03
01 2019
444

(ru/ro) Сдача недвижимости в наем риэлторами

Деятельность компании Х заключается в сдаче недвижимости в аренду физическим лицам на основании договора аренды. Они не являются владельцами этой недвижимости, а управляют ею на основании договора о совместной деятельности (договор простого товарищества), заключенным также с физическими лицами – владельцами недвижимости. Должны ли они предоставлять информацию в Государственную налоговую службу о сдаче во владение недвижимой собственности, согласно п. 1 пп.14) приказа № 427 от 21 августа 2018 г.?
Detalii
29
01 2018
911

SFS liberalizează semnarea electronică a actelor ce ţin de informaţia din surse indirecte

Serviciul Fiscal de Stat va accepta informația de la persoanele și autoritățile ce sunt obligate să furnizeze SFS date ce reprezinta surse indirecte de informatii în formă electronică prin intermediul portalului www.servicii.sfs.md, care se va confirma cu semnătura electronică eliberată de către unul dintre prestatorii de servicii acreditați în domeniul semnăturii electronice avansate calificate din Republica Moldova.
Detalii
01
07 2017
7319

Legea contabilității: reducerea poverii administrative

Proiectul Legii contabilității, aprobat de Guvern în ședința din 8 iunie curent, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 216-228 din 30 iunie 2017.

Noua lege a contabilității prevede clasificarea entităților în 3 categorii, în funcție de veniturile din vânzări, totalul activelor și numărul mediu al salariaților.
Detalii
23
06 2017
836

Campanie de informare şi conformare

Serviciul Fiscal de Stat urmărește mereu obiective de respectare întocmai a legislației fiscale. În acest context, în scopul realizării conforme și exhaustive a sarcinilor sale, majorării eficienței administrării fiscale și în vederea asigurării conformării benevole a contribuabililor la prevederile legislației fiscale, SFS a demarat campania de informare și conformare a comercianților care activează în piețe și a administratorilor piețelor pe întreg teritoriul republicii.

Astfel, în perioada 23 mai 2017-15 iunie 2017, de către funcționari fiscali din cadrul Direcțiilor generale administrare fiscală mun. Chișinău, Nord, Centru și Sud au fost desfășurate acțiuni de conformare și informare, ce s-au materializat prin măsuri concrete:
Detalii
03
03 2014
1502

Call Center Serviciului Vamal - serviciu pentru cetățeni și mediul de afacere

În scopul creării unui dialog constructiv și răspunderea la solicitările și întrebările persoanelor fizice și juridice în regim operativ și optim, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a creat Centru de Apel — Call Center.

De menționat, că Serviciul Vamal este într-un proces de continuă modernizare şi identificare a celor mai bune soluţii pentru a oferi cetăţenilor şi agenţilor economici informaţii de interes public.
Detalii
13
09 2013
1719

Unde se pot obține informații sau consultanții referitor la metodele indirecte de estimare a venitului și cît costă serviciile de consultanță?

În primul rînd, informații de ordin general, referitoare la aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil, pot fi găsite în orice timp pe portalul oficial www.fisc.md. Concomitent, pentru a primi răspuns la întrebări concrete, puteți apela la numărul 0 8000 1525, apel gratuit de pe tot teritoriul țării și de la orice rețea telefonică.
Detalii