19
02 2020
1171

ACC: prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit

Ținând cont de faptul că, prin modificările operate în Codul fiscal, în anul 2020 asociațiile de coproprietari în condominiu (ACC) au fost incluse în art.52, ce tip de declarație cu privire la impozitul pe venit urmează să prezinte acestea până la 25 martie 2020 pentru perioada fiscală 2019?

Prin Legea nr.171 din 19 decembrie 2019, art.52 alin.(1) din CF ce reglementează activitatea organizațiilor necomerciale a fost completat cu lit. a1) – asociaţia de coproprietari în condominiu (în vigoare din 1 ianuarie 2020), înregistrate conform Legii condominiului în fondul locativ nr.913/2000.
Detalii
29
11 2017
8411

Condamnare pentru evaziunea fiscală

Prin sentința din 27 decembrie 2016 a Judecătoriei Buiucani mun. Chişinău, cetăţeanul R.I. a fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 2441 alin. (2)din Codul penal “Evaziunea fiscală a persoanelor fizice”, fiindu-i stabilită pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 2 500 UC.
Detalii
03
08 2017
1923

Achitarea în numerar a mărfii procurate de la persoană fizică-nerezident

Compania – rezident al RM urmează să procure marfă de peste hotarele ţării de la o persoană fizică – rezident al altui stat. În momentul intrarii mărfii pe teritoriul RM va fi perfectată Declaraţia vamală. Conform legislaţiei în vigoare compania din RM poate să achite marfa în numerar, în lei moldoveneşti, din casa întreprinderii în adresa persoanei fizice – nerezidente şi dacă apare obligaţia privind retinerea impozitului pe venit la sursa de plată?
Detalii