11
04 2019
327

CNAS achită prestații sociale la mai bine de 700 mii beneficiari

La 1 aprilie curent la evidența Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) erau înregistrați 699613 beneficiari de pensii. Mărimea medie a prestației constituie 1793,95 lei.

Astfel, din numărul total al beneficiarilor, 524890 primeau pensie pentru limită de vârstă, mărimea căreia constituie 1732,39 lei, pensie de dizabilitate în mărime medie de 1361,29 lei se acorda pentru 124252 de persoane, iar de pensie de urmaș – 919,92 lei, beneficiau 11185 de persoane.
Detalii
01
04 2019
551

Beneficiarii vor primi pensii indexate după o nouă formulă

Casa Naţională de Asigurăti Sociale comunică că, din 1 aprilie 2019, toate pensiile sunt indexate cu 5,3%, din acest an fiind modificată formula de indexare. Dacă până acum pensiile erau indexate în conformitate cu creşterea medie anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent, conform noii formule, acestea vor fi indexate în funcţie de media creşterii preţurilor de consum pentru ultimii trei ani.

Astfel, de la 1 aprilie vor fi indexate pensiile a 690 186 mii beneficiari. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 186 din 15 martie 2019 cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat, indexarea pensiilor este prevăzută pentru următoarele categorii de pensii:
Detalii
03
04 2018
1827

Valorizarea şi indexarea pensiilor

Casa Naţională de Asigurăti Sociale comunică, că din 1 aprilie 2018 toate pensiile au fost indexate cu 6,6%. Coeficientul de indexare constituie creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pe ţară pentru anul precedent determinat în modul stabilit de Guvern.

De indexare vor beneficia 705022 beneficiari de pensii stabilite conform Legii privind sistemul public de pensii nr. 156-XIV din 14.10.1998, Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23.06.1993 și Legii privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl nr. 909-XII din 30.01.1992.
Detalii
10
10 2017
584

Sindicatele propun îmbunătăţirea legislaţiei cu privire la pensii

Actuala legislaţie cu privire la pensii, adoptată în decembrie 2016, discriminează beneficiarii acestora şi trebuie îmbunătăţită, consideră Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

CNSM, în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert (FES) Moldova, a elaborat un document de politici care cuprinde noi formule de calculare a pensiei, ce permite creșterea ratei de înlocuire a salariilor, introducerea pensiei anticipate, posibilitatea recalculării pensiei pentru pensionarii care continuă munca.
Detalii
13
04 2017
938

CNAS comunică: Compensaţia bănească lunară, indexată pentru 2 049 de beneficiari

Potrivit Legii nr. 909 din 30.01.1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl şi Hotărârii Guvernului nr. 1189 din 22 octombrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi plată a compensaţiei băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare
Detalii
27
03 2017
1824

De la 1 aprilie pensiile vor fi recalculate

De la 1 aprilie 2017 pensiile vor fi recalculate, în conformitate cu prevederile reformei sistemului de pensii. Obiectivul este de a reduce inechitățile din sistemul de pensii şi racordarea pensiilor la principiile de asigurări sociale.
Detalii
14
03 2017
686

Pensiile, în vizorul Guvernului

Prim-ministrul Pavel Filip a convocat în şedinţă conducătorii structurilor responsabile de implementarea reformei sistemului de pensii. Responsabilii de la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi de la Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) au informat despre acţiunile realizate şi paşii următori în implementarea reformei sistemului de pensii.
Detalii
14
04 2016
957

Indexarea compensaţiei băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare

Potrivit Legii nr. 909 din 30.01.1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl şi Hotărîrii Guvernului nr. 1189 din 22 octombrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi plată a compensaţiei băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare, participanţii la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl, invalizii a căror invaliditate se află în legătură cauzală cu catastrofa de la Cernobîl, precum şi persoanele care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit invalide în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare, beneficiază de compensaţie bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare.
Detalii