15
12 2018
472

Audierea martorilor în cadrul acțiunilor de constatare a infracțiunilor desfășurate de SFS

Conform modificărilor operate la Codul de procedură penală prin Legea nr. 49 din 23.03.2018, începând cu 1 octombrie 2018, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) are statutul de organ de constatare pentru infracțiunile prevăzute la art. 241–242, 244, 2441, 250–253 şi 3351 din Codul penal (art. 273 Cod de procedură penală).
Detalii
05
12 2018
423

Cum se restituie amenda achitată în temeiul Codului penal

Conform art. 3 Cod penal, nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvârşirea unei infracțiuni și nici supus unei pedepse penale decât în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, care aplică faţă de persoanele vinovate sancţiunile de drept ce reprezintă consecințele încălcării normelor penale (detenţie, amendă etc.).

Cu toate acestea, există unele circumstanţe prevăzute de art. 332 alin.(1) Cod de procedură penală (în continuare — CPP) în care instanța pronunţă o hotărâre nouă, prin care dispune încetarea procesului penal, spre exemplu, în legătură cu expirarea termenului de prescripţie.
Detalii
23
08 2018
1487

Reforma fiscală: Arestarea persoanelor bănuite de evaziune fiscală

Conform prevederilor art.176 alin.(2) al Codului de procedură penală, în vigoare până la 17 august 2018, arestarea preventivă şi măsurile alternative de arestare se aplică numai persoanei care este învinuită, inculpată de săvârșirea unei infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de un an şi doar în condițiile prevăzute de Codul penal.
Detalii
20
08 2018
3054

Reforma fiscală: Evaziunea fiscală

Tragerea la răspundere pentru încălcări fiscale conform prevederilor Codului fiscal (CF), nu exonerează persoana sancționată de tragere la răspundere penală, în cazul în care acțiunile persoanei întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni.

Codul penal (CP) incriminează acțiunea de evaziune fiscală atât a întreprinderilor, cât și a persoanelor fizice în două componențe de infracțiune:
Detalii
29
11 2016
861

Veniturile obținute din infracțiuni vor putea fi recuperate

În acest sens a fost elaborat Proiectul legii privind recuperarea bunurilor infracționale, care prevede instituirea Serviciului Recuperarea Bunurilor Infracționale.

Scopul proiectului constă în dezvoltarea capacităților și instrumentelor necesare recuperării bunurilor infracționale, în special din infracțiunile de corupție și spălare de bani.
Detalii
17
10 2016
1166

Modificări la Codul de procedură penală: instituțiile cu funcții de control pot primi dreptul de constatare a infracţiunilor

Toate instituţiile cu drept de control din Moldova ar putea avea dreptul de constatare a infracţiunilor, de ridicare a corpurilor delicte şi de arestare a persoanelor. Proiectul legii cu privire la modificarea şi completarea legislaţiei în vigoare a fost elaborat la Procuratură şi a fost discutat la Guvern.
Detalii