18
09 2019
1102

Managerii instituțiilor de învățământ vor putea preda în limita la 0,5 din norma didactică

În Parlament este înregistrat un proiect de lege pentru modificarea anexei nr.7 la Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Autorul inițiativei propune ca să li se permită conducătorilor instituțiilor de învățământ și cadrelor didactice cu funcții de conducere să desfășoare activitate didactică în limita la 0,5 din norma didactică.
Detalii
15
08 2019
173

Pensiile ar putea fi indexate de două ori pe an

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce se referă la modificarea procesului de indexare a pensiei, ce are ca scop sporirea gradului de protecție socială a pensionarilor, pentru a le asigura un trai decent.

Astfel, documentul prevede indexarea pensiilor de două ori pe an, la 1 aprilie și la 1 octombrie. Indexarea de la 1 aprilie se va efectua conform procedurii în vigoare – pentru toți beneficiarii, echivalent cu media Indicelui Prețurilor de Consum (IPC) pe ultimii 3 ani.
Detalii
19
07 2019
148

Spațiile verzi. Blocarea schemelor de pierdere a proprietății publice

În spațiile verzi proprietate publică se vor putea obține terenuri pentru construcția și amplasarea doar a terenurilor pentru sport, jocuri, odihnă și a obiectivelor cu caracter cultural și artistic.

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce are drept scop soluționarea problemelor din zonele verzi ale localităților, precum și blocarea schemelor de pierdere a proprietății publice din zonele verzi.
Detalii
19
07 2019
187

Libertatea contractuală vs prevenirea spălării banilor

În cadrul ședinței din 18 iulie curent Guvernul s-a expus asupra inițiativei legislative a unui grup de deputați, care propun modificarea Legilor privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali; privind achizițiile publice; cu privire la asigurări; Codul civil. Avizul Executivului asupra proiectului conține un șir de obiecții și propuneri de îmbunătățire a conținutului inițiativei.

Proiectul de lege înregistrat în parlament urmărește scopul de ajustare a cadrului legislativ național în vederea asigurării implementării eficiente și comprehensive a angajamentelor asumate de RM, inclusiv prin Acordul de Asociere între RM și UE, în domeniul prevenirii spălării banilor și asigurarea transparenței fondurilor.
Detalii
28
11 2018
306

Serviciul Vamal ar putea înregistra datele odometrului autovehiculelor

Organele vamale ar putea înregistra, la importul în țara noastră, datele odometrului mijloacelor de transport, inclusiv aspectul exterior al acestora. În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce prevede completarea Codului vamal și a Legii cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova.

Proiectul de lege este elaborat în vederea asigurării accesului subiecților la mijloace de transport sigure și calitative, precum și la diminuarea cazurilor de fraudare a datelor odometrului.
Detalii
19
10 2018
1358

În Moldova poate apărea ”pensia personală”

În țara noastră ar putea fi implementat un sistem individual de pensii. În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă prin care se propune completarea Legii privind sistemul public de pensii. Scopul documentului este asigurarea echității în rândul beneficiarilor.

Astfel, prin această inițiativă se propune introducerea „pensiei personale”, ce constă în acordarea unui adaos de 15% la pensia de bază pe care o va avea persoana la momentul intrării în vigoare a prevederilor propuse.
Detalii
04
10 2018
353

Facilități fiscale și vamale pentru construcția unui edificiu cultural

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă prin care se solicită aplicarea facilităților fiscale și vamale pentru importul unor mărfuri, prin derogare de la prevederile Codului vamal, Codului fiscal, Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor și a Legii cu privire la tariful vamal.

Este vorba despre scutirea de taxa vamală, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și de TVA fără drept de deducere a mărfurilor și serviciilor importate
Detalii
03
10 2018
240

Angajaţii CCA ar putea beneficia de spor salarial pentru eficiență

Funcţionarii publici din cadrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) ar putea beneficia de spor lunar pentru eficienţă în activitate în mărime de la o,8 până la 1,5 salarii de funcţie, în modul stabilit de preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce are drept scop ajustarea nivelului de salarizare în cadrul CCA, în vederea asigurării unei remunerări rezonabile atât pentru membrii cât şi pentru angajaţii din cadrul instituţiei.
Detalii
06
09 2018
352

Tratamentul inechitabil în sistemul asigurărilor de stat, inadmisibil

Guvernul nu a susținut în şedinţa din 5 septembrie o inițiativă legislativă ce prevede extinderea categoriilor de persoane, pentru care Guvernul are calitatea de asigurat în sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală, prin includerea veteranilor de război neâncadrați în câmpul muncii.

În avizul său Guvernul menționează că veteranii de război neîncadrați în câmpul muncii se pot regăsi în una dintre categoriile incluse deja în Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, cum ar fi:
Detalii
03
05 2018
672

Independența financiară a unor autorități publice rămâne neschimbată

Guvernul nu a susținut inițiativa legislativă propusă de un grup de deputați, ce vine cu proiectul modificărilor în domeniul salarizării angajaților unor autorități publice, bugetul cărora este aprobat de Parlament, Guvern sau este autonom.

Hotărârea privind aprobarea avizului la proiectul dat a fost publicată în Monitorul Oficial din 27 aprilie curent.

Deputații notează că, deși Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar stabilește modul, condițiile de salarizare și mărimile salariilor
Detalii