02
04 2021
522

Coeficienții cumulativi de indexare a pensiilor, în vigoare

La 1 aprilie 2021 au intrat în vigoare modificările operate în anexele nr. 3 și nr. 5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017. Acestea au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.38/2021, documentul fiind publicat în MO.

 

Amintim, conform prevederilor Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, în fiecare an, la 1 aprilie,  Guvernul aprobă coeficienții de valorizare a pensiilor. Valorizarea reprezintă indexarea venitului mediu lunar asigurat realizat începând cu 1 ianuarie 1999, reieșind din coeficientul de creștere a salariului mediu pe economie din perioadele contributive până la anul precedent anului de stabilire a pensiei.


Detalii

31
03 2021
460

Indexarea venitului lunar minim garantat va fi pusă în aplicare din 1 aprilie

Venitul lunar minim garantat se va indexa de două ori pe an, la 1 aprilie şi la 1 octombrie, similar modificărilor aprobate recent în privința indexării pensiilor. La 1 aprilie coeficientul de indexare va constitui media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani, iar la 1 octombrie – rata inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs. Coeficientul de indexare se va stabili de către Guvern.

 

În Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 34 din 18 martie 2021 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social. Noile prevederi intră în vigoare la 1 aprilie 2021.
 


Detalii

15
09 2020
625

Coeficienții cumulativi vor fi actualizați la fiecare indexare a pensiei

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor (în continuare – Regulament). Amintim, acesta a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017. 

Documentul propus pentru consultări publice prevede modificarea Anexei nr.5 la Regulament, fiind revizuiți coeficienții cumulativi de indexare a pensiilor pentru perioada anilor 1999-2020. Fiind actualizați, aceștia vor fi aplicați din 1 octombrie 2020.
Detalii

13
02 2020
735

Indexarea prestațiilor sociale. Totuși, două ori pe an

În cadrul ședinței de ieri, 12 februarie 2020, Cabinetul de miniștri a susținut proiectul de lege ce prevede instituirea indexării semianuale a tuturor pensiilor, indiferent de mărimea acestora, precum şi a venitului lunar minim garantat utilizat la determinarea Programului de Ajutor Social.

Proiectul prevede introducerea modificărilor în Legea cu privire la statutul judecătorului, Legea cu privire la capitalizarea plăților periodice, Legea cu privire la ajutorul social, Legea cu privire la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți etc.
Detalii
30
01 2020
966

Cu cât va fi indexat nivelul venitului lunar minim garantat

Nivelul venitului lunar minim garantat se propune a fi indexat, din 1 aprilie 2020, cu 4,84%, ținând cont de creșterea anuală a indicelui prețurilor de consum pentru anul precedent. Prevederea este inclusă în proiectul Hotărârii de Guvern pentru modificarea pct. 12 al HG nr. 1167/2008, prin care s-a aprobat Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, ce urmează a fi pus în discuție astăzi, 30 decembrie, în cadrul ședinței secretarilor de stat.

Astfel, după indexarea nivelului venitului lunar minim garantat, acesta se va majora comparativ cu cel în vigoare cu 52 lei și va constitui 1108 lei. Conform autorilor proiectului, mijloacele financiare necesare pentru implementarea inițiativei sunt prevăzute în Legea bugetul de stat pentru anul 2020.
Detalii
29
11 2019
974

Care pensii vor fi indexate suplimentar

Pensionarii cu pensii sub minimul de existență ar putea beneficia de o indexare suplimentară a pensiei. În Monitorul Oficial de astăzi a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 588 din 27 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative.

Proiectul avizat are drept scop sporirea gradului de protecție socială și garantarea unui trai decent persoanelor vârstnice prin efectuarea, la 1 octombrie, a unei indexări suplimentare a pensiilor care nu depășesc minimul de existență pentru pensionari. Coeficientul de indexare va constitui media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani.
Detalii
27
06 2019
1360

Valoarea deductibilă a tichetului de masa în cazul indexării

Conform prevederilor art.4 alin.3 din Legea nr.166 cu privire la tichetele de masa, „valoarea nominală a unui tichet de masă, prevăzută la alin. (1), se indexează anual, după caz, la 1 aprilie. Coeficientul de indexare constituie creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent, determinată în modul stabilit de către Guvern”. În cazul în care valoarea tichetului a fost de 45 lei și entitatea va aplica coeficientul de indexare, valoarea tichetului va depăși suma stabilită de lege drept sumă deductibilă (presupunem, costul tichetului, la rata inflației de 5% anual, va atinge 47,25 lei). Diferența dintre valoarea nominală și cea indexată a tichetului va rămâne deductibilă în scopuri fiscale?
Detalii
05
12 2018
600

Plata indexării depunătorilor BEM continuă

Ministerul Finanțelor comunică că persoanele fizice, în trecut deținătoare de depozite la Banca de Economii (BEM), care întrunesc criteriile pentru acordarea de indexații (deponenții BEM născuți până în anul 1991, inclusiv pentru sumele indexate aferente primei etape și deponenții născuți până în anul 1941, inclusiv pentru sumele indexate aferente etapei a doua) și au depus cereri corespunzătoare până la sfârșitul lunii octombrie curent, pot să-și ridice plățile la orice oficiu/agenție a ÎS ”Poșta Moldovei”.

Achitarea sumelor indexate se face din data de 4 decembrie 2018 și sunt eliberate la prezentarea actului de identitate. Moștenitorul va prezenta, suplimentar, certificatul de deces și copia certificatului de moștenitor cu autentificarea notarială.
Detalii
12
07 2018
801

Indexarea salariilor cadrelor didactice

Salariul de funcție al unui rector va spori până la 6460 lei, iar al unui profesor universitar – până la 4840 lei. Cu 325 de lei sa va majora salariul conferențiarilor universitari, iar cel al lectorilor va crește cu circa 300 de lei. După același algoritm vor fi majorate salariile angajaților din învățământul general și profesional tehnic.

Astfel, salariul de funcție al cadrelor didactice și al personalului științifico-didactic din instituțiile de învățământ finanțate de la buget va fi indexat cu 8%. Hotărârea respectivă a fost aprobată de Guvern în şedinţa de ieri.
Detalii