25
06 2020
354

Contribuabilii Fondului Viei și Vinului ar putea fi scutiți de achitarea contribuțiilor pentru anul curent

Contribuabilii ce achită contribuții obligatorii la Fondul Viei și Vinului ar putea fi scutiți de plata contribuțiilor obligatorii calculate din facturile fiscale eliberate în anul 2020, prin derogare de la art. 323 din Legea viei și vinului.  În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă  ce prevede modificarea Legii cu privire la plata contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei și Vinului și a Legii viei și vinului.

Detalii
18
12 2019
1693

Lista produselor impuse cu cota redusă TVA poate fi extinsă

În Parlament a fost înregistrat un proiect de lege cu privire la modificarea Codului fiscal (CF), care prevede extinderea, din 1 ianuarie anul 2020, a listei produselor autohtone impuse la cota redusă TVA de 8%. După cum afirmă autorul inițiativei, proiectul a fost elaborat drept urmare a multiplelor adresări cu privire la susținerea producătorilor agricoli.

Astfel, se propune completarea art. 96 din CF cu următoarele poziții (cu indicarea pozițiilor tarifare):
tutunuri brute sau neprelucrate, deșeuri de tutun – producere autohtonă;
— semințe de in – producere autohtonă;
— migdale – producere autohtonă;

Detalii
29
10 2019
333

Subzonă economică la Pârâta

În localitatea Pârâta din raionul Dubăsari ar putea fi creată o subzonă economică, ce va fi inclusă în componența Zonei Economice Libere „Bălți”. Subzona va avea un teren de 7,5 ha amplasat în extravilanul satului. În Parlament este înregistrată inițiativa legislativă respectivă.

Extinderea ZEL „Bălți” este propusă în contextul în care aceasta poate fi considerată un model de referință pentru celelalte structuri similare, în 9 ani de activitate reușind să devină un centru de revitalizare industrială și dezvoltare regională. Astfel, ZEL „Bălți” cu toate subzonele sale a atras investiții de $36 mil. în anul 2018, iar cumulativ de la începutul activității – $185,9 mil., numărul rezidenților fiind de 66. Taxele și impozitele calculate doar pentru anul 2018 au fost de 814,0 mil. lei.
Detalii
18
09 2019
2732

Managerii instituțiilor de învățământ vor putea preda în limita la 0,5 din norma didactică

În Parlament este înregistrat un proiect de lege pentru modificarea anexei nr.7 la Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Autorul inițiativei propune ca să li se permită conducătorilor instituțiilor de învățământ și cadrelor didactice cu funcții de conducere să desfășoare activitate didactică în limita la 0,5 din norma didactică.
Detalii
15
08 2019
606

Pensiile ar putea fi indexate de două ori pe an

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce se referă la modificarea procesului de indexare a pensiei, ce are ca scop sporirea gradului de protecție socială a pensionarilor, pentru a le asigura un trai decent.

Astfel, documentul prevede indexarea pensiilor de două ori pe an, la 1 aprilie și la 1 octombrie. Indexarea de la 1 aprilie se va efectua conform procedurii în vigoare – pentru toți beneficiarii, echivalent cu media Indicelui Prețurilor de Consum (IPC) pe ultimii 3 ani.
Detalii
19
07 2019
390

Spațiile verzi. Blocarea schemelor de pierdere a proprietății publice

În spațiile verzi proprietate publică se vor putea obține terenuri pentru construcția și amplasarea doar a terenurilor pentru sport, jocuri, odihnă și a obiectivelor cu caracter cultural și artistic.

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce are drept scop soluționarea problemelor din zonele verzi ale localităților, precum și blocarea schemelor de pierdere a proprietății publice din zonele verzi.
Detalii
19
07 2019
426

Libertatea contractuală vs prevenirea spălării banilor

În cadrul ședinței din 18 iulie curent Guvernul s-a expus asupra inițiativei legislative a unui grup de deputați, care propun modificarea Legilor privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali; privind achizițiile publice; cu privire la asigurări; Codul civil. Avizul Executivului asupra proiectului conține un șir de obiecții și propuneri de îmbunătățire a conținutului inițiativei.

Proiectul de lege înregistrat în parlament urmărește scopul de ajustare a cadrului legislativ național în vederea asigurării implementării eficiente și comprehensive a angajamentelor asumate de RM, inclusiv prin Acordul de Asociere între RM și UE, în domeniul prevenirii spălării banilor și asigurarea transparenței fondurilor.
Detalii
28
11 2018
474

Serviciul Vamal ar putea înregistra datele odometrului autovehiculelor

Organele vamale ar putea înregistra, la importul în țara noastră, datele odometrului mijloacelor de transport, inclusiv aspectul exterior al acestora. În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce prevede completarea Codului vamal și a Legii cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova.

Proiectul de lege este elaborat în vederea asigurării accesului subiecților la mijloace de transport sigure și calitative, precum și la diminuarea cazurilor de fraudare a datelor odometrului.
Detalii
19
10 2018
1624

În Moldova poate apărea ”pensia personală”

În țara noastră ar putea fi implementat un sistem individual de pensii. În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă prin care se propune completarea Legii privind sistemul public de pensii. Scopul documentului este asigurarea echității în rândul beneficiarilor.

Astfel, prin această inițiativă se propune introducerea „pensiei personale”, ce constă în acordarea unui adaos de 15% la pensia de bază pe care o va avea persoana la momentul intrării în vigoare a prevederilor propuse.
Detalii
04
10 2018
505

Facilități fiscale și vamale pentru construcția unui edificiu cultural

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă prin care se solicită aplicarea facilităților fiscale și vamale pentru importul unor mărfuri, prin derogare de la prevederile Codului vamal, Codului fiscal, Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor și a Legii cu privire la tariful vamal.

Este vorba despre scutirea de taxa vamală, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și de TVA fără drept de deducere a mărfurilor și serviciilor importate
Detalii