01
04 2021
442

CNAS: de astăzi vor fi indexate pensiile

De astăzi, 1 aprilie 2021, toate pensiile vor fi indexate cu 3,89%, coeficientul de indexare constituind media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii trei ani. Pentru indexarea pensiilor a peste 663 mii de beneficiari în bugetul asigurărilor sociale de stat pentru acest an au fost planificate mijloace financiare în suma de 608 mil. lei, comunică Casa Naţională de Asigurări Sociale.


Indexarea este prevăzută pentru următoarele categorii de pensii: toate pensiile stabilite şi recalculate în temeiul Legii privind sistemul public de pensii; pensiile pentru vechime în muncă; pensiile funcţionarilor publici;
Detalii
17
03 2021
620

Mecanismul de indexare a pensiilor a fost modificat

Pensiile se indexează în fiecare an, la 1 aprilie și la 1 octombrie. La 1 aprilie, coeficientul de indexare constituie media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani, iar la 1 octombrie  – rata inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs. Coeficientul de indexare se stabilește de către Guvern.
 
Proiectul de lege care are drept scop majorarea coeficientului de indexare a pensiilor și altor prestații sociale a fost aprobat de Parlamentul RM, în acest sens fiind necesară intervenția în modalitatea de indexare.
 


Detalii

28
09 2020
797

Coeficienții cumulativi de indexare a pensiilor, majorați

Din 1 octombrie 2020 vor fi puși în aplicare noii coeficienți cumulativi de indexare a pensiilor pentru perioada anilor 1999-2020.
 
În Monitorul oficial din 25 septembrie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.714 din 23 septembrie 2020, prin care a fost modificată anexa nr.5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor. 
 

Aceștia au fost majorați începând cu anul 1999. Amintim, conform prevederilor Regulamentului, diferența în mărimea pensiei determinată conform
Detalii

15
09 2020
558

Indexarea pensiilor la 1 octombrie

În Monitorul Oficial a fost publicată și a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 660 din 3 septembrie 2020 cu privire la indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat.
 
Potrivit hotărârii, vor fi indexate pensiile stabilite și recalculate în temeiul Legii privind sistemul public de pensii, cele pentru vechime în muncă, pensiile funcționarilor publici stabilite în temeiul Legii serviciului public, pensiile colaboratorilor vamali, plățile periodice capitalizate stabilite în temeiul Legii cu privire la capitalizarea plăților periodice, indemnizațiile de dizabilitate stabilite conform Legii asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale,
Detalii
04
09 2020
641

Cuantumul suportului financiar unic va fi majorat până la 900 lei

Pensiile și unele prestații sociale de stat vor fi indexate, începând cu 1 octombrie curent, cu 1,07%. În cadrul ședinței de ieri, 3 septembrie, Guvernul a aprobat proiectul hotărârii cu privire la indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat. 
 
Astfel, se propune a fi indexate cu coeficientul 1,07% toate pensiile stabilite în temeiul Legii privind sistemul public de pensii, precum și cele pentru vechime în muncă, ale funcționarilor publici stabilite în baza Legii serviciului public, ale colaboratorilor vamali, plățile periodice capitalizate stabilite în temeiul Legii cu privire la capitalizarea plăților periodice.

Detalii
15
08 2019
736

Pensiile ar putea fi indexate de două ori pe an

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce se referă la modificarea procesului de indexare a pensiei, ce are ca scop sporirea gradului de protecție socială a pensionarilor, pentru a le asigura un trai decent.

Astfel, documentul prevede indexarea pensiilor de două ori pe an, la 1 aprilie și la 1 octombrie. Indexarea de la 1 aprilie se va efectua conform procedurii în vigoare – pentru toți beneficiarii, echivalent cu media Indicelui Prețurilor de Consum (IPC) pe ultimii 3 ani.
Detalii
11
04 2019
642

CNAS achită prestații sociale la mai bine de 700 mii beneficiari

La 1 aprilie curent la evidența Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) erau înregistrați 699613 beneficiari de pensii. Mărimea medie a prestației constituie 1793,95 lei.

Astfel, din numărul total al beneficiarilor, 524890 primeau pensie pentru limită de vârstă, mărimea căreia constituie 1732,39 lei, pensie de dizabilitate în mărime medie de 1361,29 lei se acorda pentru 124252 de persoane, iar de pensie de urmaș – 919,92 lei, beneficiau 11185 de persoane.
Detalii
01
04 2019
992

Beneficiarii vor primi pensii indexate după o nouă formulă

Casa Naţională de Asigurăti Sociale comunică că, din 1 aprilie 2019, toate pensiile sunt indexate cu 5,3%, din acest an fiind modificată formula de indexare. Dacă până acum pensiile erau indexate în conformitate cu creşterea medie anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent, conform noii formule, acestea vor fi indexate în funcţie de media creşterii preţurilor de consum pentru ultimii trei ani.

Astfel, de la 1 aprilie vor fi indexate pensiile a 690 186 mii beneficiari. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 186 din 15 martie 2019 cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat, indexarea pensiilor este prevăzută pentru următoarele categorii de pensii:
Detalii
03
04 2018
2785

Valorizarea şi indexarea pensiilor

Casa Naţională de Asigurăti Sociale comunică, că din 1 aprilie 2018 toate pensiile au fost indexate cu 6,6%. Coeficientul de indexare constituie creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pe ţară pentru anul precedent determinat în modul stabilit de Guvern.

De indexare vor beneficia 705022 beneficiari de pensii stabilite conform Legii privind sistemul public de pensii nr. 156-XIV din 14.10.1998, Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23.06.1993 și Legii privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl nr. 909-XII din 30.01.1992.
Detalii