08
12 2020
239

Hotărârile instanței de insolvabilitate ar putea fi atacate cu apel

Hotărârile instanței de insolvabilitate vor putea fi atacate cu apel în termen de 15 zile de la data pronunțării dispozitivului, cu excepțiile prevăzute de Legea insolvabilității nr. 149/2012 (Legea nr. 149/2012).   Termenul de apel, precum și apelul declarat nu va suspenda executarea hotărârilor instanței de insolvabilitate. Proiectul privind modificarea Legii nr. 149/2012 este elaborat și înaintat pentru consultări publice de către Ministerul Justiției. Autorii afirmă că, proiectul dat urmărește înlăturarea vidului legislativ ce ține de modalitatea contestării hotărârilor instanței de insolvabilitate.
 
Pentru înlăturarea deficiențelor existente, proiectul prevede ajustarea căii de atac care poate fi exercitată împotriva hotărârilor instanței de insolvabilitate
Detalii
29
10 2020
469

Răspunderea membrilor organelor de conducere ale întreprinderii insolvabile: noi prevederi

În luna august 2017, creditorul X a formulat o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate împotriva S.R.L. „G”, susținând că aceasta din urmă se află în incapacitate de plată. Prin Încheierea Curții de Apel Chișinău (CA) cererea introductivă în privința debitorului S.R.L. „G” a fost admisă, fiind instituită perioada de observație și desemnat un administrator provizoriu.  Acesta a prezentat instanței de insolvabilitate tabelul preliminar al creanțelor în privința debitorului și, în legătură cu lipsa totală a masei debitoare, a solicitat încasarea de la membrii organelor de conducere ale debitorului insolvabil a cheltuielilor procesului de insolvabilitate în sumă totală de 25421,90 lei, inclusiv 25069 lei cu titlu de onorariu al administratorului provizoriu și 352,90 lei – cheltuieli efectiv suportate de acesta.

Detalii
29
10 2020
374

Entități intrate în insolvabilitate în trimestrul III

În trimestrul III al anului curent au intrat în stare de insolvabilitate 2846 de agenți economici, potrivit datelor  publicate de Serviciul Fiscal de Stat. Numărul acestora a scăzut nesemnificativ comparativ cu aceiași perioadă din 2019, când au fost declarați în insolvabilitate 2866 entități. Totodată, în primele nouă luni ale anului 2018 în stare de insolvabilitate au intrat 2318 entități, iar în aceiași perioadă din anul 2017 insolvabile au fost declarate 2088 întreprinderi.
 
Totodată, în primul semestru din anul curent 2799 entități au fost declarate în stare de insolvabilitate.

Detalii
22
10 2020
421

Despre avizul SFS la depunerea cererii introductive

Prin Legea nr. 141 din 16 iulie 2020 (în vigoare din 14 septembrie 2020) pentru modificarea Legii insolvabilității nr. 149/2012 au fost operate modificări și completări la Legea nr. 149. Potrivit prevederilor art. 17 lit. g) în redacția nouă, la cererea introductivă a debitorului se anexează dovada notificăriii Serviciului Fiscal de Stat.
 
La rândul său, și art. 20 alin. (2) lit. c) din Legea nr.149 stabilește că la cererea introductivă a creditorului se anexează dovada notificării SFS despre intenția de a depune cerere introductivă, cu excepția cazului în care cererea introductivă a fost depusă de către autoritatea fiscală.

Detalii
29
09 2020
307

Depunerea cererii introductive contra debitorului în lipsa temeiului de insolvabilitate. Consecințe pentru persoana care o depune

Pentru intentarea unui proces de insolvabilitate trebuie să existe, în toate cazurile, un temei. Legea insolvabilității nr. 149/2012 (Legea nr. 149/2012) prevede două temeiuri de intentarea a procesului de insolvabilitate, și anume temeiul general și temeiul special.

 

Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului.

 

Temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său.


Detalii
24
09 2020
348

Legea insolvabilității: interdicția de a părăsi țara va fi limitată în timp

Completările la art. 84 („Răspunderea procesuală a debitorului”) din Legea insolvabilității nr.149/2012 care urmează a fi examinate în cadrul ședinței secretarilor de stat prevăd că, interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova sau localitatea de reședință aplicată  debitorului sau reprezentantului organelor lui de conducere de instanța de insolvabilitate nu poate depăși 6 luni. Dacă este necesară menținerea interdicției pe un termen mai mare, aceasta poate fi aplicată în mod repetat, în urma unui demers motivat al administratorului/lichidatorului, dar nu mai mult de 3 ori în cadrul aceleiași proceduri de insolvabilitate.

Detalii
03
09 2020
239

Evaluarea lacunelor legislative în domeniul insolvabilității

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru reprezintă unul din partenerii Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în realizarea Evaluării lacunelor legislative în domeniul insolvabilității în Moldova și Vă îndemnăm să participați în acest sondaj, precum și să rugați partenerii Dvs să completeze chestionarul, pentru a obține date solide și complete ce ar permite identificarea clară a lacunelor și formularea de propuneri de îmbunătățire a cadrului normativ în domeniul insolvabilității și restructurării companiilor.
 
BERD, prin intermediul programului de Tranziție legală, a demarat Evaluarea lacunelor legislative în domeniul insolvabilității în cele 38 de state în care își desfășoară proiectele. Scopul exercițiului este de a identifica lacunele în legislațiile naționale din domeniul insolvabilității, iar concluziile vor reprezenta un instrument funcțional pentru guverne în procesul de reevaluare a legilor.

Detalii
17
08 2020
769

Actele ce vizează procesul de insolvabilitate se vor publica în Registrul cauzelor de insolvabilitate

Notificările și înștiințările participanților la procesul insolvabilității, precum și dispozitivul  hotărârilor şi al încheierilor instanței de insolvabilitate se vor publica în Registrul cauzelor de insolvabilitate.
 
În Monitorul Oficial din 14 august 2020 a fost publicată Legea nr. 141 din 16.07.2020 pentru modificarea Legii insolvabilității.
 

Detalii