27
09 2013
1925

Serviciul Fiscal de Stat acordă suport producătorilor naţionali de vinuri

Chişinău, 27 septembrie 2013 – Astăzi s-a întrunit în şedinţă Grupul de lucru al IFPS, axat pe conformarea agenților economici în cadrul funcționării posturilor fiscale, în scopul sporirii eficienţei administrării fiscale şi facilitării conformării fiscale, precum și în scopul eficientizării activității SFS, sub aspectul utilizării eficiente a timpului de muncă.
Detalii
12
09 2013
1009

O zi soldată cu 21 procese verbale în domeniul transportului

În ziua de 10 septembrie 2013 în cadrul acțiunii desfășurate sub genericul „Serviciul Fiscal în ajutorul transportatorilor oneşti”, inspectorii fiscali din cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chișinău au verificat în comun cu colaboratorii Inspectoratului Național de Patrulare din municipiul Chișinău, persoanele care practica activitate în domeniul transportului.
Detalii
09
09 2013
1814

O firmă din Chişinău a fost amendată cu aproape 90 de mii de lei

În urma unui control fiscal operativ la un agent economic din capitală, colaboratorii Inspectoratului Fiscal de Stat au depistat o serie de nereguli.

Printre acestea — neutilizarea maşinii de casă şi control existente la efectuarea decontărilor în numerar, păstrarea şi comercializarea băuturilor alcoolice pasibile marcării cu timbre de acciz, pe care lipsesc timbrele de acciz, fiind depistate băuturi alcoolice în cantitate de 222 sticle, în volum de 261 litri, păstrarea şi comercializarea băuturilor alcoolice pasibile marcării cu timbre de acciz, care erau cu timbre de acciz cu semnalmente de falsificare, fiind depistate 5 sticle, păstrarea şi comercializarea produselor de tutungerie marcate cu timbru de acciz de tip vechi, în cantitate de 35 pachete, neprezentarea documentelor de provenienţă a mărfii la prima cerere a persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul organelor cu atribuţii de administrare fiscală.
Detalii
26
07 2013
2333

Tokhir Mirzoev: contribuabilul va fi fericit dacă nu i se va cere nimic mai mult decît să-și plătească impozitele

Dle Mirzoev, de ce în Moldova oamenilor nu le place să plătească impozitele și, să-i spunem pe șleau, mulți nici nu le plătesc?

Auzind întrebarea, mai întîi am zîmbit, apoi m-am pus pe gînduri. Mi-am amintit de zicala cu două lucruri inevitabile în viață – moartea și impozitele… Desigur, nimeni nu e bucuros să plătească impozite, însă în multe alte țări acestea se plătesc la un nivel mai înalt, pentru că există, în primul rînd, înţelegerea că veniturile din impozite sunt folosite pentru a asigura binele public și, în al doilea, încrederea că acești bani vor fi utilizați în folosul societății. În afară de aceasta, este mai complicat de comis evaziuni fiscale și acestea se sancționează mai dur. Asta dacă facem o comparație cu țările dezvoltate. Cred că acestea ar fi direcțiile în care trebuie să fie concentrate eforturile autorităților – cooperarea cu mediul de afaceri, societatea în general, pe de o parte, și îmbunătățirea calității administrării fiscale, pe de altă parte. Atunci am putea spera că vor fi înregistrate progrese.

Detalii
15
07 2013
1192

Rezultatele realizării Programului de conformare pentru I semestru ale anului 2013

Serviciul Fiscal de Stat în continuarea bunei tradiţii de implementare a Programului de conformare a contribuabilului, în anul 2013 şi-a propus majorarea nivelului de conformare voluntară la prevederile legislaţiei în vigoare în rîndul contribuabililor, prin susţinerea aceloraşi metode şi mijloace utilizate în anii 2011 — 2012, precum și prin aplicarea metodelor noi şi eficiente de interacţiune şi comunicare, astfel ca liberul acces la consultații şi echitatea să se manifeste în toate acţiunile întreprinse de organul fiscal.
Detalii
15
07 2013
1284

Studiu: Tratarea conflictelor de interese în serviciul public

În constatarea și mediatizarea familiarizării funcționarilor fiscali cu prevederile cadrului legal care reglementează conflictele de interese, legii privind codul de conduită a funcționarului public, identificarea problemelor care împiedică aplicarea acestor legi și propunerea a noi metode de soluționare a conflictelor de către instituțiile publice.
Detalii
10
07 2013
1673

Contribuabilii participanți la test vor avea acces online la situația fiscală

În vederea acordării unor servicii calitative, operative, accesibile, transparente şi eficiente, precum şi în scopul asigurării comodităţii şi simplificării interacţiunii dintre organul fiscal şi contribuabili, în ceea ce priveşte evidenţa obligaţiilor fiscale, pe 9 iulie curent, in incinta Inspectoratului Fiscal Principal de Stat a fost organizat Seminarul de instruire pentru inspectorii fiscali despre modul de testare a datelor din SIA „Contul curent și certificarea contribuabilului” și comunicarea acestora cu contribuabilii.
Vizualizează 5 fotografii →
20
05 2013
2740

Юрий Ликий: Представление официальной позиции налоговой службы: проблемы и решения

Тема официальной позиции налоговой службы сегодня является очень актуальной и достаточно острой. Отношения налогоплательщика и государства всегда специфичны, но любое цивилизованное государство заинтересовано в обеспечении таких условий, чтобы налогов в бюджет поступало больше, а сам процесс сбора налогов был максимально эффективен. Именно поэтому налоговой службой в последнее время всё чаще подчеркивается важность осознания плательщиком необходимости добровольной уплаты налогов.
Detalii