13
02 2020
430

Indexarea prestațiilor sociale. Totuși, două ori pe an

În cadrul ședinței de ieri, 12 februarie 2020, Cabinetul de miniștri a susținut proiectul de lege ce prevede instituirea indexării semianuale a tuturor pensiilor, indiferent de mărimea acestora, precum şi a venitului lunar minim garantat utilizat la determinarea Programului de Ajutor Social.

Proiectul prevede introducerea modificărilor în Legea cu privire la statutul judecătorului, Legea cu privire la capitalizarea plăților periodice, Legea cu privire la ajutorul social, Legea cu privire la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți etc.
Detalii
30
01 2020
486

Cu cât va fi indexat nivelul venitului lunar minim garantat

Nivelul venitului lunar minim garantat se propune a fi indexat, din 1 aprilie 2020, cu 4,84%, ținând cont de creșterea anuală a indicelui prețurilor de consum pentru anul precedent. Prevederea este inclusă în proiectul Hotărârii de Guvern pentru modificarea pct. 12 al HG nr. 1167/2008, prin care s-a aprobat Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, ce urmează a fi pus în discuție astăzi, 30 decembrie, în cadrul ședinței secretarilor de stat.

Astfel, după indexarea nivelului venitului lunar minim garantat, acesta se va majora comparativ cu cel în vigoare cu 52 lei și va constitui 1108 lei. Conform autorilor proiectului, mijloacele financiare necesare pentru implementarea inițiativei sunt prevăzute în Legea bugetul de stat pentru anul 2020.
Detalii
29
11 2019
694

Care pensii vor fi indexate suplimentar

Pensionarii cu pensii sub minimul de existență ar putea beneficia de o indexare suplimentară a pensiei. În Monitorul Oficial de astăzi a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 588 din 27 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative.

Proiectul avizat are drept scop sporirea gradului de protecție socială și garantarea unui trai decent persoanelor vârstnice prin efectuarea, la 1 octombrie, a unei indexări suplimentare a pensiilor care nu depășesc minimul de existență pentru pensionari. Coeficientul de indexare va constitui media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani.
Detalii
16
08 2019
507

Indexarea pensiei de două ori pe an, votată în prima lectură

Pensiile vor fi indexate de două ori pe an. Parlamentul a aprobat, în prima lectură, în ședința plenară de ieri, 15 august 2019, o inițiativă legislativă în acest sens.

Documentul prevede implementarea unui nou concept de indexare a pensiilor – de două ori pe an – la 1 aprilie și 1 octombrie.
Detalii
27
06 2019
877

Valoarea deductibilă a tichetului de masa în cazul indexării

Conform prevederilor art.4 alin.3 din Legea nr.166 cu privire la tichetele de masa, „valoarea nominală a unui tichet de masă, prevăzută la alin. (1), se indexează anual, după caz, la 1 aprilie. Coeficientul de indexare constituie creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent, determinată în modul stabilit de către Guvern”. În cazul în care valoarea tichetului a fost de 45 lei și entitatea va aplica coeficientul de indexare, valoarea tichetului va depăși suma stabilită de lege drept sumă deductibilă (presupunem, costul tichetului, la rata inflației de 5% anual, va atinge 47,25 lei). Diferența dintre valoarea nominală și cea indexată a tichetului va rămâne deductibilă în scopuri fiscale?
Detalii
05
12 2018
375

Plata indexării depunătorilor BEM continuă

Ministerul Finanțelor comunică că persoanele fizice, în trecut deținătoare de depozite la Banca de Economii (BEM), care întrunesc criteriile pentru acordarea de indexații (deponenții BEM născuți până în anul 1991, inclusiv pentru sumele indexate aferente primei etape și deponenții născuți până în anul 1941, inclusiv pentru sumele indexate aferente etapei a doua) și au depus cereri corespunzătoare până la sfârșitul lunii octombrie curent, pot să-și ridice plățile la orice oficiu/agenție a ÎS ”Poșta Moldovei”.

Achitarea sumelor indexate se face din data de 4 decembrie 2018 și sunt eliberate la prezentarea actului de identitate. Moștenitorul va prezenta, suplimentar, certificatul de deces și copia certificatului de moștenitor cu autentificarea notarială.
Detalii
12
07 2018
549

Indexarea salariilor cadrelor didactice

Salariul de funcție al unui rector va spori până la 6460 lei, iar al unui profesor universitar – până la 4840 lei. Cu 325 de lei sa va majora salariul conferențiarilor universitari, iar cel al lectorilor va crește cu circa 300 de lei. După același algoritm vor fi majorate salariile angajaților din învățământul general și profesional tehnic.

Astfel, salariul de funcție al cadrelor didactice și al personalului științifico-didactic din instituțiile de învățământ finanțate de la buget va fi indexat cu 8%. Hotărârea respectivă a fost aprobată de Guvern în şedinţa de ieri.
Detalii
04
07 2018
615

Deponenţii BEM pot ridica sumele depunerilor indexate

Începând cu data de 3 iulie 2018, Ministerul Finanţelor a iniţiat plata sumelor indexate pentru deponenţii Băncii de Economii care au depus cereri de înregistrare până la sfârşitul lunii mai curent.

Astfel, îşi pot ridica banii persoanele fizice deponenţi ai BEM născuți până în anul 1991, inclusiv pentru sumele indexate aferente primei etape și deponenții născuți până în anul 1941, inclusiv pentru sumele indexate aferente etapei a doua.
Detalii
11
04 2018
1184

Salariile medicilor vor fi indexate cu 4,1%

Din 1 aprilie 2018 salariile de funcție ale personalului medical vor fi indexate cu 4,1 %, pe măsura creşterii indicelui preţului de consum (IPC).

Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală a fost publicată în Monitorul Oficial din 6 aprilie curent.

Astfel, potrivit hotărârii, după aprobarea Legii anuale a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, începând cu 1 aprilie, salariile de funcție lunare prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 3 din Regulamentul menționat vor fi reexaminate și indexate în funcție de IPC stabilit pentru anul curent,
Detalii
05
04 2018
763

Salariile medicilor vor fi majorate din contul FOAM

Guvernul a decis ieri indexarea salariilor lunare de funcție ale angajaților instituțiilor medicale publice cu 4,1% de la 1 aprilie 2018. De majorare vor beneficia atât personalul medical (medici, asistenți medicali, infirmieri), cât și personalul administrativ-gospodăresc, funcţionarii administrativi și personalul de conducere.

Dacă până în prezent salariul mediu lunar al unui medic din cadrul unui spital republican constituia 7129 lei, de la 1 aprilie curent acesta va constitui circa 7421 lei, iar salariul unui medic din cadrul unui spital raional va crește de la 6263 lei până la 6520 lei.
Detalii