mai 2022 a fost publicat pe pagina oficială a autorității. Astfel, finanțarea indemnizațiilor unice la nașterea copilului, indemnizațiilor pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, indemnizațiilor pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni și indemnizațiilor paternale, este planificată pentru data de 12 mai 2022.
 
Finanțarea indemnizațiilor de maternitate acordate femeilor asigurate şi soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi a fost programată pentru 16 mai 2022.


Detalii

13
04 2022
465

CNAS: serviciile electronice, accesibile și comode

Ținând cont de faptul implementării de către Casa Națională de Asigurări Sociale a unui șir de servicii electronice, autoritatea îndeamnă cetățenii să utilizeze aceste servicii, care pot fi găsite pe pagina oficială a instituției.
Astfel, pentru programarea online a vizitei la Casele Teritoriale de Asigurări Sociale, este necesar să accesați bannerul „Programare online la CTAS".
 
Familiile cu copii pot depune cererea de solicitare a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii în regim online prin serviciul „e-Cerere Indemnizaţii".


Detalii

15
02 2022
1045

Regimul fiscal al plăților acordate în baza HG nr.316/2021

Prin Hotărârea Guvernului nr.316/2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de susţinere a angajatorilor şi salariaţilor în condiţiile aplicării măsurilor de restricţie pe perioada pandemiei de COVID-19 (HG nr.316/2021) au fost aprobate următoarele Regulamente:
  • Regulamentul privind acordarea din bugetul de stat a indemnizaţiei salariaţilor cu copii în vârstă de până la 12 ani şi copii cu dizabilităţi, care beneficiază de zile libere în cazul suspendării procesului educaţional în regim cu prezenţă fizică (Anexa nr.1);
  • Regulamentul privind acordarea din bugetul de stat a indemnizaţiei pentru şomaj tehnic, instituit ca urmare a declarării stării de urgenţă, de asediu şi de război şi a restricţiilor impuse în starea de urgenţă în sănătate publică (Anexa nr.2);
  • Regulamentul privind acordarea din bugetul de stat a compensaţiei salariaţilor pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securităţii, protecţiei vieţii şi sănătăţii populaţiei (Anexa nr.3).

  • Detalii
09
02 2022
1259

IPC21. Precizări privind declararea indemnizațiilor și compensațiilor oferite în perioada restricțiilor

Casa Naţională de Asigurări Sociale vine cu precizarea modului de declarare a indemnizaţiilor şi compensaţiilor acordate de către angajatori în condiţiile aplicării măsurilor de restricţie pe perioada pandemiei de COVID – 19, ținând cont de modificările operate în Hotărârea Guvernului nr.316/2021 prin HG nr.61 din 2 februarie 2022. Astfel, aspectele aferente declarării sumelor indemnizaţiilor reglementate prin actul menţionat în Darea de seamă IPC 21 sunt prezentate în continuare.
 
În pct. 16 din Anexa nr. 1 al HG nr.316/2021 este menţionat că cuantumul indemnizaţiei acordate din bugetul de stat este calculat prin înmulţirea numărului de zile libere acordate cu 50% din salariul de bază al salariatului,
Detalii
26
01 2022
1934

Condițiile de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile restrictive pot fi modificate

Guvernul va compensa costurile privind acordarea indemnizațiilor și compensațiilor privind măsurile prevăzute la pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr.316/2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19 doar agenților economici din sectorul privat. La momentul de față beneficiari ai acestor indemnizații și compensații sunt salariații din sectorul real al economiei. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul de modificare și completare a HG nr.316/2021. Documentul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat din 20 ianuarie curent și se consideră pregătit pentru inițierea procedurii de avizare/expertizare și consultare publică.


Detalii

20
01 2022
2088

Ce indemnizații vor fi solicitate în baza formularelor IZL21 și IST21

Formularul privind solicitarea indemnizației salariaților cu copii în vârstă de până la 12 ani și cu dizabilități, care beneficiază de zile libere în cazul suspendării procesului educațional în regim cu prezența fizică (Formularul IZL21) și Formularul privind solicitarea indemnizației pentru șomaj tehnic, instituit ca urmare a declarării stării de urgență, de asediu și de război și a restricțiilor impuse în starea de urgență în sănătate publică (Formularul IST21) au fost aprobate prin Ordinul ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 9 din noiembrie 2021 și publicate pe data de 24 decembrie 2021 în „Monitorul Oficial”.


Detalii

20
01 2022
3829

Susținerea salariaților din bugetul de stat în condițiile de restricții. Drepturile și obligațiile părților

Regulamentele privind acordarea din bugetul de stat  a indemnizațiilor salariaților cu copii în vârstă de până la 12 ani și copii cu dezabilități, care beneficiază de zile libere în cazul suspendării procesului educațional în regim cu prezență fizică; a indemnizației pentru șomajul tehnic, instituit ca urmare a declarării stării de urgență, de asediu și de război și a restricțiilor impuse de starea de urgență în sănătate publică; a compensației salariaților pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securității, protecției vieții și sănătății populației aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 316 în ședința din 3 noiembrie 2021 (HG nr. 316/2021)  au intrat în vigoare vineri, 5 noiembrie, fiind publicate în MO al RM.


Detalii

21
07 2021
312

Utilizarea Fondului de intervenție al Guvernului

În semestrul I din anul curent, din Fondul de intervenție al Guvernului au fost utilizate mijloace financiare în sumă totală de 105, 4 mil. lei, potrivit informației publicate pe pagina Ministerului Finanțelor. Resursele alocate din Fond au fost utilizate exclusiv pentru acordarea indemnizațiilor personalului medical infectat cu COVID, precum și pentru acordarea indemnizației unice în cazul personalului decedat în lupta cu COVD-19.
 
Cele mai multe mijloace financiare au fost direcționate către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale – 39,8 mil. lei. Totodată, bani au fost alocați și altor autorități centrale/publice precum: Curtea Constituțională (16 mii lei); Ministerul Justiției (288 mii lei); Ministerul Afacerilor Interne
Detalii
30
03 2021
1143

CNAS: 21 mil. lei nu au fost ridicate de beneficiarii indemnizației de incapacitate de muncă

La finele lunii martie 2021, beneficiarii de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă nu au ridicat de la prestatorii de servicii de plată mijloace băneşti în suma de circa de 21 mil. lei din cele 75 mil. transferate, comunică Casa Naţională de Asigurări Sociale.

 

Astfel, CNAS reamintește beneficiarilor de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă că statutul certificatului medical poate fi verificat online. Serviciul respectiv urmează să fie accesat pagina oficială a CNAS, butonul „Statutul certificatului de concediu medical”, prin introducerea în câmpul respectiv a seriei şi numărului certificatului.
 


Detalii