27
05 2013
1594

Mihail Garmandir și Irina Cebaniuc: "Despre procedura de insolvabilitate"

Lichidarea patrimoniului debitorului

Prin procedura de lichidare a patrimoniului se înţelege procedura aplicabilă debitorului în procesul de insolvabilitate: valorificarea masei debitoare pentru obţinerea de mijloace băneşti, în vederea satisfacerii creanţelor, care finalizează cu lichidarea debitorului ca subiect de drept.
Detalii