23
09 2022
53

33.1.33 Sunt pasibile de executare silită obligațiile fiscale ale contribuabilului, calculate după intentarea procedurii de insolvabilitate?

Potrivit art. 193 lit. d) din Codul fiscal, executarea silită a obligației fiscale poate fi declanșată în cazul în care contribuabilul nu se află în procedură de lichidare (dizolvare) sau în proces de insolvabilitate conform prevederilor legislaţiei în vigoare, cu excepţia obligaţiei fiscale calculate după intentarea procedurii de insolvabilitate, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012.


  Totodată, în conformitate cu art. 206 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, executarea silită a obligației fiscale se
Detalii

19
09 2022
211

Aplicarea sancțiunilor disciplinare administratorilor autorizați

La 12 august 2022 au intrat în vigoare noile prevederi ale Legii nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizați, modificările fiind operate prin Legea nr.229/2022 cu privire la modificarea unor acte normative. Scopul intervențiilor este extinderea:
  • cercului de sancțiuni disciplinare care pot fi aplicate administratorilor autorizați în cadrul procedurilor de insolvabilitate
  • subiecților care vor avea dreptul să sesizeze Comisia de autorizare și disciplină1 (în continuare – Comisie) în privința faptelor ce pot constitui abateri disciplinare ale administratorilor autorizați.
 


Detalii

06
09 2022
225

Taxarea inversă: aplicarea în funcție de perioadele procedurii de insolvabilitate

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău s-a admis spre examinare cererea introductivă înaintată de furnizorul de energie electrică privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului SRL ,,X”, fiind instituită perioada de observație asupra debitorului și s-a dispus aplicarea măsurilor de asigurare. Apare întrebarea: pot fi aplicate prevederile art. 95 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal față de întreprinderile aflate în perioada de observație din cadrul procedurii de insolvabilitate?
 


Detalii

30
08 2022
2696

Codul muncii: durata programului de muncă în cazul muncii suplimentare

În Monitorul Oficial din 26 august a fost publicată Legea nr. 243 din 28 iulie 2022 pentru modificarea unor acte normative, prin care au fost operate modificări esențiale la Codul muncii, inclusiv cele ce reglementează programul de muncă. Astfel, durata maximă a timpului de muncă a salariaților nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele de muncă suplimentară. Ca excepție, durata timpului de muncă ce include și orele de muncă suplimentară poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână cu condiția ca media orelor de muncă, calculate pe o perioadă de referință de 4 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână.


Detalii

29
06 2022
512

TVA în cazul achitării avansului unei companii, care ulterior intră în insolvabilitate

Compania A a achitat un avans companiei B pentru procurarea unui mijloc fix. La momentul achitării avansului, compania B nu era declarată în proces de insolvabilitate. Respectiv, la primirea avansului, a fost calculat TVA aferent. Peste o perioadă de 6 luni, compania B eliberează companiei A factură fiscală pe livrarea efectuată, dar fără TVA. La momentul eliberării facturii, compania B se afla deja în proces de insolvabilitate. În aceste condiții, față de compania A se aplică mecanismul taxării inverse? Apare oare pentru cumpărător dubla impozitare cu TVA?


Detalii

20
05 2022
661

Insolvabilitatea persoanelor fizice. Legislația națională vs cea internațională

Situațiile în care persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător intră în incapacitate de plată a obligațiilor asumate prin diferite contracte (de exemplu, cele de împrimut de la peroane fizice și juridice sau de creditare de la instituțiile financiare) sunt destul de frecvente. În acest context, apare întrebarea ce ține de baza legală a insolvabilității acestora și consecințele de neexecutare a obligațiilor de către aceste persoane în Republica Moldova, dar vom prezenta și unele aspecte de reglementare a procedurii de insolvabilitate/ faliment în alte țări.
 


Detalii

13
05 2022
207

„Registrul de stat al cauzelor de insolvabilitate”

Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al cauzelor de insolvabilitate” și solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens în adresa persoanei responsabile (Kalughin Victor (consultant superior), telefon (022) 201469 / Email: secretariat@justice.gov.md) până la 22 mai 2022.
 
Proiectul are drept scop implementarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, care prevede elaborarea conceptului Registrului cauzelor de insolvabilitate pentru executarea art. III din Legea nr. 141/2020 pentru modificarea Legii insolvabilității nr. 149/2012, care impune instituirea respectivului registru.
13
04 2022
367

Gestionarea contului de acumulare în cadrul procedurii de insolvabilitate și luarea acestuia la evidența fiscală

Profesia de administrator al insolvabilității implică efectuarea şi întreprinderea unui spectru larg de acțiuni complexe care, la rândul lor, predefinesc din start o multitudine de atribuții şi drepturi pentru administrator şi lichidator. Astfel, în art. 66 din Legea insolvabilității nr. 149/2012 sunt stabilite  atribuțiile administratorului sau lichidatorului în cadrul procedurii de insolvabilitate.

 

 

Conform prevederilor art. 66 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 149/2012, administratorul şi lichidatorul are atribuția de
Detalii

17
03 2022
339

Contestarea hotărârilor instanței de insolvabilitate, altfel

Deciziile instanței de apel nu vor putea fi supuse recursului, fiind definitive și irevocabile de la pronunțare, prevăd modificările la Legea insolvabilității nr. 149/2012, aprobate cu 64 de voturi în Parlament astăzi, 17 martie, în lectura a doua.  Inițiativa susținută de legiuitor a fost elaborată de către Ministerul Justiției în scopul înlăturării vidurilor legislative și a neconcordanțelor normative dintre Legea nr. 149/2012 și Codul de procedură civilă, ce țin de modalitatea contestării hotărârilor instanței de insolvabilitate.
 
Proiectul vine cu o nouă redacție a art. 8 din Legea nr. 149/2012 care, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor, va reglementa contestarea hotărârilor și încheierilor instanței de insolvabilitate.
Detalii
31
01 2022
1154

Radierea din Registrul de stat a contribuabililor inactivi

În practica Serviciului Fiscal de Stat (SFS) se atestă situații în care contribuabilii nu sunt familiarizați cu procedura, nemijlocit existența procedurii de radiere din Registrul de stat a contribuabililor inactivi. În acest articol ne propunem să prezentăm condițiile în care se inițiază și are loc această procedură și care sunt contribuabilii cărora le poate fi aplicată.

 Inițial, ca fiind inactivă, poate fi radiată o persoană juridică sau un întreprinzător individual.


Detalii